Arrangementer - Side 10

Tid og sted: 9. sep. 2016 12:15 - 13:45, Rom 494, Helga Engs hus

Doktorgradsstipendiat Anette Andresens prosjekt har arbeidstittelen:

"Investigating Multiple Source Use among Students With and Without Dyslexia"

Tid og sted: 23. aug. 2016 12:00, Helga Engs hus, Aud. 1

Institutt for spesialpedagogikk markerer åpningen av studieåret 2016-2017 sammen med tildelingen av Jonasprisen for 2016

Tid og sted: 17. aug. 2016 13:00 - 14:00, Helga Engs hus, foajeen

Førsteamanuensis Anett Kaale holder en fire minutters presentasjon på Forsker Grand Prix 2016.

Tid og sted: 17. aug. 2016 13:00 - 14:00, Helga Engs hus, foajeen

Professor Monica Melby-Lervåg holder en fire minutters presentasjon på Forsker Grand Prix 2016.

Tid og sted: 1. juni 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Ellen Brinchmann vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 1. juni 2016.

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse.