– Ikke vent og se - start nå!

Markeringsseminaret for Anne-Lise Rygvold viste bredden og kompleksiteten i det logopediske fagfeltet. Fellesnevneren ble desto tydeligere: tidlig innsats nytter.

Ærespersonen for dagen, Anne-Lise Rygvold, her sammen med  Professor Charles Hulme fra Universitetet i Oxford etter hans forelesning om hvordan man kan forbedre barn språk (foto: Shane Colvin / UiO)

Last ned mediefil

Film: Hør hva kollegaer og studenter sier om Rygvold

Filmen er produsert av Shane Colvin / UiO

 

Logopedi - fra kartlegging til tiltak 

"Logopedi - fra kartlegging til tiltak" var tittelen på seminaret som ble arrangert i anledning førsteamanuensis Anne-Lise Rygvolds overgang til emeritusrekkene.

Førsteamanuensis Steinar Theie var en av de mange foreleserne som drøftet nettopp viktigheten av å kartlegge riktig, og å gi riktige tiltak, basert på forskningsbasert og praksisnær kunnskap. 

– Det handler om å forbedre personers lærings- og livsbetingelser. Uten en sterk relasjon til praksisfeltet er det all grunn til å diskutere spesialpedagogikkens berettigelse, innledet Theie.

Med seminarets fokus på praksisfeltet, var det ekstra hyggelig å se at så mange fra praksisfeltet var i salen i dag. Det var en dag fylt med mye faglig påfyll, og selvfølgelig også mange fine ord om Rygvold.

Rygvold holder sin forelesning om barn med språkvansker, og reflekterer over logopedutdanningen etter sine nå 44 yrkesaktive år innenfor feltet (foto: Shane Colvin / UiO)

Den logopediske praksisarenaen fra forskjellige synsvinkler og fagområder

Det var en rekke spennende forelesninger på programmet:

I tillegg ble Rygvold markert av professor emerita Monica Dalen og instituttleder Øistein Anmarkrud.

Rygvold og publikum blir presentert et estimert tall for hvor mange logopediske møter som Rygvold har hatt innvirkning på gjennom alle logopeder som hun har utdannet. Tittelen på foredraget var "Hva kreves for å bli en logopednestor?" og ble holdt av instituttleder Øistein Anmarkrud (foto: Shane Colvin / UiO)

 

Av Marika Vartun
Publisert 1. juni 2017 08:53 - Sist endret 27. okt. 2017 12:52