Suzanne Stiver Lie

Professor Emerita
Bilde av Suzanne Stiver Lie
Telefon +47-22144397
Mobiltelefon +47-93693597
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Helga Engs hus
Postadresse Pedagogisk forskningsinstitutt postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Akademiske interesser

  • Suzanne Stiver Lies arbeider har hovedsakelig vært fokusert på kvinners stilling i høgere utdanning i et komparativt perspektiv, innvandrer kvinners levekår i Norge, og kvinners situasjon i Øst Europa og Midt Østen.  Tidligere har hun bla. belyst innføringen av den 9- årige skolereformen i Norge samt effekten av kommune -sammenslåing i bygde Norge.

For mer informasjon, vennligst gå til Suzanne Stiver Lies personpresentasjon på engelsk.

Emneord: Utdanningssosiologi, Kvinne og Kjønnstudier, Komparative og internasjonale studier, multikulturell utdannelse, pedagogikk
Publisert 19. mai 2011 15:39 - Sist endret 13. mai 2015 13:50