Jon Kaurel

Bilde av Jon Kaurel
English version of this page
Telefon +47-22845318
Rom 4354
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadallèen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Tidlig barndom
 • Lek
 • Barnehage
 • Utdanningspolitikk
 • Demokrati
 • Oppdragelse
 • Danning
 • Pedagogiske grunnlagsspørsmål

Undervisning

 • Våren 2014: tre seminargrupper UTVIT1100

Utdanningsbakgrunn og arbeidshistorikk

 • 2014-: Stipendiat tilknyttet forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk (HUMSTUD)
 • 2008-2014: Seniorrådgiver. Utdanningsforbundets sentrale sekretariat, seksjon utdanning og forsking
 • 2008: Master i allmenn pedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt, det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Univeristetet i Oslo
 • 2004: Førskolelærerutdanning, fordypning småbarnspedagogikk. Høgskolen i Oslo
Emneord: Pedagogikk, Lek, Barnehage, Utdanningspolitikk, Demokrati, Oppdragelse, Danning

Publikasjoner

 • Kaurel, Jon (2015). Effektstudien som utdanningspolitisk styringsinstrument., I: Bernt Andreas Hennum; Mari Pettersvold & Solveig Østrem (red.),  Profesjon og kritikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1865-3.  Kapittel nummer 9.  s 221 - 244

Se alle arbeider i Cristin

 • Jansen, Kirsten Elisabeth; Kaurel, Jon & Pålerud, Turi (red.) (2015). Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1652-9.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kaurel, Jon (2016). Barnehagen - barns første møte med utdanning, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 3.  s 229 - 239
 • Kaurel, Jon (2016). Barnehagens sosialpedagogiske utgangspunkt . Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 40- 41
 • Kaurel, Jon (2016). Siste etappe mot utdanningssystemet. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (4)
 • Kaurel, Jon (2016). Veien frem mot barnehageloven . Første steg.  ISSN 1504-1891.  (2), s 40- 41
 • Kaurel, Jon (2016). Veien frem mot rammeplanen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3), s 40- 41
 • Kaurel, Jon (2015). Da barnehagen ble utdanning.
 • Kaurel, Jon (2015). Da barnehagen ble utdanning.
 • Kaurel, Jon (2014). Barnehagens utvikling - et slag for profesjonens (u)foranderlighet. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (4), s 18- 20
 • Kaurel, Jon (2014). Språkkartlegging i Prosjekt Oslobarnehagen - om forsøk på styring av pedagogisk praksis . Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3), s 46- 51
 • Kaurel, Jon & Arneberg, Per (2012). Danning - vår profesjons etiske fordring. Yrke.  ISSN 1504-1905.  (3), s 40- 41
 • Solli, Arne & Kaurel, Jon (2011). Et møte med Lars Løvlie. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (1), s 18- 21
 • Kaurel, Jon (2010). En rose er en rose er en rose - om et reduksjonistisk syn på utdanning . Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 72- 77
 • Kaurel, Jon & Østrem, Solveig (2010). Om lesing og kunnskapsløshet. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (2)
 • Kaurel, Jon & Østrem, Solveig (2010). Verdien av å leke. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. jan. 2014 17:15 - Sist endret 13. feb. 2014 15:50