Jon Kaurel

Bilde av Jon Kaurel
English version of this page
Telefon +47-22845318
Rom 4354
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadallèen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Tidlig barndom
 • Lek
 • Barnehage
 • Utdanningspolitikk
 • Demokrati
 • Oppdragelse
 • Danning
 • Pedagogiske grunnlagsspørsmål

Undervisning

 • Våren 2014: tre seminargrupper UTVIT1100

Utdanningsbakgrunn og arbeidshistorikk

 • 2014-: Stipendiat tilknyttet forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk (HUMSTUD)
 • 2008-2014: Seniorrådgiver. Utdanningsforbundets sentrale sekretariat, seksjon utdanning og forsking
 • 2008: Master i allmenn pedagogikk. Pedagogisk forskningsinstitutt, det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Univeristetet i Oslo
 • 2004: Førskolelærerutdanning, fordypning småbarnspedagogikk. Høgskolen i Oslo
Emneord: Pedagogikk, Lek, Barnehage, Utdanningspolitikk, Demokrati, Oppdragelse, Danning

Publikasjoner

 • Kaurel, Jon (2017). Vår doble ansvarsfraskrivelse - med Hannah Arendt om sosial utjevning som utdanningspolitisk mål, I: Hanne Blaafalk; Geir Aaserud & Morten Solheim (red.),  Barnehagelæreren som politisk aktør.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245017793.  Kapittel 7.  s 111 - 134
 • Kaurel, Jon (2015). Effektstudien som utdanningspolitisk styringsinstrument., I: Bernt Andreas Hennum; Mari Pettersvold & Solveig Østrem (red.),  Profesjon og kritikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1865-3.  Kapittel nummer 9.  s 221 - 244

Se alle arbeider i Cristin

 • Jansen, Kirsten Elisabeth; Kaurel, Jon & Pålerud, Turi (red.) (2015). Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1652-9.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. jan. 2014 17:15 - Sist endret 13. feb. 2014 15:50