Supporting shy students: A national study of teaching practices

Formålet med prosjektet er å dokumentere gunstige pedagogiske tilnærminger som lærere bruker overfor elever med innagerende atferdsvansker, og å belyse i hvilken grad disse tilnærmingene blir benyttet nasjonalt.

bilde av barn som skriver

Hvilke tilnærminger bruker erfarne lærere for å støtte elever med innaagerende atferd, og hvordan responderer elevene? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Formål

Forskningsprosjektet har to hovedmål:

  1.  å dokumentere gunstige pedagogiske tilnærminger som lærere benytter overfor elever med innagerende atferdsvansker i barneskolen og 
  2.  å belyse i hvilken grad lærere i Norge benytter gunstige pedagogiske tilnærminger overfor elever med innagerende atferd.

Problemstillinger og metode

Prosjektet inneholder flere delprosjekter. Det første består av kvalitative studier der det gjennom observasjon og intervju tas sikte på å få fram dybdekunnskap om pedagogiske tilnærminger overfor barn med innagerende atferd. 

Fokusområdene i det første delprosjektet er

  • hvilke pedagogiske strategier erfarne lærere benytter for å støtte barn med innagerende atferd
  • hvorfor disse strategiene benyttes og
  • hvordan elever responderer på disse strategiene.

Med utgangspunkt i funnene fra disse studiene, vil det bli utviklet en spørreundersøkelse som skal anvendes i det andre delprosjektet. Hensikten her er å belyse i hvilken grad de identifiserte pedagogiske tilnærmingene benyttes av lærere i Norge, og hvilke begrunnelser de har for å benytte strategiene. I tillegg gjennomføres et tredje delprosjekt som fokuserer på hvordan skoleledere bidrar til å støtte elever med innagerende atferd.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)


 

 

 

 

 

 

Publisert 15. mars 2016 08:54 - Sist endret 8. nov. 2017 09:55