Aktuelle saker - Side 6

Publisert 21. juni 2012 08:32

Håvard Tjora har gått på masterprogrammet Lesing og skriving i skolen som tilbys ved ISP. 19. juni deltok han i Arbeiderpartiets dialogmøte om framtidens kunnskapspolitikk.

Publisert 25. mai 2012 08:14

Fredag 25. mai undertegnet åtte norske universiteter og Norges Forskningsråd formell avtale med University of California at Berkeley for opprettelse av et norsk senter på Berkeley. Liv Duesund ved ISP har vært sentral i arbeidet med å etablere senteret.

Publisert 26. apr. 2012 08:27

Den nordiske døvblindekonferansen ”DØVBLINDES HVERDAG Faglighed - Synlighed – Dokumentation” ble denne uken  arrangert i Oslo med professor emeritus Edvard Befring som en av hovedforeleserne. 

Publisert 19. apr. 2012 10:36

Professor Bente Hagtvet ved Institutt for spesialpedaogikk bidrar i debatten om kartlegging av barn. Debatten fortsetter i Dagbladet - se svar og tilsvar i lenkesamlingen til høyre.

Publisert 12. apr. 2012 15:21

UV-fakultetets IKT-utvalg besluttet å gjennomføre interaktive videobaserte forelesninger på Språk- og leseveilederutdanningen på ISP for høsten 2011. Studenter i Oslo og Akershus, Nøtterøy og på Fosen deltok i pilotprosjektet.

Publisert 21. mars 2012 13:20

Professor Jørgen Frost ved ISP og førsteamanuensis Åse Kari H. Wagner ved UiS svarer i Dagbladet på kritikken av kartleggingsmateriell og program som brukes i barnehager.

Publisert 29. feb. 2012 09:30

- Våre menneskelige ressurser er mer verdifulle enn oljefondet, sier Kjell Skogen, og argumenterer for at det trengs flere tiltak for å gi spesielt evnerike barn tilpasset opplæring.

Publisert 23. feb. 2012 10:13

Professor Liv Duesund har invitert professor David L. Kirp og professor Elliott Turiel til Institutt for spesialpedagogikk. Her skal de holde hver sin forelesning.

Publisert 20. feb. 2012 13:56

Eleven students from ten different countries are staying in Oslo this semester to attend courses at the Department of Special Needs Education as a part of the Erasmus Mundus Joint Master’s Degree Programme in Special and Inclusive Education (EMSIE). 

Publisert 14. feb. 2012 15:14

Det er nå mulig å søke på Master i spesialpedagogikk for høsten 2012. Søknadsfristen er 15. april.

Publisert 13. feb. 2012 11:04

Professor emeritus Edvard Befring ved Institutt for spesialepedagogikk har gitt ut en revidert utgave av sin bok ”Skolen for barnas beste”.

Publisert 20. des. 2011 10:57

Erstatning som gis personer som opplevde omsorgssvikt og misbruk i barnevernet på 50-tallet er svært varierende, alt etter hvor de bor.  

Publisert 18. okt. 2011 11:09

Prorektor Inga Bostad åpnet konferansen med et innlegg som vil bli husket av mange. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen omtalte i sitt innlegg instituttet som et fagmiljø med nærhet til praksisfeltet og et hjerte som banker for de svake i samfunnet.

Publisert 31. aug. 2011 15:06

Et av skolens viktigste samfunnsmandat er å bidra til at demokratiet opprettholdes og videreutvikles. I en ny bok introduseres det teoretiske grunnlaget for demokratisk medborgerskap som pedagogisk begrep og pedagogisk praksis.

 

Publisert 23. aug. 2011 14:42

Paal-André Grinderud fikk Jonasprisen 2011 for sin mangeårige innsats og samfunnsengasjement for barn av alkoholikere.