Anette Andresen

Bilde av Anette Andresen
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Barns språkutvikling
 • Lese- og skriveutvikling
 • Lese- og skrivevansker
 • Tekstforståelse

Doktorgradsprosjekt

Tittel: "Digital natives with reading difficulties: A study of dyslectic adolescents' integration of conflicting information across Internet sites and presentation formats".

Hovedveileder: Øistein Anmarkrud

Medveileder: Ivar Bråten

Undervisning

Seminarleder på UTVIT1500 Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap

Samarbeid

Doktorgradsprosjektet er tilknyttet forskergruppen TextDIM

Bakgrunn

 • 1987-1994: Cand. mag.-grad: engelsk, tysk, anvendt lingvistikk. UiO.
 • 1994-2008: Oversetter hos INK Norge AS (Nå Semantix)
 • 2008-2011: Bachelor i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2011-2013: Master i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi, Universitetet i Oslo
 • 2013-2014: Logoped/støttepedagog Fagsenteret i Gamle Oslo
 • 2014-2018: Doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk
Emneord: Språkutvikling, Lese- og skriveutvikling, Lese- og skrivevansker

Publikasjoner

 • Anmarkrud, Øistein; Brante, Eva Wennås & Andresen, Anette (2018). Potential Processing Challenges of Internet use Among Readers with Dyslexia, In Jason L.G. Braasch; Ivar Bråten & Matthew T. McCrudden (ed.),  Handbook of multiple source use.  Routledge.  ISBN 9781315627496.  7.  s 117 - 132

Se alle arbeider i Cristin

 • Andresen, Anette; Anmarkrud, Øistein & Bråten, Ivar (2017). Investigating multiple source use among students with and without dyslexia.
 • Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar & Andresen, Anette (2015). Hot and cold justifications when students read about controversial health issues.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2014 00:00 - Sist endret 15. sep. 2017 15:14