Bli plussfadder- meld deg på Fadder +

Når semesterstart og fadderuka 2017 er over er det fortsatt mange nye studenter som synes det er vanskelig å komme inn i studentrollen. Institutt for pedagogikk vil derfor gi nye studenter et utvidet faddertilbud. Vi kaller det Fadder+ . Vi ønsker å få deg som er med i fadderuka med oss videre utover i semesteret

© UiO/Terje Heiestad

HVA er Fadder +?

  • En fadderordning som fortsetter i hele første semester med hovedfokus på de første 7 ukene av semesteret.
  • Skal hjelpe ferske studenter inn i studentrollen og bidra til et godt læringsmijø.

HVA gjør en Fadder+ fadder?

Fortsetter det gode arbeidet fra fadderuka:

  • Skape et møtepunkt for din faddergruppe med studenter videre gjennom det første semesteret.
  • Guide studentene gjennom praktiske utfordringer i studiehverdagen og hjelpe dem til å finne fram til det de skal være med på.
  • Ta studentene med på 4-5 ulike faglig-sosiale aktivitetstilbud i løpet av semesteret.
  • Er med på å planlegge de nevnte aktiviteter i samarbeid med instituttet og Fagutvalget.

HVA får du?

  • To opplæringssamlinger før semesterstart
  • En liten økonomisk godtgjørelse
  • Et hyggelig sosialt nettverk
  • Gode attester og en meningsfull erfaring som er bra for CV'n

Du får mer informasjon fra Institutt for pedagogikk etter at du har meldt deg på.

HVORDAN melder du deg på?

Gå til UVs fadderside og finn påmeldingsinfo der!

 

For spørsmål kontakt

Yngvild Dahl

Publisert 13. feb. 2017 12:27 - Sist endret 20. juni 2017 13:00