Arrangementer - Side 6

Tid og sted: 31. mai 2017 11:00 - 16:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Norges logopednestor - Anne-Lise Rygvold- går snart over i emeritusrekken. I den anledning arrangeres det et seminar for henne på institutt for spesialpedagogikk.

Tid og sted: 21. apr. 2017 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Hølland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. april 2017

Avhandlingens tittel er:

Samspill i læringsdialoger. En studie av interaksjon, dominansmønstre og mediering.

Tid og sted: 31. mars 2017 13:00 - 15:00, Auditorium 1 at Eilert Sundts house

Cultural Backlash and the Rise of Right-Wing Populism in the West

Tid og sted: 22. mars 2017 18:00 - 20:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

Førsteamanuensis Ivar Morken holder foredrag om prosjektet Munch i frie tøyler

Tid og sted: 21. mars 2017 12:00 - 16:00, Rom S-322, Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Notodden

Eksempler fra the Down syndrome LanguagePlus-project