Ulf Tore Gomnæs

Image of Ulf Tore Gomnæs
Norwegian version of this page
Phone +47-22858110
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO
Other affiliations Faculty of Educational Sciences (Student)

 

 

Publications

  • Gomnæs, Ulf Tore & Rognhaug, Berit (2012). Utviklingshemning - mangfold og lærehemning, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 19.  s 385 - 407
  • Gomnæs, Ulf Tore (2011). Entreprenørskap som styringsrasjonalitet og betydning for elever med intellektuell funksjonshemning, I: Tone Kvernbekk & Lars Løvlie (red.),  Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1077-0.  Kapittel 3.
  • Rognhaug, Berit & Gomnæs, Ulf Tore (2008). Utviklingshemning - mangfold og lærehemning, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 13.  s 299 - 326
  • Gomnæs, Ulf (2001). Kapittel 6A i et maktperspektiv. Del II: Forståelsesrammene. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  79(3), s 148- 158 Show summary
  • Gomnæs, Ulf Tore (2001). Kapittel 6A i et maktperspektiv. Del I: Diagnosen. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  79(2), s 69- 78 Show summary

View all works in Cristin

  • Gomnæs, Ulf Tore (2006). Social Justice in Education.
  • Gomnæs, Ulf Tore (2005). Prosjektbeskrivelse: En analyse av nyere skolepolitiske dokumenter som rammebetingelser for opplæringen til elever med lærehemning/ utviklingshemning. Show summary
  • Gomnæs, Ulf Tore (2000). Omsorg og makt. En kritisk analyse av sosialtjenestelovens kapittel 6A.
  • Gomnæs, Ulf Tore (1999). Mangelfullt om alternativer til tvang!. Embla.  ISSN 0807-0628.  (2), s 54- 55

View all works in Cristin

Published Feb. 9, 2016 12:12 PM - Last modified Sep. 15, 2017 12:01 PM