Kirsten Hofgaard Lycke

Professor emeritus
Bilde av Kirsten Hofgaard Lycke
English version of this page
Telefon +47-22855394
Rom 531
Brukernavn
Besøksadresse Pedagogisk forskningsinstitutt Helga Engs hus 5 et. Sem Sælands vei 7 0371 OSLO

For mer informasjon, vennligst gå til Kirsten Hofgaard Lyckes engelske presentasjon.

Emneord: Høyere utdanning, Rådgivning og innovasjon, Universitetspedagogikk, Kvalitetssikring og vurdering, Pedagogikk

Publikasjoner

Lycke, K H (2009) Strong Vision, Low Prescription: Compulsory Lecturer Training. In Bamber, B, Trowler, P, Saunders, M & Knight, P. (Eds). Enhancing Learning: Teaching Assessment and Curriculum in Higher Edcuation: Theory, Cases, Practices. Oxford University Press.

Lycke, K H (in press) Developing a field of expertise. Epilogue. In Frenay, M & Saroyan, A (Eds) Building Teaching Capacities in Universities: From Faculty development to Educational Development. Stylus.

Strømsø, H.I., Grøttum, P & Lycke, K H (2007) Content and processes in problem-based leanirng. A comparison of computermediated and face-to-face communication,. Journal of Computer Science 271-282.

Lycke, K.H., Grøttum, P. & Strømsø, H.I. (2006). Student learning strategies, mental models and outcomes in problembased and traditional curricula in medicine. Medical Teacher, 28,7.

Strømsø, H I, Lycke, K H & Lauvås, P (red) (2006) Når læring er det viktigste. Cappelen Akademisk.

Handal, G & Lycke, K H (2006) Studieplaners liv og forvitring. Tidsskrift for Den norske lægeforening, vol 126 (1), 74-77.

Lycke, K.H., Grøttum, P. & Strømsø, H.I. (2006) Tracing tutor roles in problem-based learning online. In M.Savin-Baden & K. Wilkie (eds) Problem-based learning online (s.45-69) Berkshire, Open University Press.

Handal, G. et al (2005) Final Report to the European Commission from the EU-project HPSE_CT 2001-00068, Students as Journeymen Between Communities fo Higher Education and Work. Brussel: The European Commission, 110s.

Askling, B, Lycke, K H & Stave, O. (2004) Institutional Leadership and Leeway - Important aspects of a national system of quality assurance and accreditation: Experiences from a Pilot Study. Tertiary Educationa and Management, vol 10(2), 107-120.

Lycke, K H (red) (2002) Perspektiver på problembaser læring. Cappelen Akademisk.

  • Lycke, Kirsten Hofgaard (2016). Problembasert læring, caseundervisning og prosjektarbeid, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  Kapittel 10.  s 171 - 188
  • Lycke, Kirsten Hofgaard (2016). Å lære i grupper, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  Kapittel 9.  s 155 - 168
  • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2016). Studentangasjement i høyere utdanning - Internasjonale perspektiver og norske studier. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  (2), s 184- 187

Se alle arbeider i Cristin

  • Lycke, Kirsten Hofgaard (2017). Søsken for livet. (Revidert utgave). Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-56436-0.  160 s.
  • Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2016). Kollegahandledning med kritiska vänner. Studentlitteratur.  ISBN 9789144114644.  262 s.
  • Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2016). Kollegaveiledning med kritiske venner. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202480363.  233 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Lycke, Kirsten Hofgaard (2018, 10. mai). Eksperter: Senk forventningene til dine søsken.. [Internett].  KK.no. Vis sammendrag
  • Lycke, Kirsten Hofgaard (2018, 15. juni). Når foreldre har et favorittbarn. [Internett].  familieverden.no. Vis sammendrag
  • Skodvin, Arne; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2016). Engasjement i undervisning og læring i høyere utdanning. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  (2), s 99- 101
  • Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per (2016). Forord, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  Forord.  s 11 - 12

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2010 15:27 - Sist endret 4. sep. 2013 14:59

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter