Forskningsstøtte

Her finner du informasjon om eksterne og interne forskningsmidler, publisering og ISPs rammeverk for helsefaglig forskning.

Ekstern finansiering

  • Finansieringskilder
  • Søknadsprosess
  • Prosjektadministrasjon

Interne forskningsmidler

  • Basismidler
  • Strategiske forskningsmidler
  • Småforskmidler