Jannicke Karlsen

Image of Jannicke Karlsen
Norwegian version of this page
Phone +47-22858132
Room 332
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

PhD project


Language development in minority language children during the kindergarten - school transition.

Read more about the project here:

Main supervisor: Sol Lyster
Co- supervisor: Bente Hagtvet

Teaching

Subjects connected to language development, language impairments, bilingualism and language development in children with a minority language at SPED 1002, SPED 3000, SPED 3020, SPED 4100D

Higher education and employment history

 • 2009 - 2010:  PhD research fellow at the Faculty of Educational Sciences, University of Oslo
 • 2006 - 2009: Master's degree in special needs education with specialization in speech and language pathology, Department of special needs   education, University of Oslo
 • 2002 - 2005: Bachelor's degree in speech and language pathology, University of southern Denmark 

Publications

 • Karlsen, Jannicke & Hjetland, Hanne Næss (2017). Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  81(1), s 39- 54 Full text in Research Archive.
 • Karlsen, Jannicke; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Lervåg, Arne (2017). Vocabulary development in Norwegian L1 and L2 learners in the kindergarten-school transition. Journal of Child Language.  ISSN 0305-0009.  44(2), s 402- 426 . doi: 10.1017/S0305000916000106
 • Rygvold, Anne-Lise & Karlsen, Jannicke (2017). Leseferdigheter hos norske andreklassinger med ulik språklig bakgrunn. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 28- 38
 • Rygvold, Anne-Lise & Karlsen, Jannicke (2017). Leseferdigheter hos norske andreklassinger med ulik språklig bakgrunn. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 28- 38
 • Karlsen, Jannicke; Geva, Esther & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Cognitive, linguistic, and contextual factors in Norwegian second language learner's narrative production. Applied Psycholinguistics.  ISSN 0142-7164.  37(5), s 1117- 1145 . doi: 10.1017/S014271641500051X
 • Karlsen, Jannicke & Lykkenborg, Marta (2012). Språkbruksmønstre i norsk-pakistanske familier :. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  7(1), s 53- 83
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne & Kruse, Jana (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1)
 • Karlsen, Jannicke (2008). Kartlegging av narrativ produksjon som logopedisk verktøy. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  54(4), s 5- 9

View all works in Cristin

 • Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2017). Språkbruk hos tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder.
 • Karlsen, Jannicke (2017). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(4), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2017). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2017). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(2), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2017). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(1), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2017). Concurrent and predictive validity of the Renfrew bus story test.
 • Breilid, Nils & Karlsen, Jannicke (2016). Sosialpedagogisk rådgivning Kompetansehevingsprosjekt 2015-2016.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Karlsen, Jannicke (2016). Project presentation: "The language diary".
 • Karlsen, Jannicke (2016). Development of language and reading comprehension in Norwegian second language learners.
 • Karlsen, Jannicke (2016). Development of language and reading comprehension in Norwegian second language learners. A comparison with a cohort of Norwegian monolingual children.
 • Karlsen, Jannicke (2016). Lesevansker.
 • Karlsen, Jannicke (2016). Minoritetsspråklige barn og unge..
 • Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet 3/2016. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  3, s 3- 4
 • Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet 4/2016. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (4), s 3- 3
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 3- 3
 • Karlsen, Jannicke (2015). Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Om betydningen av tidlige språkkunnskaper for den videre språkutviklingen..
 • Karlsen, Jannicke (2011). Vocabulary knowledge in young children learning Norwegian as a second language.

View all works in Cristin

Published Aug. 4, 2016 8:34 AM - Last modified Jan. 2, 2018 9:47 AM