Forskningsarrangementer - Side 2

Tid og sted: 18. juni 2014 10:15 - 11:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Astrid Gillespies prosjekt har arbeidstittelen Samarbeid om tilpasning av ordinær undervisning for elever med spesialundervisning.

Tid og sted: 17. juni 2014 14:15 - 15:30, Rom 231, Helga Engs hus

Forelesningen har tittelen Assessing Language and Literacy Skills in Typically and Non-Typically Developing L2 Children.

Tid og sted: 8. mai 2014 12:15, Auditorium 2 , Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Camilla Herlofsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 8. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer. En kvalitativ dokumentanalyse av elevsaker.

Tid og sted: 26. mars 2014 10:15 - 12:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Jana Kruses prosjekt har tittelen Communication between children with delayed language development and their (pre-)school-teachers and peers.

Tid og sted: 19. mars 2014 10:15 - 12:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Marit Dalsets prosjekt har arbeidstittelen Teaching and Learning in the Wake of a terror attack: Teacher and student perceptions of educational needs and support after the 2011 Massacre on Utøya Island.

Tid og sted: 20. des. 2013 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ann-Cathrin Faldet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 20. desember 2013.

Avhandlingens tittel er:

Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaringer med gjenaktivitet, familieliv og skolegang.

Tid og sted: 18. des. 2013 13:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Hilde Hofslundsengens prosjekt har tittelen Tidlig skriving i barnehagen - om 4-åringers skrivekompetanse.

Tid og sted: 29. okt. 2013 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Randi Myklebust Sølvik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

tirsdag 29. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium.

Tid og sted: 11. okt. 2013 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Ann Elise Kristoffersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 11. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn.

Tid og sted: 4. okt. 2013 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Kristin Vonheim vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 4. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

Tidlig samspill i familier med utenlandsadopterte barn. En observasjonsstudie av foreldre-barn samspill når adoptivbarna er to og tre år.

Tid og sted: 2. okt. 2013 12:15 - 16:00, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Eria Paul Njuki og Rita Christine Nakitende vil forsvare sin felles avhandling for graden ph.d.

onsdag 2. oktober 2013.

Avhandlingens tittel er:

The effect of training teachers in phonemic awareness and letter-sound knowledge on children's reading compentencies: A Ugandan urban context.

Tid og sted: 4. sep. 2013 12:15 - 15:00, Rom U29, Helga Engs hus

Methodological challenges and opportunities using videotaped observations of relationship

Tid og sted: 22. mars 2013 09:15 - 11:00, Rom 232, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Ingeborg C. S. Holtens prosjekt har tittelen Barnehagen som tidlig innsats før skolestart - makt- og kunnskapsstrategier i policy dokumenter relatert til overgangen mellom barnehage og skole.

Tid og sted: 18. mars 2013 14:15 - 16:00, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Kjersti Roland Holmes prosjekt har tittelen Kommunikasjon og talespråkutvikling hos barn med cochleaimplantat.

Tid og sted: 7. mars 2013 10:15 - 12:00, Rom 232, Helga Engs hus

Doktorgradskandidat Lill-Johanne Eilertsens prosjekt har tittelen Kommunikasjon hos hørselshemmede barn med tilleggsvansker: Dialogen som arena for meningsdanning.