Torill Strand

Bilde av Torill Strand
English version of this page
Telefon +47-22855388
Rom 526
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Pedagogisk filosofi
 • Semiotikk
 • Utdanning, demokrati og sosial endring

Pågående aktiviteter

 • Danning og demokratisering: En kritisk analyse av Alain Badious etisk-politiske filosofi
Emneord: Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Demokrati

Publikasjoner

 • Strand, Torill (2017). "I create silence". Revisiting the ancient dispute between poetry and philosophy, In Torill Strand; Richard D Smith; Anne Pirrie; zelia gregoriou & Marianna Papastephanou (ed.),  Philosophy as Interplay and Dialogue. Viewing landscapes within philosophy of education.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90956-5.  Chapter 2.  s 53 - 76 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2016). Alain Badiou on political education, In Marianna Papastephanou (ed.),  Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspectives.  Springer.  ISBN 978-3-319-30428-1.  Chapter 12. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2015). Kosmopolitisme og realisme. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  4(2), s 1- 5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Torill (2015). Thinking Democracy and Education for the Present: The Case of Norway after July 22, 2011, In Katarzyna Jezierska & Leszek Koczanowicz (ed.),  Democracy in Dialogue, Dialogue in Democracy. The Politics of Dialogue in Theory and Practice.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-4897-2.  Chapter 9.  s 177 - 192 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Smeyers, Paul; Ruyter, Doret J. de; Waghid, Yusef & Strand, Torill (2014). Publish Yet Perish: On the Pitfalls of Philosophy of Education in an Age of Impact Factors. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  33(6), s 647- 666 . doi: 10.1007/s11217-014-9404-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). Experience and education, In Torkild Thellefsen & Bent Sørensen (ed.),  Charles Sanders Peirce in His Own Words. 100 Years of Semiotic, Communication and Cognition.  Mouton de Gruyter.  ISBN 9781614517535.  chapter 59.  s 373 - 378
 • Strand, Torill (2014). 'Experience is Our Great and Only Teacher': A Peircean Reading of Wim Wender’s Wings of Desire. Journal of Philosophy of Education.  ISSN 0309-8249.  48(3), s 433- 445 . doi: 10.1111/1467-9752.12084 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). For alle - Folkeuniversitetets oppdrag i et mangfoldig, globalisert og kunnskapsintensivt samfunn, I: Torill Strand (red.),  Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1687-1.  Del III. Veien videre.  s 281 - 303
 • Strand, Torill (2014). Philosophy of Education, I: Eleni K. Theodoropoulou (red.),  Philosophy of Education: Aspects of Praxis.  Pedio.  ISBN 978-960-546-149-2.  Chapter 2.  s 99 - 119
 • Strand, Torill (2014). Philosophy of education in the present, In Marianna Papastephanou; Torill Strand & Anne Pirrie (ed.),  Philosophy as a Lived Experience. Navigating through dichotomies of thought and action.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90290-0.  Chapter 15.  s 243 - 257 Vis sammendrag
 • Hatlem, Marianne; Braathen, Merete Ellen; Elisenberg, Marion; Kolle, Tonje; Nolet, Ronald & Strand, Torill (2013). Barnehagen - et vindu mot verden, I: Torill Eskeland (red.),  Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling.  Utdanningsdirektoratet.  Kapittel.  s 167 - 180
 • Strand, Torill (2013). Peirce's Rhetorical Turn: Conceptualizing education as semiosis. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857.  45(7), s 789- 803 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). Democracy and Education for a New Era. The case of Norway after 22nd July, In Torill Strand & Merethe Roos (ed.),  Education for Social Justice, Equity and Diversity.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90255-9.  Chapter 10.  s 201 - 220
 • Strand, Torill (2012). Den pedagogiske filosofiens oppdrag. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  1(1), s 4- 16 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). Peirce’s Rhetorical Turn: Conceptualizing education as semiosis. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857. . doi: 10.1111/j.1469-5812.2011.00837.x Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). The Current Dynamics of Professional Expertise: The movable Ethos, Pathos, and Logos of four Norwegian Professions, In David R. Cole (ed.),  Surviving Economic Crisis Through Education.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1433114793.  Chapter 12.  s 198 - 212 Vis sammendrag
 • Strand, Torill & Jensen, Karen (2012). Researching the Current Dynamics of Professional Expertise: Three Analytic Discourses, In Martina Vukasovic; Peter Maassen; Monika Nerland; Romulo Pinheiro; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-015-6.  Chapter 4.  s 59 - 78 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2011). C.S. PEIRCE’S RHETORICAL TURN: PROSPECTS FOR EDUCATIONAL THEORY AND RESEARCH. Philosophy of Education Yearbook 2010.  ISSN 8756-6575.  s 85- 92 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2011). Metaphors of Creativity and Workplace Learning. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  55(4), s 341- 355 . doi: 10.1080/00313831.2011.587320 Vis sammendrag
 • Sundsdal, Einar & Strand, Torill (2011). Reality is catching up with me : empirical knowledge and philosophy of education. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  31(2), s 139- 148 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2010). Beyond Education: Metaphors on Creativity and Workplace Learning, In Daniel Araya & Michael A. Peters (ed.),  Education in the Creative Economy: Knowledge and Learning in the Age of Innovation.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0745-0.  Chapter 29.  s 613 - 632
 • Strand, Torill (2010). The Cosmopolitan Turn: Recasting ‘Dialogue’ and ‘Difference’. Paideusis.  ISSN 1916-0348.  19(1), s 49- 58 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2010). The Making of a New Cosmopolitanism. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  29(2), s 229- 242 . doi: 10.1007/s11217-009-9161-3
 • Strand, Torill (2009). Introduction: Cosmopolitanism in the Making. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746. . doi: 10.1007/s11217-009-9168-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Torill (2009). The Making of a New Cosmopolitanism. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746. . doi: 10.1007/s11217-009-9161-3 Vis sammendrag
 • Strand, Torill & Kvernbekk, Tone (2009). Assessing the Quality of Educational Research: The Case of Norway, In Tina Besley (ed.),  Assessing the Quality of Educational Research in Higher Education. International Persepctives.  Sense Publishers.  ISBN 978-90-8790-706-8.  Chapter 13.  s 263 - 278 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2008). Eksemplarisk Børnehavepædagogik, I: Lars Emmerik Damgaard Knudsen & Mattias Andersson (red.),  Skab Dig! Pædagogisk filosofi.  Unge Pædagoger.  ISBN 978-87-90220-43-3.  Kap 5.  s 103 - 124 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Torill (2008). Eksemplarisk barnehagepedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  92(5), s 400- 411 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2008). Eksemplarisk barnehagepedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  92(5), s 400- 412 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Torill; Smith, Richard D; Pirrie, Anne; gregoriou, zelia & Papastephanou, Marianna (ed.) (2017). Philosophy as Interplay and Dialogue. Viewing landscapes within philosophy of education. LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90956-5.  513 s. Vis sammendrag
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (red.) (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  428 s.
 • Papastephanou, Marianna; Strand, Torill & Pirrie, Anne (ed.) (2014). Philosophy as a Lived Experience. Navigating through dichotomies of thought and action. LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90290-0.  312 s. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (red.) (2014). Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1687-1.  350 s.
 • Strand, Torill & Roos, Merethe (ed.) (2012). Education for Social Justice, Equity and Diversity. LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90255-9.  304 s.
 • Strand, Torill (2009). The Epistemology of Early Childhood Education. The Case of Norway. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.  ISBN 9783639155136.  191 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Torill (2017). The thinking university. Vis sammendrag
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk?, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Avslutning.  s 405 - 414
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Innledning.  s 13 - 28
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 8.  s 282 - 292
 • Strand, Torill (2016). Globalt medborgerskap, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 4, kapittel 3.  s 355 - 365
 • Strand, Torill (2016). “I create silence”. Reentering the ancient dispute between poetry and philosophy.
 • Strand, Torill (2016). “I create silence”. Reentering the ancient dispute between poetry and philosophy. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2016). Læring, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 1, kapittel 5.  s 84 - 97
 • Strand, Torill (2016). Pedagogikkens samfunnsoppdrag, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 4, kapittel 1.  s 330 - 341
 • Strand, Torill (2016). The Paradoxical Attributions of Democratic Will Formation.
 • Strand, Torill (2016). Xenia - the rituals of hospitality.
 • Strand, Torill (2015). Hvorfor humaniorastudier?.
 • Strand, Torill (2015). Skolens samfunnsoppdrag. Bør vi tenke utdanning, danning og demokratisk deltakelse på nytt?.
 • Strand, Torill (2015). Xenia - the rituals of hospitality. Vis sammendrag
 • Papastephanou, Marianna; Strand, Torill & Pirrie, Anne (2014). Philosophy as a lived experience, In Marianna Papastephanou; Torill Strand & Anne Pirrie (ed.),  Philosophy as a Lived Experience. Navigating through dichotomies of thought and action.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90290-0.  Introduction.  s 9 - 20
 • Strand, Torill (2014). Alain Badiou on political education. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). Badiou on Education. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). CRITICAL THINKING RECONSIDERED Plato’s Meno meets Alain Badiou. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). Folkedanningens vandringer. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). ‘…the only education is an education by truths’ Alain Badiou on education.
 • Nolet, Ronald; Hatlem, Marianne & Strand, Torill (red.) (2013). Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: rapport fra en pilotstudie. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 14.
 • Strand, Torill (2013). CRITICAL THINKING RECONSIDERED.
 • Strand, Torill (2013). Democracy and Education Reconsidered. The case of Norway after 22nd July. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Experience is Our Only Teacher. A Peircean Reading of Wim Wender's Wings of Desire. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Kritisk tenkning revurdert. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Metapolitikk: Alain Badious danningsbegrep. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Norway. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Peirce's New Rhetoric: Prospects for educational theory and research. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857.  45(7), s 707- 711
 • Strand, Torill (2013). Tenkning om kritisk tenkning.
 • Strand, Torill (2013). Unlocking the Creative: Philosophical Discourses on Creativity. Vis sammendrag
 • Strand, Torill; Smeyers, Paul; Reuyter, Doret De & Waghid, Yusef (2013). “Publish yet Perish”: Philosophy of Education in an Age of Impact Factors. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). DEMOCRACY AND EDUCATION FOR A NEW ERA. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). Democracy and Education. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). Experience is our only teacher. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). FOU i utdanningen. Erfaring fra Master i Mangfold og Inkludering.
 • Strand, Torill (2012). Profesjonskunnskap i endring.
 • Strand, Torill & Roos, Merethe (2012). Education for Social Justice, Equity and Diversity. Editorial, In Torill Strand & Merethe Roos (ed.),  Education for Social Justice, Equity and Diversity.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90255-9.  1.  s 9 - 18
 • Strand, Torill (2011). Barnehagen som danningsarena. 7 teser.
 • Strand, Torill (2011). DEMOKRATI SOM LEVD ERFARING.
 • Strand, Torill (2011). Moving Beyond Conventional Notions of Educational Processes: The Contribution from Charles S. Peirce. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Torill (2011). Philosophy of Education in the Present. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2011). THE VITAL WORK OF PHILOSOPHY OF EDUCATION. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2011). The Rudeness of Lived Experience.
 • Strand, Torill & Huggler, Jørgen (2011). Educating the Global Village. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  31(2), s 69- 75 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2010). C.S. PEIRCE’S RHETORICAL TURN: PROSPECTS FOR EDUCATIONAL THEORY AND RESEARCH. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2010). Introduction: Cosmopolitanism in the Making. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  29(2), s 103- 109 . doi: 10.1007/s11217-009-9168-9
 • Strand, Torill (2010). THE VITAL WORK OF CONTEMPORARY PHILOSOPHERS OF EDUCATION.
 • Strand, Torill (2010). Utfordringer for den Nordiske pedagogiske filosofien i dag.
 • Strand, Torill; Jensen, Karen & Nerland, Monika (2010). EMERGING GLOBAL EPISTEMEOLOGIES IN PROFESSIONAL WORK AND LEARNING. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2009). Conceptualizing Educational Processes: The Role of Peirce's later Semeiotic. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2009). Peirce's remarkable Theory of Signs.
 • Strand, Torill (2009). Researching Professional Work and Learning within a Globalised World of Change.
 • Strand, Torill (2009). The Cosmoplitan Turn. recasting Dialogue and Difference.
 • Strand, Torill (2009). The Cosmopolitan Turn: Recasting the Conceptions of Dialogue and Difference.
 • Strand, Torill (2009). The Making of Cosmoplitanism.
 • Strand, Torill (2009). The Unmaking of Professional Learning Trajectories. The Case of Norwegian Nurses and Teachers.
 • Strand, Torill (2009). Three Metaphors on Creativity.
 • Strand, Torill (2008). Cosmopolitanism in the Making. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2008). Nurturing a Cosmopolitan Ethos: Arendt and Benhabib on Cosmopolitanism in the Making. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2008). Peirce's later Semiotic: Outline of a Theory of Learning.
 • Strand, Torill (2008). Reconceptualizing Educational Processes: The Import of Peirce's Rhetorical Turn.
 • Strand, Torill (2007). Barnehagepedagogikkens epistemologi. En studie av den norske barnehagepedagogikkens grunnlag og gyldighetsnormer. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 78. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2007). Barnehagepedagogikkens epistemologi. En studie av den norske barnehagepedagogikkens grunnlag og gyldighetsnormer. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2007). Den nye barnehagen. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2007). Den nye barnehagen. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2014 15:05 - Sist endret 17. feb. 2017 16:42

Prosjekter