Arrangementer - Side 9

Tid og sted: 9. mars 2017 11:30 - 12:00, Helga Engs hus, auditorium 2

Stipendiat Magnar Ødegård holder forelesning på Åpen dag.

Tid og sted: 17. feb. 2017 10:15 - 11:00, Rom 487, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesning. Stillingen er tilknyttet fagfeltet audiopedagogikk.

Tid og sted: 20. jan. 2017 11:15 - 12:00, Møterom 487, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesning. Stillingen er tilknyttet fagfeltet matematikkvansker.

Tid og sted: 19. des. 2016 10:45 - 11:15, Rom 495/494 Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet logopedi

Tid og sted: 19. des. 2016 10:00 - 10:30, Rom 495/494, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet logopedi.