Thomas de Lange

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Thomas de Lange
English version of this page
Telefon +47-22858558
Rom 577
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Læring i høyere utdanning
 • IKT i undervisningen
 • Analyse av student-lærer relasjoner i undervisningen
 • Analyse av undervisningspraksiser

Undervisning

 • Kurs i universitetspedagogikk: http://www.uv.uio.no/iped/om/fup/
 • Konsultasjon/studiekvalitet

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD (2010), Universitetet i Oslo. Tittel på avhandling: Technology and Pedagogy. Analysing digital practices in media education
 • Cand Polit (2000), Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgave: «Læring i eget system – Systemteori som en utvidet forståelse av endring og læring»

Arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2011- )
 • Universitetslektor, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (2010-2011)
 • Forsker, InterMedia, Universitetet i Oslo (2009-2010)
 • Stipendiat, InterMedia, Universitetet i Oslo (2004-2009)
 • Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo (2001-2004)
 • Forskningsassistent, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (2000-2001)

Priser

 • Utdanningspris for reformering av lærerutdanningen (PLUTO-reformen) ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (2003)
Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, interaksjonsanalyse, Universitetspedagogikk

Publikasjoner

 • Erlandsen, Lars Henrik & de Lange, Thomas (2017). Studenten som veileder - erfaringer fra Krigsskolens lederutdanning : innledning og forskningsspørsmål. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  40(2), s 109- 128 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-02-02
 • Molly, Sutphen & de Lange, Thomas (2015). What is formation? A conceptual discussion. Higher Education Research and Development.  ISSN 0729-4360.  34(2), s 411- 419 . doi: 10.1080/07294360.2014.956690 Vis sammendrag
 • de Lange, Thomas (2014). Aktivitetsteori og læring, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 9.  s 162 - 177
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2014). Research Genres as Knowledge Practices: Experiences in Writing Doctoral Dissertations in Different Formats. Journal of School Public Relations.  ISSN 0741-3653.  35(3), s 383- 401
 • de Lange, Thomas (2013). Stykket og helt: erfaringer fra det å skrive en artikkelbasert avhandling. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  36(4), s 20- 31 . doi: 10.3402/uniped.v36i4.23090 Fulltekst i vitenarkiv.
 • de Lange, Thomas (2012). Digitalt lærersamarbeid over nett - bruk av online-samtaler som profesjonelt samarbeidsverktøy, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 8.  s 179 - 205
 • de Lange, Thomas (2011). Formal and Non-formal Digital Practices. Institutionalizing transactional learning spaces in a media classroom. Learning, Media & Technology.  ISSN 1743-9884.  36(3), s 251- 275 . doi: 10.1080/17439884.2011.549827 Vis sammendrag
 • de Lange, Thomas & Ludvigsen, Sten Runar (2009). Distributed Teacher Collaboration: Organizational Tensions and Innovations Mediated by Instant Messaging, In Rune Johan Krumsvik (ed.),  Learning in the network society and the digitized school.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-60741-172-7.  Chapter 3.
 • de Lange, Thomas & Lund, Andreas (2008). Digital Tools and Instructional Rules: A study of how digital technologies become rooted in classroom procedures. Outlines : Critical Social Studies.  ISSN 1399-5510.  10(2), s 36- 58
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Re-mixing multimodal resources: multiliteracies and digital production in Norwegian media education. Learning, Media & Technology.  ISSN 1743-9884.  32(2), s 183- 198

Se alle arbeider i Cristin

 • Bretthauer, Michael; Vandvik, Per Olav; Skjeldestad, Finn Egil; Frich, Jan C; de Lange, Thomas & Løberg, Magnus (2017). Ny spesialistutdanning for leger – fra sveitserost til kraftkar?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.17.0637
 • de Lange, Thomas; Torgersen, Gerald R. & Møystad, Anne (2017). Digitising Summative assessment in dental education, benefits and challenges..
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2017). Developing Teaching Quality in Higher Education through Peer Teacher Support Groups.
 • Torgersen, Gerald R.; de Lange, Thomas & Møystad, Anne (2017). computerIncreasing clinical relevance in oral radiology through computerIncreasing clinical relevance in oral radiology through computerIncreasing clinical relevance in oral radiology through computerIncreasing clinical relevance in oral radiology through computerIncreasing clinical relevance in oral radiology through computerIncreasing clinical relevance in oral radiology through computer Increasing clinical relevance in oral radiology through computerIncreasing clinical relevance in oral radio.
 • de Lange, Thomas (2016). Å skrive en artikkelbasert avhandling: Refleksjoner og erfaringer.
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke & Aamodt, Per O (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. NIFU-rapport. 24.
 • de Lange, Thomas (2015). Bokanmeldelse av "Effektiv holdundervisning: En håndbog for nye undervisere på universitetsniveau". UNIPED.  ISSN 1893-8981.  38(3), s 247- 248
 • de Lange, Thomas (2015). DOKUMENTASJON - PROGRAM FOR PEDAGOGISK BASISKOMPETANSE: Kursbeskrivelser, gjennomføringstall og kursevalueringer 2012-2014. Fulltekst i vitenarkiv.
 • de Lange, Thomas (2015). Evaluering av undervisningen - strategier og systematisering.
 • de Lange, Thomas (2015). Observasjon og analyse av mikroundervisning - Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo: Presentasjon og diskusjon av empiriske funn.
 • de Lange, Thomas & Enqvist-Jensen, Cecilie (2015). Kurspedagogikk - praktiske eksempler og vitenskapelig begrunnelse.
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Fulltekst i vitenarkiv.
 • de Lange, Thomas; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (2015). Litteraturstudie: kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet 10 juni 2015.
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2014). Mirroring the Practice of Teaching - Exploring Microteaching as a site for Professional Enactments.
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2014). Student Teachers Engaging with Professional Criteria: an Analysis of Peer-feedback during Microteaching sessions.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2014). Divergent Paths to Parallel Ends - Two Routes to the Doctoral Dissertation.
 • Fremstad, Ester; Enqvist-Jensen, Cecilie & de Lange, Thomas (2014). Prosjektrapport for prosjektet‘Universitetspedagogisk tilbud for stipendiater, post.doc. og seminargruppeledere ved UiO’.
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2013). Becoming a Professional Teacher: Exploring the Educational Potential of Video-Based Micro-Teaching.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; de Lange, Thomas; Sugrue, Ciaran; Englund, Tomas & Sutphen, Molly (2013). Formation of Five Universities: A Critical analysis of the Portraits, Plans, and Re-presentations.
 • Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas & Lycke, Kirsten Hofgaard (2013). Veier til doktorgraden. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  36(4), s 1- 4 . doi: 10.3402/uniped.v36i4.23142
 • Allern, Marit; Mathisen, Petter; de Lange, Thomas; Bratseth Johansen, Marte; Bjørke, Gerd & Rønsen, Anne Kristin (2012). Utredning om universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.
 • de Lange, Thomas (2012). Indikatorer for kvalitet i utdanningen.
 • de Lange, Thomas (2012). Pedagogens rolle i revisjonsprosessen.
 • Caspersen, Joakim; de Lange, Thomas; Prøitz, Tine Sophie; Solbrekke, Tone Dyrdal & Stensaker, Bjørn (2011). LEARNING ABOUT QUALITY – Perspectives on learning outcomes and their operationalisations and measurement.
 • de Lange, Thomas (2011). Diversity In European Doctorates - Writing an article based thesis: Experiences form a Norwegian context.
 • Maasen, Peter; Elken, Mari; Prøitz, Tine; Solbrekke, Tone Dyrdal; Stensaker, Bjørn; Karseth, Berit & de Lange, Thomas (2011). Referencing the Norwegian Qualifications Framework(NKR) levesl to the European Qualifications Framework (EQF). Report to the Norwegian referencing group.
 • Rødnes, Kari Anne & de Lange, Thomas (2011). Veiledning til Kunnskapsløftet - En kartlegging av læreres bruk av veiledninger til læreplaner for fag og veiledning i lokalt læreplanarbeid.
 • Sugrue, Ciaran & de Lange, Thomas (2011). Professional Formation in Teaching and Nursing: A preliminary review of the contributions of- collaboration, competition, conflict & communication.
 • de Lange, Thomas (2010). Institusjonelle rammer rundt bruken av teknologi i klasserommet.
 • de Lange, Thomas (2010). Technology and Pedagogy: Analysing digital practices in media education.
 • de Lange, Thomas (2009). Emerging Conventions in Teacher Collaboration - Instant messaging used as a complementary tool.
 • de Lange, Thomas (2008). Digital technology and media education.
 • de Lange, Thomas (2008). Emerging conventions in teahcer collaboration.
 • de Lange, Thomas (2008). Possibilities and Restrains in Using Transana in Transcribing Conversational data.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Jahreie, Cecilie Flo & de Lange, Thomas (2008). "Jeg ville tatt programmet en gang til - og still krav til oss som som lærerstudenter" Vurdering av struktur og innhold i inriktningen Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) ved lærerutdanningen ved Universitetet i Göteborg.
 • de Lange, Thomas (2007). Digital Tools and Institutional Rules.
 • de Lange, Thomas (2007). Emerging Conventions in a Media Education Classroom.
 • de Lange, Thomas (2007). Student and Teacher Negotiations in a Media and Communication Classroom: Student actions versus Institutionalized activity.
 • de Lange, Thomas (2007). Student experiences vs. assessment practices - An activity theoretical approach to school-based media production.
 • de Lange, Thomas & Lund, Andreas (2007). Digital tools and institutional rules: negotiable procedures in a digitalized media classroom.
 • de Lange, Thomas & Lund, Andreas (2007). Learning media production in the classroom - institutional demands versus student approaches.
 • de Lange, Thomas & Lund, Andreas (2007). Student and Teacher Negotiations in a Media and Communication Studies Classroom.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Morgendagens Medieprodusenter. Om mediefagselevers produksjonspraksiser i videregående skole.
 • de Lange, Thomas (2006). When student strategies confront with institutional aims. Full paper presentation.
 • de Lange, Thomas (2005). de Lange, T (2005): Computer convergens in classroom practice. Paper and data presentation at December 14-16, University of Gothenburg, Sweden.
 • de Lange, Thomas (2004). Evaluering av erfaringer knyttet til implementering av mappevurdering og IKT (fortrinnsvis LMS) i PPU studiet.
 • de Lange, Thomas & Hauge, Trond Eiliv (2004). Portfolio assessment in ICT-rich environments.
 • de Lange, Thomas & Skedsmo, Guri (2004). IKT i lærerutdanningen. En studie av digitale læringsvilkår på praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo.
 • de Lange, Thomas (2000). AFEL-årsrapport. Evaluering av kurs i studiestrategier for begynnerstudenter ved Universitetet i Oslo.
 • de Lange, Thomas (2000). Læring i eget system - Systemteori som en utvidet forståelse av endring og læring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 13:03 - Sist endret 14. nov. 2016 15:37