Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 1. juni 2018 09:00 - 15:00, Chateu Neuf, Storsalen

Institutt for spesialpedagogikk arrangerer en dagskonferanse om spesialundervisning vi som forskningsfelt vet virker.

Tidligere

Tid og sted: 21. mars 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.ed. Anne Arnesen ved Institutt for spesialpedagogikk, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementary Schools.

Tid og sted: 14. mars 2018 15:00 - 17:00, G-salen, Svante Arrenius väg 20C, Frescati.

Professor Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk, tildeles årets Curt von Eulers ærespris. Torkildsen vil i den forbindelse holde en forelesning ved Institutt for lingvistikk, Universitetet i Stockholm.

Tema: The Young Language Learner: from Brain Mechanisms to Intervention.

Tid og sted: 10. mars 2018 13:00 - 14:30, Stort møterom, Georg Sverdrups hus

Førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Tid og sted: 10. mars 2018 13:00 - 14:30, Stort møterom, Georg Sverdrups hus

Førsteamanuensis Berit H. Johnsen holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars