Personer - Side 4

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 76 - 88 av 88
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Terje Ulv Throndsen Throndsen, Terje Ulv Vitenskapelig assistent t.u.throndsen@isp.uio.no
Bilde av Anna Dyrkorn Tjora Tjora, Anna Dyrkorn Førstekonsulent +47-22857729 a.d.tjora@isp.uio.no Studieadministrasjon, Forskningsadministrasjon
Bilde av Janne von Koss  Torkildsen Torkildsen, Janne von Koss Professor +47-22845016 +47-41567114 +47-41567114 j.v.k.torkildsen@isp.uio.no Kognitiv nevrovitenskap, Logopedi, Språkutvikling og språkvansker, Læringsmekansimer, Spesialpedagogikk
Bilde av Alberto Valiente Thoresen Valiente Thoresen, Alberto Avdelingsleder +47-22858303 a.v.thoresen@isp.uio.no Studieadministrasjon, Studieleder
Bilde av Kolbjørn Varmann Varmann, Kolbjørn Senior kolbjorn.varmann@isp.uio.no
Bilde av Marika Vartun Vartun, Marika Avdelingsleder +47-22855019 marika.vartun@isp.uio.no Forskningsadministrasjon, Forsknings og Internasjonaliseringsteam, Eksternfinansiering, Forskerutdanning, Forskningskommunikasjon, Nettredaksjon
Bilde av Ona Bø Wie Wie , Ona Bø Professor / instituttleder +47-22858051 +47-90920274 o.b.wie@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Audiopedagogikk, Språkutvikling og språkvansker
Bilde av Siri Wormnæs Wormnæs, Siri Professor emeritus siri.wormnas@isp.uio.no
Bilde av Sangwon Yoon Yoon, Sangwon Stipendiat sangwon.yoon@isp.uio.no
Bilde av Oleg Zacharov Zacharov, Oleg Stipendiat oleg.zacharov@isp.uio.no
Bilde av Imac Maria Zambrana Zambrana, Imac Maria Førsteamanuensis +47-22856073 i.m.zambrana@isp.uio.no Språkutvikling og språkvansker, Tidlig kommunikasjon og sosial-kognitive ferdigheter, Læringsmekanismer, Læringsprosesser og samspill
Bilde av Laoura Ziaka Ziaka, Laoura Stipendiat laoura.ziaka@isp.uio.no
Bilde av Magnar Ødegård Ødegård, Magnar Universitetslektor +47-22859078 90629218 +47-90629218 magnar.odegard@isp.uio.no