Jørgen Smedsrud

Bilde av Jørgen Smedsrud
English version of this page
Telefon +47-22854043
Rom 570
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Evnerike barn
 • Dobbelt eksepsjonelle barn
 • Psykososiale vansker
 • Rådgivning/veiledning og innovasjonsarbeid i skolen og PP-tjenesten
 • Tilpasset opplæring (formål og anvendelse)
 • Lærerrollen
 • Sosial og emosjonell utvikling
 • Intelligensbegrepet
 • Motivasjonsteori
 • Lærevansker
 • Kvalitativ metode

Pågående aktiviteter

 • Med bakgrunn i tidligere prosjekter som har vist at evnerike barn ikke trives spesielt bra i norsk skole. Står i fare for å utvikle psykososiale vansker, emosjonelle vansker og/eller bli underytere. Tar prosjektet mitt sikte på å utforske både om det er grunn til å opprettholde disse antagelsene, og å kartlegge kunnskapen blant lærere i skolen om evnerike barn. I utgangspunktet vil all data en er i stand til å samle inn være av interesse, siden elevgruppen er såpass lite forsket på i norsk sammenheng.
 • Bokprosjekt: jobber for tiden i samarbeid med professor emeritus Kjell skogen ved ISP med en bok om evnerike barn. Målgruppen er lærere, skoleledere, pedagoger og spesialpedagoger. Boken skal etter planen gis ut i mars 2014 gjennom fagbokforlaget

Utdanning

 • 08.2010 - 06.2012 Master i psykososiale vansker, Universitetet i Oslo
 • 08.2007 - 06.2010 Bachelor i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Arbeid

 • 08.2014 -> PhD student ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 05.2013-08.2014 – PP-rådgiver ved Veiledningssenteret Romerike
Emneord: Psykososiale vansker, Lærerrollen, Motivasjon, Kvalitativ metodologi, Evnerike barn, Pedagogikk, Lærevansker

Publikasjoner

Fagfellevurderte artikler:

Smedsrud, J (2012). Evnerike barn: De glemte elevene. Psykologi i kommunen nr. (4) ss. 10-18.

Smedsrud, J (2012). Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn. Psykologi i kommunen, nr (5) ss. 5-12.

Fagartikler:

Smedsrud, J (2014). Evnerike barn: En pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring. Spesialpedagogikk, nr (1) ss. 04-12.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2014 14:24 - Sist endret 9. sep. 2014 14:37