Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskerprofilen

Solveig-Alma Halaas Lyster

– Jeg er opptatt av hvordan vi kan bedre kunnskapen som trengs ute i skolesystemet, slik kan man sørge for at det legges best mulig til rette for god læring for elever som strever, sier professor Sol Lyster. 

Publikasjoner