Jorun Buli-Holmberg

Image of Jorun Buli-Holmberg
Norwegian version of this page
Phone +47-22858069
Mobile phone +47-48119059
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Publications

  • Buli-Holmberg, Jorun (2017). Lærerrollen og inkludering, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapitel 4.  s 90 - 114
  • Buli-Holmberg, Jorun & Kamenopoulou, Leda (2017). Attaining New Knowledge on Inclusive Education: A Case Study of Students` Voices. Athens Journal of Education.  ISSN 2407-9898.  5(4), s 363- 377
  • Buli-Holmberg, Jorun & Jeyaprathaban, Sujathamalini (2016). EFFECTIVE PRACTICE IN INCLUSIVE AND SPECIAL NEEDS EDUCATION. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  31(1), s 119- 134
  • Buli-Holmberg, Jorun & Moen, Linda Holen (2016). Lærerens rolle i utvikling av positive relasjoner i klassens læringsfellesskap, I: Mirjam Harkestad Olsen (red.),  Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier..  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02644-2.  Del 4 Relasjoner og fellesskapet.  s 171 - 187
  • Kamenopoulou, Leda; Buli-Holmberg, Jorun & Siska, Jan (2016). An exploration of student teachers’ perspectives at the start of a post-graduate master's programme on inclusive and special education. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  20(7), s 743- 755 . doi: 10.1080/13603116.2015.1111445
  • Buli-Holmberg, Jorun (2015). Lærerens rolle i spesialundervisning, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 5.  s 83 - 107
  • Buli-Holmberg, Jorun (2015). Lærerens rolle i tilpasset opplæring, I: Jorun Buli-Holmberg; Sven Nilsen & Kjell Skogen (red.),  Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41899-1.  Kapittel 4.  s 56 - 82
  • Buli-Holmberg, Jorun (2015). Transitioning from school to work: opportunities and challanges for young adults with special needs, In David Lansing Cameron & Ragnar Thygesen (ed.),  Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3117-1.  Part 2. Transitions in special education.  s 252 - 271

View all works in Cristin

  • Buli-Holmberg, Jorun & Ekeberg, Torill Rønsen (2016). Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025780.  259 s.

View all works in Cristin

  • Unneland, Anne Karin Rudjord & Buli-Holmberg, Jorun (2018). The Teacher facilitating of inclusion in the Class as a Learning Landscape.

View all works in Cristin

Published Aug. 30, 2010 9:54 AM - Last modified Oct. 24, 2011 10:36 AM