Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 24. okt. 2017 12:30 - 15:30, Thon Conference, Oslo

Kurs med professor emeritus Edvard Befring, i regi av Bro Aschehoug som handler om å gjøre elevene rustet til å møte fremtidens muligheter, utfordringer og påkjenninger.

Tid og sted: 22. nov. 2017 10:15 - 13:30, Auditorium 3

Hva kan evnetesting (intelligenstest) si om elevers potensiale og hverdagsfungering? Hva måler en evnetest? Hvilken betydning har evnetester i spesialpedagogisk praksis for personer med utviklingshemming? Dette er spørsmål som seminaret belyser fra ulike perspektiver.

Gruppe barn som ser mot en voksen. foto
Tid og sted: 24. nov. 2017 09:30 - 15:00, Auditorium 2, Helga Engs hus

Seminaret er et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk (ISP, UiO) og Statped. Vi vil presentere nyere forsknings- og utviklingsarbeid relevant for det pedagogiske arbeidet med flerspråklige barn i barnehage og tidlig grunnskole.

Tid og sted: 7. des. 2017 10:15, Helga Engs hus, Blindern

Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 7. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.

Tidligere

Tid og sted: 27. sep. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 27. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie.