Siri Wormnæs

Professor emeritus

Faglige interesser

 • Jeg er engasjert i institusjonelt samarbeid og prosjektsamarbeid med partnerinstitusjoner i Øst-Afrika. Aktivitetene sikter mot å bidra til økt akademisk samarbeid i Sør og mellom Sør og Nord, og å bygge bærekraftig kapasitet og kompetanse innen forskningsbasert utdanning ved universiteter i Sør. De pågående prosjektene er finansiert av NUFU (nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning) og PITRO (programme for institutional transformation, research and outreach). Tidligere har jeg tatt initiativ til og hatt ansvar for prosjekter i Egypt og Palestina.
 • Gjennom prosjektsamarbeid, studier og undervisning ved ISP har jeg blant annet beskjeftiget meg med utvikling og bruk av multimedier i høyere utdanning og lærerutdanning for inkludering av funksjonshemmede i skolen. For tiden er mine fokusområder utvikling av, og studier i bruk av, audiovisuelle medier i høyere utdanning i den hensikt å skape forståelse for inkludering av elever med funksjonsvansker i skolen, især i land i Sør.
 • Mine forsknings- og utviklingsområder har særlig vært rettet mot situasjonen til elever med fysiske funksjonshemminger og mot alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK på norsk, AAC på engelsk), samt mot oppfatninger om, refleksjoner over og perspektiver på funksjonshemminger, spesialpedagogikk og inkludering i skolen.

Bakgrunn

Utdanning

 • Cand.mag. eksamen1966 fra Universitetet i Oslo. Fagkrets: Pedagogikk, matematikk, kjemi.
 • Pedagogiske seminar 1977 fra Universitetet i Oslo. Fagkrets: Psykologi, matematikk, kjemi.
 • 2. avdeling 1969 fra Statens spesiallærerhøgskole. Linje for undervisning av elever med evneretardasjon og hjerneskade.
 • Cand.paed.spec. eksamen 1978 fra Statens spesiallærerhøgskole. Hovedoppgavens tittel: Spesialpedagogikk i allmennlærerutdanningen.

Arbeid

 • 1963 – 64 Lærer i naturfag på ungdomstrinnet ved Karachi American School in Karachi, Pakistan.
 • 1967 – 1978 Spesialpedagog ved Blindernveien skole og barnehage i Oslo.
 • 1978 – 1984 Undervisningsinspektør samme sted.
 • 1981 – 1984 Høgskolestipendiat i halv stilling ved Statens spesiallærerhøgskole.
 • 1984 – 1991 Høgskolelektor /amanuensis samme sted (nå Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo).
 • 1991 – Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • 2003 – 2006 Leder (i samarbeid med UNESCO, Paris) for sekretariatet til UNESCO’s EFA Flaggskip kalt ”The Right to Education for Persons with Disabilities: Towards Inclusion”.

Internasjonale engasjementer og prosjektarbeid

 • 1987 – 1992. Samarbeid med Palestinske Røde Halvmåne, finansiert av NORAD
 • 1988 – 1995 Prosjektleder for den norske støtten til prosjektet Utdanning av spesialpedagoger i Kairo, finansiert av NH og NORAD.
 • 1995 Studierektor i Kairo i 6 måneder.
 • 1995 – 2000 Medlem av oppfølgingsgruppen for utdanningen i Kairo, finansiert at Utdanningsforbundet
 • 1989 – 1991. Prosjektleder for den norske støtten til forskeropplæring av ”paramedisinsk personell” i Palestinske Røde Halvmåne i Kairo.
 • 1996 – 2000. Prosjektleder for NUFU- prosjektet Competence Building in Special Needs Education ved An-Najah National University i Palestina.
 • 2003 – 2005. Medlem i en faglig referansegruppe for prosjektet utvikling og overføring av pedagogisk metode for kommunikasjon med døvblindfødte barn i Kairo.
 • 2006 – 2007. Prosjektleder i NORAD-prosjektet Developing teacher education for the inclusive school i Uganda og Kenya. Samarbeid med Kenya Institute of Special Education og Kyambogo University i Uganda.
 • 2007 – (2011). Prosjektleder i NUFU-prosjektet Capacity building i Uganda. Samarbeid med Kyambogo University i Uganda.
 • 2009 – (2011). Prosjektleder i PITRO-prosjektet Education for learners with disabilities i Tanzania. Samarbeid med InterMedia og Kyambogo University i Uganda.

Publikasjoner

 • Wormnæs, Siri; Mkumbob, Kitila; Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2015). Using concept maps to elicit and study student teachers ’ perceptions about inclusive education: a Tanzanian experience. Journal of Education for Teaching.  ISSN 0260-7476.  41(4), s 369- 384 . doi: 10.1080/02607476.2015.1081724
 • Ojok, Patrick & Wormnæs, Siri (2013). Inclusion of pupils with intellectual disabilities: primary school teachers' attitudes and willingness in a rural area in Uganda. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  17(9), s 1003- 1021 . doi: 10.1080/13603116.2012.728251
 • Wormnæs, Siri & Nina, Sellæg (2013). Audio-described educational materials: Ugandan teacher's experiences. The British Journal of Visual Impairment.  ISSN 0264-6196.  31(2), s 164- 171 . doi: 10.1177/0264619613485029
 • Wormnæs, Siri (2010). Kan ICFs klassifikasjon anvendes i forbindelse med logopedisk utredning og rapportskriving?. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  75(2), s 37- 52 Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri & Olsen, Marianne (2009). Mothers' heart speaking: Education enlightens, empowers and protects girls with disabilities. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  24(1), s 64- 74 Vis sammendrag
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Wormnæs, Siri (2008). Constructing Knowledge About Inclusive Classrooms Through DVD-based Learning: Bridging Theory and Practice, In Thomas E. Scruggs & Margo A. Mastropieri (ed.),  Personel Preparation (Advances in Learning and Behavioral Disabilities).  JAI Press Ltd.  ISBN 978-1-5974-9274-4.  Kapittel.  s 125 - 149 Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2008). Bevegelsesvansker, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36118-8.  Kapittel 9.  s 325 - 370
 • Wormnæs, Siri (2008). Cross-cultural Collaboration in Special Teacher Education: an arena for facilitating reflection?. International journal of disability, development and education.  ISSN 1034-912X.  55(3), s 205- 225 Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2008). Exploring the potential for facilitating reflection through cross-cultural collaboration in teacher education, In Nikolay Popov; Charl Wolhuter; Bruno Leutwyler; Marcella Kysilka & James Ogunleye (ed.),  Comparative Education, Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion, Volume 6.  Bureau for Educational Services / Bulgarian Comparative Education Society.  ISBN 978-954-9842-12-8.  Part 2.  s 82 - 85
 • Wormnæs, Siri (2008). Skjulte funksjonshemninger, I: Anne-Lise Rygvold & Terje Ogden (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36118-8.  Kapittel 10.  s 371 - 382
 • Wormnæs, Siri (2007). Constructing Knowledge about Inclusive Classrooms through a DVD based Learning Material, In Nikolay Popov; Charl Wolhuter; Bruno Leutwyler; Marcella Kysilka & Metod Cernetic (ed.),  Comparative Education, Teacher Training and New Education Agenda.  Bureau for Educational Services & Bulgarian Comparative Education Society.  ISBN 9789549842098.  Part 2.  s 108 - 114
 • Wormnæs, Siri (2007). Teachers for All. Videosekvenser motiverer og skaper refleksjon om inkludering av funksjonshemmede i skolen, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-1-5.  Kapittel.  s 179 - 192
 • Wormnæs, Siri (2006). Quality education for persons with disabilities, In Hannu Savolainen; Marja Matero & Heikki Kokkala (ed.),  When all means all: Experiences in three African countries with EFA and children with disabilities.  Ministry of foreign affairs of Finland, Development Policy Information Unit.  ISBN 951-724-535-1.  Chapter 3.  s 39 - 57
 • Wormnæs, Siri (2005). Vers l'inclusion des enfants en sitation de handicap. Reliance.  ISSN 1774-9743.  (16), s 75- 83
 • Wormnæs, Siri & Abdel Malek, Yvette (2004). Egyptian Speech Therapists Want More Knowledge About Augmentative and Alternative Communication. Augmentative and Alternative Communication : AAC.  ISSN 0743-4618.  20(1), s 30- 41 Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri & Rye, Henning (2004). Spesialpedagogiske tiltak i utviklingsland, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 32.  s 651 - 665
 • Opdal, Liv Randi; Wormnæs, Siri & Habayeb, Ali (2001). Teachers' Opinions about Inclusion: a pilot study in a Palestinian Context. International journal of disability, development and education.  ISSN 1034-912X.  Vol. 48(No. 2), s 143- 162
 • Rye, Henning & Wormnæs, Siri (2001). Behov for spesialpedagogiske tiltak i utviklingsland, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.
 • Rye, Henning & Wormnæs, Siri (2001). Spesialpedagogiske tiltak i utviklingsland, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.  s 641 - 656 Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2001). Educating Educators for Pupils with Special Needs, I: Berit Helene Johnsen & Miriam Donath Skjørten (red.),  Education - Special Needs Education. An introduction.  Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-076-5.  s 307 - 323
 • Kokkersvold, Erling; Rognhaug, Berit & Wormnæs, Siri (1999). Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid - hva er det?, I:  Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport.  Institutt for spesialpedagogikk.  ISBN 82-90363-64-8.  s 54 - 74
 • Wormnæs, Siri (1999). ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemninger, I: Sverre Asmervik; Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (red.),  Innføring i spesialpedagogikk. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12825-3.  s 349 - 376
 • Wormnæs, Siri (1999). Bevegelsesvansker og hodeskader, I: Sverre Asmervik; Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (red.),  Innføring i spesialpedagogikk. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12825-3.  s 301 - 347
 • Wormnæs, Siri (1998). Skolehverdagen til elever med bevegelsesvansker. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  10, s 16- 27- Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (1998). Systematisk observation i klasseværelset. HIT : teknologi til undervisning og kommunikation.  ISSN 1395-1912.  4(Særnummer 1998), s 21- 23 Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (1997). Alternativ kommunikasjon. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (2), s 3- 13 Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (1996). Assessing alternative communication in a classroom setting. Logopedics, Phoniatrics, Vocology.  ISSN 1401-5439.  (21), s 85- 93 Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (1996). Bevegelsesvansker, ulykker og skader, I: Sverre Asmervik; Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (red.),  Innføring i spesialpedagogikk.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21865-1.  s 263 - 304
 • Wormnæs, Siri (1992). Kommunikativ kompetanse hos hjelpemiddelbrukere. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (4), s 162- 171

Se alle arbeider i Cristin

 • Wormnæs, Siri (1993). Bevegelsesvansker, ulykker og skader. Lettere hjernedysfunksjoner og skjulte funksjonshemninger. I: Innføring i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget.  70 s.
 • Wormnæs, Siri (1992). En større verden. Datateknologi for personer med bevegelses- og talevansker. Universitetsforlaget.  218 s. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (1986). Dataspråket. I: På stier og allfarvei. Universitetsforlaget.  5 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wormnæs, Siri (2014). The Right to Education for Persons with Disabilities: Towards Inclusion, In Rune Sarromaa Hausstatter (ed.),  Inclusive education twenty years after Salamanca.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-2696-3.  Chapter Six.  s 73 - 84
 • Wormnæs, Siri (2010). ICF as a framework for thinking about disabiity and for acting in special education. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2010). Including teachers who are blind in teacher education for inclusion - experiences with audio description of training material. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri; Skaar, Bjørn & Refseth, Yngve (2010). Dilemmas in designing a DVD- and net-based material intending to promote reflection among students in special teacher education. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2008). Exploring the potential for facilitating reflection through cross-cultural collaboration in teacher educaiton.
 • Wormnæs, Siri (2007). Constructing knowledge about inclusive classrooms through a DVD based learning material.
 • Wormnæs, Siri (2007). Educating Teachers for All: Teacher education as a way towards inclusive education for learners with disabilities.Perspectives, lessons learned and strategies.
 • Wormnæs, Siri (2007). Å utfordre lærerstudenters for-forståelse. Refleksjon over autentiske klasseromssituasjoner.
 • Wormnæs, Siri & Theie, Steinar (2007). ICF i spesialpedagogisk rapportering. Noen foreløpige resultater.
 • Wormnæs, Siri (2005). Equalization of opportunities to learn - Including children with disabilities. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2005). Teacher Education for Persons with Disabilities in Inclusive Schools. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2005). Utfordringer i det globale arbeidet for å styrke funksjonshemmedes muligheter til opplæring.
 • Wormnæs, Siri (2004). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK): Glimt fra utviklingen i Norge og tanker om globale utfordringer.
 • Wormnæs, Siri (2004). Exploring Master students' learning - a preliminary analysis of some interviews.
 • Wormnæs, Siri (2004). Funksjonshemmedes rett til opplæring: Mot inkludering.
 • Wormnæs, Siri (2004). How can statistics on education for persons with disabilities be improved?.
 • Wormnæs, Siri (2004). ICF and documentation about education for persons with disabilities.
 • Wormnæs, Siri (2004). ICF for bruk i skolen.
 • Wormnæs, Siri (2004). The Right to Education for Persons with Disabilities: Towards Inclusion. A UNESCO Flagship.
 • Wormnæs, Siri (2004). Utfordringer i det globale arbeidet for å styrke funksjonshemmedes rett til utdanning i et inkluderende perspektiv.
 • Wormnæs, Siri (2003). Inkludering i et internasjonalt perspektiv.
 • Wormnæs, Siri (2003). Inkludering i et internasjonalt perspektiv. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2003). Planned actitivites of the UNESCO Flagship on The Rights to Education for Persons with Disabilities: Towards Inlcusion. Presentation for a delegation from the IIEP (International Institute of Educational Planning, UNESCO) advanced training programme in educational planning and management. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2003). Retten til utdanning for personer med funksjonsvansker.
 • Wormnæs, Siri (2003). The Right to Education for Persons with Disabilities: Towards Inclusion - An EFA Flagship Initiative. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2003). Utvikling mot en inkluderende skole. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri & Dalen, Monica (2003). The relationship between disability, gender and education in the Norwegian context, In  EFA Global Monitoring Report 2003/4.  UNESCO.  ISBN 9231039148.  Commissioned paper. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri (2002). Erfaringer med inkludering av elever med fysiske funksjonsvansker og utviklingshemming i Norge.
 • Wormnæs, Siri (2002). The impact of beliefs and perspectives on the professional development of special teachers in a North - South partnership project.
 • Wormnæs, Siri (2002). Erfaringer med inkludering av elever med fysiske funksjonsvansker og utviklingshemning i Norge.
 • Wormnæs, Siri (2002). Qalitative research.
 • Wormnæs, Siri & Abdel Malek, Yvette (2002). Egyptian Speech Therapists Want More Knowledge about AAC.
 • Wormnæs, Siri (2001). Beliefs and perspectives affecting the professional development of special teachers in a North - South partnership project.
 • Wormnæs, Siri (2001). Experience and research about training special teachers.
 • Wormnæs, Siri (2001). Special needs education for persons with physical disabilities and conceiled impairments. Alternative communication.
 • Wormnæs, Siri & Abdel Malek, Yvette (2001). Results from a survey about speech therapists in Cairo and their experience with alternative communication.
 • Wormnæs, Siri (2000). Educational Assesment - Why, What and How.
 • Wormnæs, Siri (2000). Hva grunnskolen gjør for elever med bevegelsesvansker. Erfaringer, opplevelser og tanker fra elever, deres foreldre og lærere.
 • Wormnæs, Siri (2000). Hva grunnskolen gjør for elever med bevegelsesvansker. Erfaringer, opplevelser og tanker fra elever, deres foreldre og lærere.
 • Wormnæs, Siri (2000). Hva grunnskolen gjør for elever med bevegelsesvansker. Erfaringer, opplevelser og tanker fra elever, deres foreldre og lærere.
 • Wormnæs, Siri (2000). Hva grunnskolen gjør for elever med bevegelsesvansker. Erfaringer, opplevelser og tanker fra elever, deres foreldre og lærere.
 • Wormnæs, Siri (2000). Refleksjon over egen praksis som spesialpedagog: Perspektiver på sosialisering Om selvstendighet og samvær med jevnalderende Perspektiver på livskvalitet og betingelser for læring Om opplevelser, erfaringer og utfordringer.
 • Opdal, Liv Randi & Wormnæs, Siri (1999). Teachers for inclusion? Results and reflections from a pilot study in Palestine.
 • Opdal, Liv Randi & Wormnæs, Siri (1999). Teachers`attitudes towards inclusion. Results from a study in the West Bank.
 • Wormnæs, Siri (1999). Disabled Children in the Classroom - A Challenge and an Advantage to the Educational System.
 • Wormnæs, Siri (1999). Kvalitet i skolehverdagen til elever med bevegelsesvansker.
 • Wormnæs, Siri (1998). Alternativ kommunikasjon - et spennende fagområde. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  5(2), s 6- 7
 • Wormnæs, Siri (1997). Kvalitet i skolehverdagen til elever med bevegelsesvansker. En prosjektrapport. Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid - et paraplyprosjekt. Nr 9. Vis sammendrag
 • Wormnæs, Siri; Opdal, Liv Randi; Habayeb, Ali; Abu Zant, Maher & Hilw, Ghassan (1997). Give Them a Chance - Teachers´ experiences and opinions about pupils with disabilities. Results from a group enquete at six schools in Nablus and Jenin in Palestine.
 • Wormnæs, Siri (1996). Training Special Teachers in Egypt.
 • Wormnæs, Siri (1988). Training of Personell I: Lecture Notes in Medical Informatics. Europe 88.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2013 14:29 - Sist endret 27. okt. 2017 12:52