Siri Wormnæs

Professor emeritus

Publications

 • Wormnæs, Siri; Mkumbob, Kitila; Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2015). Using concept maps to elicit and study student teachers ’ perceptions about inclusive education: a Tanzanian experience. Journal of Education for Teaching.  ISSN 0260-7476.  41(4), s 369- 384 . doi: 10.1080/02607476.2015.1081724
 • Ojok, Patrick & Wormnæs, Siri (2013). Inclusion of pupils with intellectual disabilities: primary school teachers' attitudes and willingness in a rural area in Uganda. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  17(9), s 1003- 1021 . doi: 10.1080/13603116.2012.728251
 • Wormnæs, Siri & Nina, Sellæg (2013). Audio-described educational materials: Ugandan teacher's experiences. The British Journal of Visual Impairment.  ISSN 0264-6196.  31(2), s 164- 171 . doi: 10.1177/0264619613485029
 • Wormnæs, Siri (2010). Kan ICFs klassifikasjon anvendes i forbindelse med logopedisk utredning og rapportskriving?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  75(2), s 37- 52 Show summary
 • Wormnæs, Siri & Olsen, Marianne (2009). Mothers' heart speaking: Education enlightens, empowers and protects girls with disabilities. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  24(1), s 64- 74 Show summary
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Wormnæs, Siri (2008). Constructing Knowledge About Inclusive Classrooms Through DVD-based Learning: Bridging Theory and Practice, In Thomas E. Scruggs & Margo A. Mastropieri (ed.),  Personel Preparation (Advances in Learning and Behavioral Disabilities).  JAI Press Ltd.  ISBN 978-1-5974-9274-4.  Kapittel.  s 125 - 149 Show summary
 • Wormnæs, Siri (2008). Bevegelsesvansker, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36118-8.  Kapittel 9.  s 325 - 370
 • Wormnæs, Siri (2008). Cross-cultural Collaboration in Special Teacher Education: an arena for facilitating reflection?. International journal of disability, development and education.  ISSN 1034-912X.  55(3), s 205- 225 Show summary
 • Wormnæs, Siri (2008). Exploring the potential for facilitating reflection through cross-cultural collaboration in teacher education, In Nikolay Popov; Charl Wolhuter; Bruno Leutwyler; Marcella Kysilka & James Ogunleye (ed.),  Comparative Education, Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion, Volume 6.  Bureau for Educational Services / Bulgarian Comparative Education Society.  ISBN 978-954-9842-12-8.  Part 2.  s 82 - 85
 • Wormnæs, Siri (2008). Skjulte funksjonshemninger, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36118-8.  Kapittel 10.  s 371 - 382
 • Wormnæs, Siri (2007). Constructing Knowledge about Inclusive Classrooms through a DVD based Learning Material, In Nikolay Popov; Charl Wolhuter; Bruno Leutwyler; Marcella Kysilka & Metod Cernetic (ed.),  Comparative Education, Teacher Training and New Education Agenda.  Bureau for Educational Services & Bulgarian Comparative Education Society.  ISBN 9789549842098.  Part 2.  s 108 - 114
 • Wormnæs, Siri (2007). Teachers for All. Videosekvenser motiverer og skaper refleksjon om inkludering av funksjonshemmede i skolen, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-1-5.  Kapittel.  s 179 - 192
 • Wormnæs, Siri (2006). Quality education for persons with disabilities, In Hannu Savolainen; Marja Matero & Heikki Kokkala (ed.),  When all means all: Experiences in three African countries with EFA and children with disabilities.  Ministry of foreign affairs of Finland, Development Policy Information Unit.  ISBN 951-724-535-1.  Chapter 3.  s 39 - 57
 • Wormnæs, Siri (2005). Vers l'inclusion des enfants en sitation de handicap. Reliance.  ISSN 1774-9743.  (16), s 75- 83
 • Wormnæs, Siri & Abdel Malek, Yvette (2004). Egyptian Speech Therapists Want More Knowledge About Augmentative and Alternative Communication. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  20(1), s 30- 41 Show summary
 • Wormnæs, Siri & Rye, Henning (2004). Spesialpedagogiske tiltak i utviklingsland, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 32.  s 651 - 665
 • Opdal, Liv Randi; Wormnæs, Siri & Habayeb, Ali (2001). Teachers' Opinions about Inclusion: a pilot study in a Palestinian Context. International journal of disability, development and education.  ISSN 1034-912X.  Vol. 48(No. 2), s 143- 162
 • Rye, Henning & Wormnæs, Siri (2001). Behov for spesialpedagogiske tiltak i utviklingsland, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.
 • Rye, Henning & Wormnæs, Siri (2001). Spesialpedagogiske tiltak i utviklingsland, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 641 - 656 Show summary
 • Wormnæs, Siri (2001). Educating Educators for Pupils with Special Needs, I: Berit Helene Johnsen & Miriam Donath Skjørten (red.),  Education - Special Needs Education. An introduction.  Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-076-5.  s 307 - 323
 • Kokkersvold, Erling; Rognhaug, Berit & Wormnæs, Siri (1999). Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid - hva er det?, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 54 - 74
 • Wormnæs, Siri (1999). ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemninger, I: Sverre Asmervik; Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (red.),  Innføring i spesialpedagogikk. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12825-3.  s 349 - 376
 • Wormnæs, Siri (1999). Bevegelsesvansker og hodeskader, I: Sverre Asmervik; Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (red.),  Innføring i spesialpedagogikk. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12825-3.  s 301 - 347
 • Wormnæs, Siri (1998). Skolehverdagen til elever med bevegelsesvansker. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  10, s 16- 27- Show summary
 • Wormnæs, Siri (1998). Systematisk observation i klasseværelset. HIT : teknologi til undervisning og kommunikation.  ISSN 1395-1912.  4(Særnummer 1998), s 21- 23 Show summary
 • Wormnæs, Siri (1997). Alternativ kommunikasjon. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (2), s 3- 13 Show summary
 • Wormnæs, Siri (1996). Assessing alternative communication in a classroom setting. Logopedics, Phoniatrics, Vocology.  ISSN 1401-5439.  (21), s 85- 93 Show summary
 • Wormnæs, Siri (1996). Bevegelsesvansker, ulykker og skader, I: Sverre Asmervik; Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21865-1.  s 263 - 304
 • Wormnæs, Siri (1992). Kommunikativ kompetanse hos hjelpemiddelbrukere. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (4), s 162- 171

View all works in Cristin

 • Wormnæs, Siri (1993). Bevegelsesvansker, ulykker og skader. Lettere hjernedysfunksjoner og skjulte funksjonshemninger. I: Innføring i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget.  70 s.
 • Wormnæs, Siri (1992). En større verden. Datateknologi for personer med bevegelses- og talevansker. Universitetsforlaget.  218 s. Show summary
 • Wormnæs, Siri (1986). Dataspråket. I: På stier og allfarvei. Universitetsforlaget.  5 s.

View all works in Cristin

 • Wormnæs, Siri (2014). The Right to Education for Persons with Disabilities: Towards Inclusion, In Rune Sarromaa Hausstatter (ed.),  Inclusive education twenty years after Salamanca.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-2696-3.  Chapter Six.  s 73 - 84
 • Wormnæs, Siri (2010). ICF as a framework for thinking about disabiity and for acting in special education. Show summary
 • Wormnæs, Siri (2010). Including teachers who are blind in teacher education for inclusion - experiences with audio description of training material. Show summary
 • Wormnæs, Siri; Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2010). Dilemmas in designing a DVD- and net-based material intending to promote reflection among students in special teacher education. Show summary
 • Wormnæs, Siri (2008). Exploring the potential for facilitating reflection through cross-cultural collaboration in teacher educaiton.
 • Wormnæs, Siri (2007). Constructing knowledge about inclusive classrooms through a DVD based learning material.
 • Wormnæs, Siri (2007). Educating Teachers for All: Teacher education as a way towards inclusive education for learners with disabilities.Perspectives, lessons learned and strategies.
 • Wormnæs, Siri (2007). Å utfordre lærerstudenters for-forståelse. Refleksjon over autentiske klasseromssituasjoner.
 • Wormnæs, Siri & Theie, Steinar (2007). ICF i spesialpedagogisk rapportering. Noen foreløpige resultater.
 • Wormnæs, Siri (2005). Equalization of opportunities to learn - Including children with disabilities. Show summary
 • Wormnæs, Siri (2005). Teacher Education for Persons with Disabilities in Inclusive Schools. Show summary
 • Wormnæs, Siri (2005). Utfordringer i det globale arbeidet for å styrke funksjonshemmedes muligheter til opplæring.
 • Wormnæs, Siri (2004). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK): Glimt fra utviklingen i Norge og tanker om globale utfordringer.
 • Wormnæs, Siri (2004). Exploring Master students' learning - a preliminary analysis of some interviews.
 • Wormnæs, Siri (2004). Funksjonshemmedes rett til opplæring: Mot inkludering.
 • Wormnæs, Siri (2004). How can statistics on education for persons with disabilities be improved?.
 • Wormnæs, Siri (2004). ICF and documentation about education for persons with disabilities.
 • Wormnæs, Siri (2004). ICF for bruk i skolen.
 • Wormnæs, Siri (2004). The Right to Education for Persons with Disabilities: Towards Inclusion. A UNESCO Flagship.
 • Wormnæs, Siri (2004). Utfordringer i det globale arbeidet for å styrke funksjonshemmedes rett til utdanning i et inkluderende perspektiv.
 • Wormnæs, Siri (2003). Inkludering i et internasjonalt perspektiv.
 • Wormnæs, Siri (2003). Inkludering i et internasjonalt perspektiv. Show summary
 • Wormnæs, Siri (2003). Planned actitivites of the UNESCO Flagship on The Rights to Education for Persons with Disabilities: Towards Inlcusion. Presentation for a delegation from the IIEP (International Institute of Educational Planning, UNESCO) advanced training programme in educational planning and management. Show summary
 • Wormnæs, Siri (2003). Retten til utdanning for personer med funksjonsvansker.
 • Wormnæs, Siri (2003). The Right to Education for Persons with Disabilities: Towards Inclusion - An EFA Flagship Initiative. Show summary
 • Wormnæs, Siri (2003). Utvikling mot en inkluderende skole. Show summary
 • Wormnæs, Siri & Dalen, Monica (2003). The relationship between disability, gender and education in the Norwegian context, In  EFA Global Monitoring Report 2003/4.  UNESCO.  ISBN 9231039148.  Commissioned paper. Show summary
 • Wormnæs, Siri (2002). Erfaringer med inkludering av elever med fysiske funksjonsvansker og utviklingshemming i Norge.
 • Wormnæs, Siri (2002). The impact of beliefs and perspectives on the professional development of special teachers in a North - South partnership project.
 • Wormnæs, Siri (2002). Erfaringer med inkludering av elever med fysiske funksjonsvansker og utviklingshemning i Norge.
 • Wormnæs, Siri (2002). Qalitative research.
 • Wormnæs, Siri & Abdel Malek, Yvette (2002). Egyptian Speech Therapists Want More Knowledge about AAC.
 • Wormnæs, Siri (2001). Beliefs and perspectives affecting the professional development of special teachers in a North - South partnership project.
 • Wormnæs, Siri (2001). Experience and research about training special teachers.
 • Wormnæs, Siri (2001). Special needs education for persons with physical disabilities and conceiled impairments. Alternative communication.
 • Wormnæs, Siri & Abdel Malek, Yvette (2001). Results from a survey about speech therapists in Cairo and their experience with alternative communication.
 • Wormnæs, Siri (2000). Educational Assesment - Why, What and How.
 • Wormnæs, Siri (2000). Hva grunnskolen gjør for elever med bevegelsesvansker. Erfaringer, opplevelser og tanker fra elever, deres foreldre og lærere.
 • Wormnæs, Siri (2000). Hva grunnskolen gjør for elever med bevegelsesvansker. Erfaringer, opplevelser og tanker fra elever, deres foreldre og lærere.
 • Wormnæs, Siri (2000). Hva grunnskolen gjør for elever med bevegelsesvansker. Erfaringer, opplevelser og tanker fra elever, deres foreldre og lærere.
 • Wormnæs, Siri (2000). Hva grunnskolen gjør for elever med bevegelsesvansker. Erfaringer, opplevelser og tanker fra elever, deres foreldre og lærere.
 • Wormnæs, Siri (2000). Refleksjon over egen praksis som spesialpedagog: Perspektiver på sosialisering Om selvstendighet og samvær med jevnalderende Perspektiver på livskvalitet og betingelser for læring Om opplevelser, erfaringer og utfordringer.
 • Opdal, Liv Randi & Wormnæs, Siri (1999). Teachers for inclusion? Results and reflections from a pilot study in Palestine.
 • Opdal, Liv Randi & Wormnæs, Siri (1999). Teachers`attitudes towards inclusion. Results from a study in the West Bank.
 • Wormnæs, Siri (1999). Disabled Children in the Classroom - A Challenge and an Advantage to the Educational System.
 • Wormnæs, Siri (1999). Kvalitet i skolehverdagen til elever med bevegelsesvansker.
 • Wormnæs, Siri (1998). Alternativ kommunikasjon - et spennende fagområde. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  5(2), s 6- 7
 • Wormnæs, Siri (1997). Kvalitet i skolehverdagen til elever med bevegelsesvansker. En prosjektrapport. Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid - et paraplyprosjekt. Nr 9. Show summary
 • Wormnæs, Siri; Opdal, Liv Randi; Habayeb, Ali; Abu Zant, Maher & Hilw, Ghassan (1997). Give Them a Chance - Teachers´ experiences and opinions about pupils with disabilities. Results from a group enquete at six schools in Nablus and Jenin in Palestine.
 • Wormnæs, Siri (1996). Training Special Teachers in Egypt.
 • Wormnæs, Siri (1988). Training of Personell I: Lecture Notes in Medical Informatics. Europe 88.

View all works in Cristin

Published Aug. 30, 2010 10:01 AM - Last modified Nov. 4, 2013 2:37 PM