Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

 • hilde-hoslundsengen-1 Disputas: Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen 27. sep. 2017 12:15

  Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

  Onsdag 27. september 2017

  Avhandlingens tittel er:

  Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie.

 • flerspraklighet_cb27167411_507 Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole 24. nov. 2017 09:30

  Seminaret er et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk (ISP, UiO) og Statped. Vi vil presentere nyere forsknings- og utviklingsarbeid relevant for det pedagogiske arbeidet med flerspråklige barn i barnehage og tidlig grunnskole.

 • Disputas: Master Magnar Ødegård 7. des. 2017 10:15

  Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

  Torsdag 7. desember 2017

  Avhandlingens tittel er:

  A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.