Aktuelle saker - Side 6

Publisert 19. apr. 2012 10:36

Professor Bente Hagtvet ved Institutt for spesialpedaogikk bidrar i debatten om kartlegging av barn. Debatten fortsetter i Dagbladet - se svar og tilsvar i lenkesamlingen til høyre.

Publisert 12. apr. 2012 15:21

UV-fakultetets IKT-utvalg besluttet å gjennomføre interaktive videobaserte forelesninger på Språk- og leseveilederutdanningen på ISP for høsten 2011. Studenter i Oslo og Akershus, Nøtterøy og på Fosen deltok i pilotprosjektet.

Publisert 21. mars 2012 13:20

Professor Jørgen Frost ved ISP og førsteamanuensis Åse Kari H. Wagner ved UiS svarer i Dagbladet på kritikken av kartleggingsmateriell og program som brukes i barnehager.

Publisert 29. feb. 2012 09:30

- Våre menneskelige ressurser er mer verdifulle enn oljefondet, sier Kjell Skogen, og argumenterer for at det trengs flere tiltak for å gi spesielt evnerike barn tilpasset opplæring.

Publisert 23. feb. 2012 10:13

Professor Liv Duesund har invitert professor David L. Kirp og professor Elliott Turiel til Institutt for spesialpedagogikk. Her skal de holde hver sin forelesning.

Publisert 20. feb. 2012 13:56

Eleven students from ten different countries are staying in Oslo this semester to attend courses at the Department of Special Needs Education as a part of the Erasmus Mundus Joint Master’s Degree Programme in Special and Inclusive Education (EMSIE). 

Publisert 14. feb. 2012 15:14

Det er nå mulig å søke på Master i spesialpedagogikk for høsten 2012. Søknadsfristen er 15. april.

Publisert 13. feb. 2012 11:04

Professor emeritus Edvard Befring ved Institutt for spesialepedagogikk har gitt ut en revidert utgave av sin bok ”Skolen for barnas beste”.

Publisert 20. des. 2011 10:57

Erstatning som gis personer som opplevde omsorgssvikt og misbruk i barnevernet på 50-tallet er svært varierende, alt etter hvor de bor.  

Publisert 18. okt. 2011 11:09

Prorektor Inga Bostad åpnet konferansen med et innlegg som vil bli husket av mange. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen omtalte i sitt innlegg instituttet som et fagmiljø med nærhet til praksisfeltet og et hjerte som banker for de svake i samfunnet.

Publisert 31. aug. 2011 15:06

Et av skolens viktigste samfunnsmandat er å bidra til at demokratiet opprettholdes og videreutvikles. I en ny bok introduseres det teoretiske grunnlaget for demokratisk medborgerskap som pedagogisk begrep og pedagogisk praksis.

 

Publisert 23. aug. 2011 14:42

Paal-André Grinderud fikk Jonasprisen 2011 for sin mangeårige innsats og samfunnsengasjement for barn av alkoholikere.

Publisert 8. aug. 2011 16:02

Jorun Buli-Holmberg har sammen med Marjorie Schiering og Drew Bogner skrevet den nyutgitte boken om undervisning og læring.

Publisert 28. juli 2011 12:59

Tidligere doktorgradskandidat ved ISP, Edna Legesse Wakene, har blitt tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sin avhandling.

Publisert 1. juli 2011 09:17

Boken "Intervju som forskningsmetode" har en kvalitativ tilnærming og gir en fyldig og perspektivrik innføring i intervjuforskning.