Arrangementer - Side 3

Tid og sted: 14. mars 2018 15:00 - 17:00, G-salen, Svante Arrenius väg 20C, Frescati.

Professor Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk, tildeles årets Curt von Eulers ærespris. Torkildsen vil i den forbindelse holde en forelesning ved Institutt for lingvistikk, Universitetet i Stockholm.

Tema: The Young Language Learner: from Brain Mechanisms to Intervention.

Tid og sted: 10. mars 2018 13:00 - 14:30, Stort møterom, Georg Sverdrups hus

Førsteamanuensis Berit H. Johnsen holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Tid og sted: 10. mars 2018 13:00 - 14:30, Stort møterom, Georg Sverdrups hus

Førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Tid og sted: 8. mars 2018 11:30 - 12:00, Helga Engs hus, Aud. 3

Stipendiat Anita Lopez-Pedersen og vitenskapelig assistent Terje Ulv Throndsen holder forelesning om matematikkvansker på Åpen dag.

Tid og sted: 8. mars 2018 - 10. mars 2018, Georg Sverdups hus

Stipendiat Gøril Moljord holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars