Arrangementer - Side 8

Plakat med bilde av deltagerene. Foto.
Tid og sted: 16. aug. 2017 12:00 - 13:00, Helga Engs hus, foajeen

Velkommen til et inspirerende arrangement, der fagentusiasme skal formidles på en ny og utradisjonell måte!

Tid og sted: 13. juni 2017 10:15 - 11:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Gøril Moljords prosjekt har arbeidstittelen: "Mål med mening-lære for livet? En konseptuell analyse av mål for opplæring for elever med utviklingshemming i lys av forskningsdiskurs, styringsdokumenter og læreres begrunnelser"

Tid og sted: 7. juni 2017 10:00 - 15:00, Rom 234, Helga Engs hus

Institutt for spesialpedagogikk har invitert to sentrale navn innen forskning på funksjonshemming, Dan Goodley fra Sheffield University og Simo Vehmas fra Universitetet i Helsinki. Tema er grenseflatene mellom pedagogikk og spesialpedagogikk, normalitetsforståelser og anvendelsen av diagnosekategorier i utdanningssystemet.

Tid og sted: 31. mai 2017 11:00 - 16:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Norges logopednestor - Anne-Lise Rygvold- går snart over i emeritusrekken. I den anledning arrangeres det et seminar for henne på institutt for spesialpedagogikk.

Tid og sted: 21. apr. 2017 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Hølland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. april 2017

Avhandlingens tittel er:

Samspill i læringsdialoger. En studie av interaksjon, dominansmønstre og mediering.