Arrangementer - Side 10

Tid og sted: 3. mai 2016 10:45 - 11:15, Rom 494, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet psykososiale vansker.

bilde av mann som foreleser
Tid og sted: 3. mai 2016 10:00 - 10:30, Rom 494, Helga Engs hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet psykososiale vansker.

Tid og sted: 19. apr. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Lill-Johanne Eilertsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. april 2016.

Avhandlingens tittel er:

Deltakelse i barnefellesskap mellom barn med og uten sammensatte vansker, der hørselsnedsettelse inngår.

Tid og sted: 5. apr. 2016 12:00 - 13:00, Møterom 500, Niels Henrik Abels Hus

Professor Monica Melby-Lervåg holder Brown bag seminar i metodologi, med tittelen : A 100 new studies: Working Memory Training Does Still Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of “Far Transfer”

Tid og sted: 11. mars 2016 10:15 - 11:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Arne Kirkhorn Rødviks prosjekt har arbeidstittelen:

"Oversikt over språklydforvekslingar for vaksne og born med cochleaimplantat"