Tenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, program, IT-støtte til forskning og utdanning.

IPED formidler

Videoer om forskning på bruk og design av nye teknologier og hva dette betyr for læring og kommunikasjon.

Verktøykasse for forskere (kun engelsk)

Tools and resources relevant and useful for master students and newcomers in educational research.