Arrangementer - Side 10

Tid og sted: 19. des. 2016 09:15 - 09:45, Rom 495/494, Helga Engs Hus

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet logopedi.

fargestifter inkludering mangfold
Tid og sted: 30. nov. 2016 10:00 - 14:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Seminar i regi av forskergruppen Inkludering og mangfold i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum. 

Tid og sted: 11. nov. 2016 10:00 - 16:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

I anledning professor Solveig-Alma Halaas Lysters avlutning, arrangerer Institutt for spesialpedagogikk et seminar med tittelen:

Language and reading difficulties; what have we learned, and where do we go from here?

Tid og sted: 5. nov. 2016 10:00 - 14:15, Auditorium 3, Helga Engs hus

"Autismespekterforstyrrelse i skole og utdanning: Inkludering, motivasjon, og utfordring av stereotypisk tankegang rundt personer med ASF"

Tid og sted: 3. nov. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Master Astrid Gillespie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 3. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Lærersamarbeid om tilpasset opplæring i matematikk. En kvalitativ intervjuundersøkelse av faglæreres og spesiallæreres opplevelse av samarbeid om elever med spesialundervisning i matematikk på 9. trinn.