Aktuelle saker - Side 5

Publisert 14. mai 2013 08:30

Kronprinsparet besøkte torsdag 9. mai Peder Sather Center ved University of California, Berkeley (UCB). ISP og UVs studenter var blant de heldige som fikk møte paret.

Publisert 23. apr. 2013 11:03

Ved søknadsfristens utløp 15. april i år var det kommet inn 466 søkere til masterprogrammet i spesialpedagogikk ved UiO. Dette er en stor økning fra tidligere år.

Publisert 8. apr. 2013 10:50

Finn Skårderud har i siste nummer av Tidsskrift for den norske psykologforening seks fagartikler på trykk der han tar for seg selvportrettet.

Publisert 1. mars 2013 07:25

Professor Monica Melby-Lervåg ved ISP er videre til siste trinn i søknadsprosessen om ERC starting grant.

Publisert 1. feb. 2013 08:48

Det er nå mulig å søke på Master i spesialpedagogikk for høsten 2013. Søknadsfristen er 15. april.

Publisert 22. jan. 2013 08:39

Instituttet har fått nytt styre for perioden 1. januar 2013 til 31. desesmber 2016

Publisert 14. jan. 2013 12:58

Ny undersøkelse viser hvordan inkludering kan styrke elevers faglige resultater og sosiale utvikling.

Publisert 3. okt. 2012 08:05

Det er nå nedsatt et ekspertutvalg i spesialpedagogikk. Instituttleder ved ISP, professor Berit Rognhaug, skal lede gruppen.

Publisert 10. sep. 2012 14:21

En ny rapport viser at barn med særskilte behov får høyere karakterer når de inkluderes i den ordinære undervisningen.

Publisert 5. sep. 2012 08:00

Etter mange års hardt arbeid er det nye Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, en realitet.

Publisert 22. aug. 2012 14:08

Lars Monsen har fått Jonasprisen 2012 for sin innsats i TV-serien "Ingen grenser". Gjennom sitt engasjement har Monsen «bidratt til økt toleranse og romslighet i samfunnet», heter det i juryens begrunnelse.

Publisert 21. juni 2012 08:32

Håvard Tjora har gått på masterprogrammet Lesing og skriving i skolen som tilbys ved ISP. 19. juni deltok han i Arbeiderpartiets dialogmøte om framtidens kunnskapspolitikk.

Publisert 25. mai 2012 08:14

Fredag 25. mai undertegnet åtte norske universiteter og Norges Forskningsråd formell avtale med University of California at Berkeley for opprettelse av et norsk senter på Berkeley. Liv Duesund ved ISP har vært sentral i arbeidet med å etablere senteret.

Publisert 26. apr. 2012 08:27

Den nordiske døvblindekonferansen ”DØVBLINDES HVERDAG Faglighed - Synlighed – Dokumentation” ble denne uken  arrangert i Oslo med professor emeritus Edvard Befring som en av hovedforeleserne. 

Publisert 19. apr. 2012 10:36

Professor Bente Hagtvet ved Institutt for spesialpedaogikk bidrar i debatten om kartlegging av barn. Debatten fortsetter i Dagbladet - se svar og tilsvar i lenkesamlingen til høyre.