Spesialundervisning som virker

Institutt for spesialpedagogikk arrangerer en dagskonferanse om spesialundervisning vi som forskningsfelt vet virker.

Spesialpedagogikk - hva virker? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

NB! Konferansen er fulltegnet og vi har ikke venteliste. På grunn av stor interesse for tiltakskonferansen, har arrangementet byttet lokale til Storsalen på Chateu Neuf. 

Det er store forskjeller i kvaliteten på undervisningen barn og ungdom med spesialpedagogiske behov mottar, og det er dessverre slik at mange av de tiltakene denne gruppa mottar ikke er forskningsbasert. Betyr dette at spesialundervisning ikke virker? Nei, som forskningsfelt har vi god evidens for at faglig godt funderte tiltak gitt av personer med riktig kompetanse kan ha god effekt for elever som av ulike grunner strever.

Institutt for spesialpedagogikk arrangerer derfor en dagskonferanse som nettopp retter fokus mot gode evidensbaserte spesialpedagogiske tiltak for barn og ungdom med ulike typer utfordringer og lærevansker. Temaet for dagen er med andre ord spesialundervisning vi som forskningsfelt vet virker!

Program

1. Innledning

Barneombud Anne Lindboe

2. Presentasjon av tiltak basert på hva forskningen sier virker

  • Terje Ogden (NUBU): Barn og ungdom med atferdsvansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Kari-Anne Bottegaard Næss (UiO): Barn og ungdom med utviklingshemning - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Monica Melby-Lervåg (UiO) / Arne Lervåg (UiO): Barn og ungdom med språkvansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Anita Lopez-Pedersen (UiO): Barn og ungdom med matematikkvansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Ona Bø Wie (UiO): Barn- og ungdom med hørselsnedsettelse - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Oddny Judith Solheim (UiS): Barn og ungdom med lese- og skrivevansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Anett Kaale (UiO): Barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser - tiltak basert på hva forskningen sier virker
  • Anne Arnesen (UiO): Spesialpedagogisk kartlegging - basert på hva forskningen sier virker

3. Paneldebatt

med Camilla Herlofsen (UiA), Torill Moen (NTNU), Sten Ludvigsen (UiO), Peder Haug (Høgkskolen i Volda), Mari Vaage Wang (Ekspertgruppen/Folkehelseinstituttet) og barneombud Anne Lindboe i panelet.

NB! Programmet blir oppdatert.

Målgruppe

Rektorer, lærere, spesialpedagoger, barnehagelærere, direktorat, departement, kompetansesenter og ansatte i PPT.

Frist for påmelding

Tiltakskonferansen er fulltegnet.

Påmelding

Tiltakskonferansen er fulltegnet og vi har ikke venteliste.

 

Konferansen er gratis. Velkommen!

 

Publisert 26. mars 2018 15:41 - Sist endret 17. apr. 2018 14:53