Leila Ferguson

Postdoktor
Bilde av Leila Ferguson
English version of this page
Telefon +47-22857637
Rom 4334
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadallèen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Studenters og læreres oppfatninger
 • Tekstbasert læring og multippel tekstforståelse

Pågående aktiviteter

 • Lærerstudenters oppfatninger om læring og undervisning (post doc prosjekt)
 • Ark&App

Undervisning

 • PED2130: Barn, språk og tekstforståelse
 • PED2140: Hvordan mennesker lærer

Utdanning

 • 2013: PhD pedagogisk-psykologi, Universitetet i Oslo
 • 2008: MA pedagogisk-psykologisk rådgivning,Universitetet i Oslo
 • 2006: BA pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2001: BA (honours) forretningsjus med finans, Universitetet i Stirling

Erfaring

 • 2013-dd: Postdok. Insitutt for pedagogikk, UiO
 • 2013-2014: Førsteamanuensis (20%), Spesialpedagogikk, Høgskolen i Telemark
 • 2009 - 2013: Stipendiat, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
 • 2008-2009: Spesialpedagog, Groruddalen skole, Oslo

Reviewer:

Journals:

Communications: The European Journal of Communication Research, Educational Psychology, English for Specific Purposes, European Journal of Psychology of Education, Higher Education Quarterly, Instructional Science, International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, Journal of Curriculum Studies, Nordic Journal of Digital Literacy, Reading & Writing: An Interdisciplinary Journal, Teaching and Learning in Medicine, Universal Journal of Educational Research

Conferences:

American Educational Research Association (Divisions C & K), International Conference of the Learning Sciences

Emneord: Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, epistemiske oppfatninger

Publikasjoner

 • Ferguson, Caleb; DiGiacomo, Michelle; Gholizadeh, Leila; Ferguson, Leila Eve & Hickman, Louise D. (2017). The integration and evaluation of a social-media facilitated journal club to enhance the student learning experience of evidence-based practice: A case study. Nurse Education Today.  ISSN 0260-6917.  48, s 123- 128 . doi: 10.1016/j.nedt.2016.10.002
 • Lunn Brownlee, Jo; Ferguson, Leila Eve & Ryan, Mary (2017). Changing Teachers’ Epistemic Cognition: A New Conceptual Framework for Epistemic Reflexivity. Educational Psychologist.  ISSN 0046-1520. . doi: 10.1080/00461520.2017.1333430 Fulltekst i vitenarkiv
 • Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar & Ferguson, Leila Eve (2016). The role of epistemic beliefs in the comprehension of single and multiple texts, In Peter Afflerbach (ed.),  Handbook of individual differences in reading. Reader, text, and context..  Routledge.  ISBN 978-0-415-65888-1.  6.  s 67 - 79
 • Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar; Anmarkrud, Øistein & Ferguson, Leila Eve (2016). Beliefs about justification for knowing when ethnic majority and ethnic minority students read multiple conflicting documents. Educational Psychology.  ISSN 0144-3410.  36(4), s 638- 657 . doi: 10.1080/01443410.2014.920080
 • Bråten, Ivar; Braasch, Jason; Strømsø, Helge Ivar & Ferguson, Leila Eve (2015). Establishing Trustworthiness when Students Read Multiple Documents Containing Conflicting Scientific Evidence. Reading Psychology.  ISSN 0270-2711.  36(4), s 315- 349 . doi: 10.1080/02702711.2013.864362
 • Bråten, Ivar & Ferguson, Leila Eve (2015). Beliefs about sources of knowledge predict motivation for learning in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  50, s 13- 23 . doi: 10.1016/j.tate.2015.04.003
 • Ferguson, Leila Eve (2015). Epistemic beliefs and their relation to multiple-text comprehension: A Norwegian program of research. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  59(6), s 731- 752 . doi: 10.1080/00313831.2014.971863 Fulltekst i vitenarkiv
 • Bråten, Ivar & Ferguson, Leila Eve (2014). Investigating cognitive capacity, personality, and epistemic beliefs in relation to science achievement. Learning and individual differences.  ISSN 1041-6080.  36, s 124- 130 . doi: 10.1016/j.lindif.2014.10.003
 • Bråten, Ivar; Ferguson, Leila Eve; Anmarkrud, Øistein; Strømsø, Helge Ivar & Brandmo, Christian (2014). Modeling relations between students' justification for knowing beliefs in science, motivation for understanding what they read in science, and science achievement. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  66, s 1- 12 . doi: 10.1016/j.ijer.2014.01.004
 • Bråten, Ivar; Ferguson, Leila Eve; Strømsø, Helge Ivar & Anmarkrud, Øistein (2014). Students working with multiple conflicting documents on a scientific issue: Relations between epistemic cognition while reading and sourcing and argumentation in essays. British Journal of Educational Psychology.  ISSN 0007-0998.  84(1), s 58- 85 . doi: 10.1111/bjep.12005
 • Anmarkrud, Øistein & Ferguson, Leila Eve (2013). Comprehending multiple texts: Theories, components, and competence, In Elisabeth Bjørnestad & Janicke Heldal Stray (ed.),  New Voices in Norwegian Educational Research.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-462-8.  4.  s 39 - 51
 • Braasch, Jason; Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar; Anmarkrud, Øistein & Ferguson, Leila Eve (2013). Promoting secondary school students' evaluation of source features of multiple documents. Contemporary Educational Psychology.  ISSN 0361-476X.  38, s 180- 195 . doi: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X13000131
 • Bråten, Ivar; Ferguson, Leila Eve; Anmarkrud, Øistein & Strømsø, Helge Ivar (2013). Prediction of learning and comprehension when adolescents read multiple texts: the roles of word-level processing, strategic approach, and reading motivation. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  26(3), s 321- 348 . doi: 10.1007/s11145-012-9371-x
 • Bråten, Ivar; Ferguson, Leila Eve; Strømsø, Helge Ivar & Anmarkrud, Øistein (2013). Justification beliefs and multiple-documents comprehension. European Journal of Psychology of Education.  ISSN 0256-2928.  28(3), s 879- 902 . doi: 10.1007/s10212-012-0145-2
 • Ferguson, Leila Eve & Bråten, Ivar (2013). Student profiles of knowledge and epistemic beliefs: Changes and relations to multiple-text comprehension. Learning and Instruction.  ISSN 0959-4752.  25, s 49- 61 . doi: 10.1016/j.learninstruc.2012.11.003
 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar & Anmarkrud, Øistein (2013). Epistemic beliefs and comprehension in the context of reading multiple documents: Examining the role of conflict. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  62, s 100- 114 . doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2013.07.001
 • Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar; Britt, M. Anne & Ferguson, Leila Eve (2013). Spontaneous Sourcing Among Students Reading Multiple Documents. Cognition and instruction.  ISSN 0737-0008.  31(2), s 176- 203 . doi: 10.1080/07370008.2013.769994
 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar & Strømsø, Helge Ivar (2012). Epistemic cognition when students read multiple documents containing conflicting scientific evidence: A think-aloud study. Learning and Instruction.  ISSN 0959-4752.  22(2), s 103- 120 . doi: 10.1016/j.learninstruc.2011.08.002

Se alle arbeider i Cristin

 • Ferguson, Leila Eve & Bråten, Ivar (2017). Espoused and Enacted Beliefs about Intelligence and Teaching among Preservice Teachers.
 • Lunn Brownlee, Jo; Ferguson, Leila Eve & Ryan, Mary (2017). Changing teachers' epistemic cognition: A new framework for epistemic reflexivity.
 • Ferguson, Caleb; DiGiacomo, Michelle; Gholizadeh, Leila; Ferguson, Leila Eve & Hickman, Louise D. (2016). The integration and evaluation of a social-media facilitated journal club to enhance the student learning experience of evidence-based practice: a case study.
 • Ferguson, Leila Eve (2016). Investigating epistemic beliefs and written arguments in pre-service teachers.
 • Ferguson, Leila Eve (2016). Making sense of multiple texts.
 • Ferguson, Leila Eve & Lunn Brownlee, Jo (2016). Preservice teachers' beliefs about the stability of teaching knowledge.
 • Kienhues, Dorothe; Ferguson, Leila Eve & Stahl, Elmar (2016). Diverging information and epistemic change, In Jeffrey A. Greene; William A. Sandoval & Ivar Bråten (ed.),  Handbook of epistemic cognition.  Routledge.  ISBN 978-1-138-01342-1.  Chapter 20.  s 318 - 330
 • Rasmussen, Ingvill & Ferguson, Leila Eve (2016). Exploring the roles of teachers’ instructional activities and peer interactions in the development of critical literacy skills in history.
 • Ferguson, Leila Eve (2015). Beliefs about sources of knowledge and motivation for learning in teacher education.
 • Ferguson, Leila Eve (2015). PIA-dagen inspirasjonsforedrag.
 • Ferguson, Leila Eve & Bråten, Ivar (2015). Beliefs about Sources of Knowledge Predict Motivation for Learning in Teacher Education.
 • Brandmo, Christian; Ferguson, Leila Eve; Elstad, Eyvind & Tiplic, Dijana (2014). New and Experienced Teachers’ Trust in Sources of Pedagogical Knowledge and Implications for Motivation.
 • Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar & Ferguson, Leila Eve (2014). Students' epistemic beliefs and text comprehension: What we believe we know and what we believe we need to know..
 • Rasmussen, Ingvill; Gilje, Øystein; Ferguson, Leila Eve; Ingulfsen, Line & Bakkene, Hildur (2014). Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie: En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående.
 • Anmarkrud, Øistein; Bråten, Ivar; Brandmo, Christian; Strømsø, Helge Ivar & Ferguson, Leila Eve (2013). Relationships among individual differences, processing, and performance in multiple-text comprehension.
 • Ferguson, Leila Eve (2013). Making sense ofmultiple texts: An investigation into epistemic beliefs and multiple-text comprehension when students read about controversial science topics.
 • Ferguson, Leila Eve (2013). Web research could give you a bad dose of cyberchondria . The Conversation.
 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar & Salmerón, Ladislao (2013). Motivation, processing and comprehension differences in student profiles of knowledge and epistemic beliefs.
 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar & Anmarkrud, Øistein (2013). Changes in student profiles of knowledge and epistemic beliefs when reading multiple conflicting texts.
 • Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar; Anmarkrud, Øistein & Ferguson, Leila Eve (2013). Beliefs About Justification for Knowing when Ethnic Majority and Ethnic Minority Students Read Multiple Conflicting Documents.
 • Ferguson, Leila Eve; Anmarkrud, Øistein; Strømsø, Helge & Bråten, Ivar (2012). Profiles of epistemic beliefs and knowledge when reading multiple texts.
 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar; Strømsø, Helge & Anmarkrud, Øistein (2012). Adolescent profiles of knowledge and epistemic beliefs in the context of reading multiple texts.
 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar; Strømsø, Helge & Anmarkrud, Øistein (2012). Adolescent profiles of knowledge and epistemic beliefs in the context of reading multiple texts.
 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar; Strømsø, Helge & Anmarkrud, Øistein (2012). Dimensionality and change in epistemic beliefs when adolescents read conflicting information presented in multiple documents.
 • Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar; Anmarkrud, Øistein & Ferguson, Leila Eve (2012). Relationships between beliefs about justification for knowing and multiple-documents comprehension among language-majority and language-minority Norwegian students.
 • Bråten, Ivar; Ferguson, Leila Eve; Strømsø, Helge Ivar & Anmarkrud, Øistein (2011). Working with multiple conflicting documents: Relations between epistemic cognition while reading and argumentation and sourcing in essays.
 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar & Strømsø, Helge Ivar (2011). Epistemic Cognition and Change when Students Read Multiple Documents Containing Conflicting Scientific Evidence: A Think-Aloud Study.
 • Ferguson, Leila Eve; Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar & Anmarkrud, Øistein (2011). Epistemic Cognition and Multiple-Documents Literacy: An Intervention Study.
 • Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar; Ferguson, Leila Eve & Britt, M. Anne (2010). Students’ Spontaneous Sourcing While Reading Multiple Documents Online.
 • Strømsø, Helge; Bråten, Ivar; Britt, M. Anne & Ferguson, Leila Eve (2010). Students' awareness and use of source information while reading multiple documents online.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:40 - Sist endret 19. jan. 2017 14:40

Prosjekter

Forskergrupper