Stein Erik Ulvund

Bilde av Stein Erik Ulvund
English version of this page
Telefon +47-22854252
Rom 551
Treffetider Tirsdager kl.13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Barns utvikling, barneoppdragelse, barn i familien, barn i barnehage, temperament hos barn, for tidlig fødte barn

Prosjekter

 • ”Prosjekt tidlig intervensjon 2000” som fortsatt pågår ved UiT. Vi holder for tiden på med 9-årsundersøkelsen. Studien bygger på et randomisert kontroll-design der vi studerer effekten av intervensjon før og etter utskrivelsen fra sykehuset og tiltak i hjemmet. Medarbeidere: Lauritz Bredrup Dahl, Per Ivar Kaaresen, Marianne Solveig Nordhov, John A. Rønning, Jorunn Tunby og Stein Erik Ulvund
   
 • Etablering av referanseverdier for et spørreskjema om temperament. Studien er en utprøving av den norske oversettelsen av Cameron-Rice Infant Temperament Questionnaire. Barn som kommer til kontroll ved alle helsestasjoner i Tromsø deltar i undersøkelsen og foreldrene fyller ut spørreskjema ved 4 og 8 måneder. Studien startet i februar 2010 og skal pågå i ett år. Medarbeidere: James Cameron, The Preventive Ounce, Oakland, California, USA, Kåre S. Olafsen, RBUP Nord, UiT, Carol Ostegren, University of Wisconsin- Madison, USA, Anne Mari Torgersen, Psykologisk institutt UiO og Stein Erik Ulvund PFI (UiO)/RBUP Nord, UiT
 • Undersøkelse av effekten av foreldrebasert temperamentsveiledning (under planlegging). Studien vil omfatte 1000 barn fra alle fire helseregioner. Undersøkelsen er en del av den landsomfattende studien ”A longitudinal study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to age 18 months. Hovedstudien er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av Lars Smith og Vibeke Moe ved RBUP Øst-Sør. Medarbeidere på delprosjektet er de samme som i studien ovenfor.

Undervisning

PED 3000: Læring og utvikling

PED2100: Personlighet og utviklingsteori

 

Tilbyr veiledning innenfor de faglige interesseområdene.

Bakgrunn

 • Dr.philos. ved UiO 1986
 • Professor I pedagogikk ved UiO 1994
 • Professor II ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Nord) fra 1997

Verv

 • Redaktør av Scandinavian Journal of Educational Research
 • Formann I Nasjonal kommite for opprykk til professor etter kompetansevurdering

Samarbeidspartnere

 • Førsteamanuensis Kåre S. Olafsen, RBUP Nord UiT
 • PhD Carol Ostegren, University of Wisconsin-Maddison USA
 • PhD James Cameron, The Preventtive Ounce, Oakland, California, USA
 • Anne Mari Torgersen, Psykologisk institutt UiO

 

Emneord: Pedagogikk, Barn i risiko, Forebygging, Longitudinell læring, Psykisk helse, Relasjonsteori, Tidlig intervensjon

Publikasjoner

Very low Birth Weight Infants (<1501 g) at Double Risk. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 1994, 15, 7-13 (i samarbeid med L. Smith og R. Lindemann).

The predictive Validity of Nonverbal Communicative Skills in infants with Perinatal Hazards. Infant Behavior and Development, 1996, 19, 441-449 (i samarbeid med L. Smith).

The Role of Joint Attention in Later Development Among Preterm Infants: Linkages Between Early and Middle Childhood. Social Development, 2003, 12, 222-234 (i samarbeid med L. Smith)

Exploring the relation between memory, gestural communication, and the emergence of language in infancy: A longitudinal study. Infant and Child Development, 2006, 15, 233- 249 (i samarbeid med M. Heimann, K. Strid, L. Smith, T. Tjus & A.N. Melzoff).

A randomized, controlled trial of the effectiveness of an early intervention program in reducing parenting stress after preterm birth. Pediatrics, 2006, 118, 9-19 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning & L.B. Dahl.

Joint attention in term and preterm infants at 12 months corrected age: The significance of gender and intervention based on a randomized controlled trial. Infant Bahavior & Development, 2006, 39, 554-563 (i samarbeid med K.S, Olafsen, J.A. Rønning, P.I. Kaaresen, B.H. Handegaard & L.B. Dahl).

Infant responsiveness and maternal confidence in the neonatal period. Scandinavian Journal of Psychology, 2007, 48, 499-509 (i samarbeid med K.S. Olafsen, J.A. Rønning, L.B. Dahl, B.H. Handegaard & P.I. Kaaresen).

Prenatal inflammation and outcome at two years corrected age in low-Weight children. Submitted for publication (i samarbeid med P.I Kaaresen, C. Klingberg, T.A. Hanssen, J.A. Rønning og  L.B. Dahl).

Maternal ratings and regulatory competence from 6 to 12 months: Influence of perceived stress, birth-weight and intervention. A randomized controlled trial. Infant Behavior & Development, 2008, 31, 408-421(i samarbeid med K.S. Olafsen, P.I. Kaaresen, B.H. Handegård, L.B. Dahl og J.A. Rønning).

A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: Outcome at 2 years. Early Human Development, 2008, 84, 201-209 (i samarbeid med P.I. Kaaresen, J.A. Rønning, J. Tunby, S.M. Nordhov og L.B. Dahl).

A randomized study of the impact of a sensitizing intervention on the child-rearing attitudes of parents of low weight preterm infants. Scandinavian Journal of Psychology, 2010 (i samarbeid med S.M. Nordhov, P.I. Kaaresen, J.A. Rønning og L.B. Dahl).

Født for tidlig - om foreldre som ressurs i oppfølging av barna. I V. Moe, K.S. Slinning & M. Bergum Hansen (red), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.Oslo: Gyldendal Akademisk 2010 s. 461-480.

 

 • Eng, Helene & Ulvund, Stein Erik (2016). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Grønne tanker - glade barn (2. utg.).. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142.  1, s 1- 9
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Kaaresen, Per Ivar & Rønning, John Andreas (2015). Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical trial. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  13:25 . doi: 10.1186/s12955-015-0221-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Tunby, Jorunn; Kaaresen, Per Ivar & Rønning, John Andreas (2015). Does an early intervention influence behavioral development until age 9 in children born prematurely?. Child Development.  ISSN 0009-3920.  86(4), s 1063- 1079 . doi: 10.1111/cdev.12368

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulvund, Stein Erik (2017, 13. mai). Babybom.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 07. april). Barnehagestart - gjør småbarnsforeldre usikre..  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 12. september). Barnet mitt er venneløs. Hva gjør jeg?. [Internett].  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 24. februar). Best med delt bosted.. [Internett].  Tara.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. mai). De proffe barnevaktene.  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mars). Debatt: Hiver seg på bølgen.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. februar). Debattinnlegg: Kvasivitenskapelig mageplask.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. mars). Definisjon av barneoppdragelse. [Internett].  Store Norske Leksikon.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 31. januar). Delt bosted ved samlivsbrudd. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 12. august). Derfor er det ekstra slitsomt for tenåringer å stå opp om morgenen..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 17. juni). Det er normalt at du ikke får barnet ditt til å spise.. [Internett].  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 17. juni). Det er normalt at du ikke får barnet til å spise, men det trenger ikke nødvendigvis å være farlig..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. oktober). Det store søskenmysteriet.  A magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. mai). Det voksne barnet - alene om ansvaret for mamma.  Norsk Ukeblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. juni). Dette bør barnet ditt kunne før skolestart..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 10. august). Ensomhet. [Internett].  Dagbladet +.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 21. juni). Er barnet ditt sint?.  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. juni). Er barnet ditt sint, grisk eller trist? Les dette..  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 10. juli). Er barnet ditt sint, trist eller grisk? Les dette..  Fædrelandsvennen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 16. august). Fem tips til foreldre ved skolestart..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mai). Gi barna øks og kniv. [TV].  TV2 God morgen Norge.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 19. august). Gjør et stort nummer av første skoledag.  Bygdeposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. juni). Har ikke femåringen din lært seg å lese? Ingen grunn til engstelse - det er viktigere at barnet kan dette..  Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. mars). Her er ekspertrådene som gjør at barna styrer unna tidsklemma..  Adresseavisa.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 05. mars). Jeg følte jeg måtte bevise at barnet mitt trenger en pappa.. [Internett].  Nettavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mars). Klar-ferdig-løp, dans,turn, slalåm og lekser.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 16. januar). Kronikk: Ikke sett forholdet på vent.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 04. mars). Kronikk: Leken må tas på alvor.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 10. mai). Mye er lagt til rette for å få barn, likevel har vi ikke født mindre siden 80-tallet. [Internett].  Dagbladet pluss.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. oktober). Personalet i barnehager forskjellsbehandler jenter og gutter.  Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 27. februar). Riktig styrking av fars rettigheter..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 08. mai). Risikofylt lek. [TV].  God morgen, Norge.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 01. mai). Rundt 3500 foreldre tar kantakt med familievernet for å få hjelp til sinnemestring hvert år..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 26. august). Råd når barnet skal begynne på skolen. [TV].  NRK Nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 21. august). Råd ved skolestart. [TV].  NRK nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 31. januar). Skilsmissebarn med delt bosted klarer seg best.. [Internett].  Forskning.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 18. september). Skilsmissebarn som bor hos begge foreldrene er minst stresset..  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 21. august). Skolestart/bruk av mobiltelefon i klasserommet. [Internett].  NRK nyheter.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 15. mai). Slapp av, du er god (nok) mamma.  Foreldre & Barn.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 22. juni). Slik gjør du overgangen fra skole til barnehage enklere for femåringen.  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 12. juli). Slik håndterer dere søsken som krangler.. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 20. juni). Slik lykkes du med å oppdra empatiske barn..  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 24. april). Slik takler du barnets angst.. [Fagblad].  Utdanning.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 23. mai). Snakk med varna om terror. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 06. april). Torild Skard skårer selvmål.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 17. august). Vil ikke barnet i barnehagen?. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2017, 01. oktober). Å hjelpe barn ut av kjedsomhet kan hemme kreativiteten.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 27. mars). 15 ting å tenke på når det blir vår. Det er du som kjenner barnet ditt best.. [Internett].  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 06. februar). -Aggresjonsutbrudd mot barn forekommer nok i de fleste hjem.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 23. januar). Barn alenetid. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 30. oktober). Barn stresser seg syke - Konflikter hjemme øker presset.  VG no.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 27. januar). Barnehage dropper karneval for å unngå kjønnsstereotype kostymer. [Internett].  Nettavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 07. oktober). Bedre med to enn ingen.  A-magasinet.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 16. mai). Det er ikke akseptert å få kun ett barn, fordi det er synd på enebarnet.. [Internett].  Mammanett.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 07. august). Dette er det aller viktigste du kan snakke med barnet ditt om før skolestart.. [Internett].  Klikk.no.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 16. august). En av ti jenter sier de ikke har en nær venn.. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 15. februar). Enebarn eller søskenflokk - hva er best?.  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 18. mai). Enebarn eller søskenflokk - hva er best?.  Bergens Tidende.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 07. februar). Er det greit å kle på barnet med makt?. [Internett].  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 23. november). Familie uten grenser? Drar på ekspedisjon med mor og far verden rundt.  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 14. juli). Ferie for oss er god tid, foreldre som ikke stresser og bare det å være sammen.. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 16. august). Flere jenter mangler venner. [TV].  Dagsrevyen NRK.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 11. oktober). Forventningspress i idrett. [TV].  Nyhetskanalen.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 16. august). Generasjon skikkelig: Flere mangler nære venner.. [Internett].  NRK no.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 23. august). -Gutter ligger bak jentene i skolen. [Radio].  NRK.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 22. august). Gutter ligger langt bak jentene i skolen. [Internett].  NRK no.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 18. august). Henger mer med iphonen enn med venner. [Radio].  NRK.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 16. januar). Hold hodet kaldt.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 07. februar). Hvor går grensen for hva som er oppdragelse og hva som er vold mot barn?.  Aftenposten.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 14. mars). Intervju om enebarn. [TV].  Typisk deg TV Norge.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 08. juni). Klarer du ikke besinne deg, men vil slå barnet ditt? Her er ekspertens råd..  Adresseavisen.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 03. april). Kritisk til kreftforeningens sanger..  Stavanger Aftenblad.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 27. januar). -La jentene være prinsesser og guttene superhelter. [Radio].  P4-nyhetene.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 01. juli). Lisa Tønne og Bertine Zetlitz om det å vokse opp som enebarn.  KK.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 08. februar). Mamma! Ole er på min side av streken!.  Foreldre & Barn.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 29. mars). Media stakkarsliggjør romfolk..  Innherred.
 • Ulvund, Stein Erik (2016). Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 26. november). Norsk familie solgte alt - reiser verden rundt og bor i telt. [Internett].  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 01. april). Når dit barn ser deg nøgen. [Fagblad].  Magasintet Lime, Danmark.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 11. mars). Når ditt søsken er en verdensstjerne.  VG+.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 22. august). Om skolestart med Stein Erik Ulvund. [Radio].  Foreldrerådet, Rubicon.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 08. februar). Politiet etter vill ungdomsfyll på Manglerud:-Foreldre må ta den gode samtalen.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 13. januar). Professor Frances E. Jensen har ett enkelt råd til tenåringsforeldre.  Dagbladet.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 10. oktober). Professor ut mot idrettsforeldre: -Press kan gi barna angst og depresjon. [Internett].  VG no.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 15. august). Skolestart. [Radio].  Foreldrerådet Rubicon radio.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 11. august). Skolestart. [Radio].  NRK P1+.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 24. oktober). Stadig flere barn stresser seg syke. Syke av forventninger..  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 06. februar). Stress i hverdagen.  Telemarksavisa.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 07. januar). Tatt på fersken. [Fagblad].  Foreldre & Barn.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 24. februar). Tenåringer og samlivsbrudd. [Radio].  Kveldsåpent NRK P1.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 11. august). Tips før skolestart. [Radio].  NRK P1+.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 11. mars). Verdens beste bror. [Internett].  VG.
 • Ulvund, Stein Erik (2016, 03. mars). Virker som de går av skaftet for å få inn penger.  Stavanger Aftenblad.
 • Eng, Helene & Ulvund, Stein Erik (2015). Beskrivelse og vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142.  1
 • Eng, Helene & Ulvund, Stein Erik (2015). Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.  ISSN 2464-2142.  1
 • Ulvund, Stein Erik (2015, 04. august). 17 års aldersforskjell. [Internett].  Mammanett.
 • Ulvund, Stein Erik (2015, 20. april). Ambisiøse foreldre og litt for flinke barn.. [Radio].  Kveldsåpent, NRK P1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 18. aug. 2015 12:01