Aktuelle saker - Side 7

Publisert 4. mars 2011 13:43

Institutt for spesialpedagogikk tilbyr studieåret 2011/2012 videreutdanning innen behandling av tinnitus.

Publisert 2. mars 2011 10:14

Fra og med høsten 2011 vil studier og fagmiljø innen tegnspråk og tolking ikke lenger være å finne ved Institutt for spesialpedagogikk.

Publisert 1. mars 2011 14:24

Professor Arnfinn Muruvik Vonen er ansatt som ny direktør i Språkrådet.

Publisert 23. feb. 2011 10:19

10. februar 2011 ble en spesiell dag da instituttet feiret at det er 50 år siden Statens spesiallærerhøgskole ble etablert. Ved oppstarten i 1961 var engasjement, omsorg og entusiasme grunnleggende verdier.

Publisert 8. feb. 2011 13:26

Hvilken betydning kan skolen ha for ungdom som står i fare for å utvikle kriminell atferd og i verste fall utvikle et kriminalitetsmønster som fører dem bak murene? Fungerer skolen som en risikofaktor eller beskyttelsesfaktor? Dette er de sentrale spørsmålene i ny bok om ungdom, skole og kriminalitet.

Publisert 18. jan. 2011 15:11

Ikke bare fyller UiO 200 år i 2011, men det er også 50 års jubileum for ISP!

Publisert 7. jan. 2011 12:40

Fra høsten 2011 vil masterprogrammet i spesialpedagogikk legges opp med to linjer: en for lærere og en for PP-rådgivere. Dessuten blir logopedi arrangert som både heltids- og deltidsstudie, mens audiopedagogikk går som deltidsstudie.  

Publisert 16. des. 2010 10:34

Johnsens artikkel er et norsk bidrag sammen med artikler fra flere land i den franske boken "Le handicap au risque des cultures".

Publisert 17. nov. 2010 11:08

Mandag 15. november ble det kjent hvem som ble tildelt årets Undervisningspris ved UV. Prisen deles ut etter avstemning blant alle studentene ved fakultetet.

Publisert 9. nov. 2010 10:14

Ikke bare fyller UiO 200 år i 2011, men det er også 50 års jubileum for ISP!

Publisert 16. sep. 2010 11:18

Allianseorganisasjonen Leser søker bok fikk Jonasprisen 2010 for fremragende arbeid for å bedre tilgangen på tilrettelagt litteratur for alle.