Bente Eriksen Hagtvet

Bilde av Bente Eriksen Hagtvet
English version of this page
Telefon +47-22858009
Mobiltelefon +47-41601990
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Språk og kommunikasjon
 • Lese- og skrivevansker
 • Språkutvikling i tale og skrift.

Undervisning

Undervisning og veiledning ved universiteter og høgskoler.

Bakgrunn

Dr. philos., cand. paed. med spesialisering i logopedi.

 

Publikasjoner

 • Hofslundsengen, Hilde; Gustafsson, Jan-Eric & Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Contributions of the Home Literacy Environment and Underlying Language Skills to Preschool Invented Writing. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 17 . doi: 10.1080/00313831.2017.1420686
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2017). The Nordic countries, In Natalia Kucirkova; Catherine E. Snow; Vibeke Grøver & Catherine McBride (ed.),  The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context..  Routledge.  ISBN 978-1-138-78788-9.  Chapter 8.  s 95 - 111
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2016). Cognitive stimulation of pupils with Down syndrome: A study of inferential talk during book-sharing. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  55, s 287- 300 . doi: 10.1016/j.ridd.2016.05.004
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John; Hagtvet, Bente Eriksen & Snow, Catherine E. (2016). The effects of transfer in teaching vocabulary to school children: An analysis of the dependencies between lists of trained and non-trained words. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(6), s 709- 722 . doi: 10.1080/00313831.2015.1066435
 • Hofslundsengen, Hilde Christine; Hagtvet, Bente Eriksen & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Immediate and delayed effects of invented writing intervention in preschool. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  29, s 1473- 1495 . doi: 10.1007/s11145-016-9646-8
 • Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Gustafsson, Jan-Eric (2016). Screening for Language Delay: Growth Trajectories of Language Ability in Low- and High-Performing Children. Journal of Speech, Language and Hearing Research.  ISSN 1092-4388.  59(5), s 1035- 1045 . doi: 10.1044/2016_JSLHR-L-15-0289 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje & Hagtvet, Bente Eriksen (2015). Re-conceptualizing "directiveness" in educational dialogues: A contrastive study of interactions in preschool and special education. Early Childhood Research Quarterly.  ISSN 0885-2006.  30, s 140- 151 . doi: 10.1016/j.ecresq.2014.10.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klem, Marianne; Gustafsson, Jan-Eric & Hagtvet, Bente Eriksen (2015). The Dimensionality of Language Ability in Four-Year-Olds: Construct Validation of a Language Screening Tool. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  59(2), s 195- 213 . doi: 10.1080/00313831.2014.904416
 • Klem, Marianne; Melby-Lervåg, Monica; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Gustafsson, Jan-Eric & Hulme, Charles (2015). Sentence repetition is a measure of children's language skills rather than working memory limitations. Developmental Science.  ISSN 1363-755X.  18(1), s 146- 154 . doi: 10.1111/desc.12202 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John & Hagtvet, Bente Eriksen (2014). Samordnet styrking av vokabular og lesing : i intensive arbeidsøkter på mellomtrinnet med tekster fra samfunnsfag. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  79(2), s 43- 57
 • Frost, Jørgen; Ottem, Ernst John; Snow, Catherine E; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas & White, Claire (2014). The Conceptual Nature of Gain in Vocabulary Research: An Analysis of Vocabulary Data from Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(4), s 495- 511 . doi: 10.1080/00313831.2013.773560
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2014). Skrivingens betydning i den tidlige lese- og skriveutviklingen, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Kapittel.  s 109 - 128
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2012). Skrivelyst og læring i børnehaven?, I: Sigrid Madsbjerg & Kirsten Friis (red.),  Skrivelyst i børnehaven.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 9788777067181.  Kapittel 4.  s 47 - 68
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2012). Skrivelyst og skrivepraksis på elevens præmisser, I: Sigrid Madsbjerg & Kirsten Friis (red.),  Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 9788777067174.  Kapittel 14.  s 205 - 229
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Horn, Erna (2012). Tidlig forebyggende innsats med fokus på språket, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel 28.
 • Melby-Lervåg, Monica; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Hulme, Charles (2012). Nonword repetition ability does not appear to be a causal influence on children’s vocabulary development. Psychological Science.  ISSN 0956-7976.  23(10), s 1069- 1098 . doi: 10.1177/0956797612443833
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne & Kruse, Jana (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1)
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2010). Early writing. Writing as a Multimodal Phenomenon, In  International Encyclopedia of Education - 3. edition.  Elsevier.  ISBN 978-0-08-044893-0.  Vol 5.  s 367 - 374
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2009). Eksperimenterende skriving og skriftspråklig utvikling, I: Jørgen Frost (red.),  Språk- og leseveiledning - i teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-283476.  Kapittel 10.  s 186 - 204
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2009). Evaluering i et læringsperspektiv, I: Jørgen Frost (red.),  Evaluering - i et dialogisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-29318-5.  Kapittel 4.  s 75 - 98
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2009). Målrettet klasseromspraksis og intensivert språkstimulering i skolens begynneropplæring, I: Jørgen Frost (red.),  Språk- og leseveiledning - i teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-283476.  Kapittel 11.  s 205 - 229
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Horn, Erna (2008). Forebyggende satsing med vekt på styrking av barns språk, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 19.  s 433 - 457
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Helland, Turid & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Literacy Acquisition in Norwegian, In R. Malatesha Joshi & P.G Aaron (ed.),  Handbook of orthography and literacy.  Lawrence Erlbaum Associates.  ISBN 0805846522.  kapittel.  s 15 - 31
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Hagtvet, Knut Arne & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). Longitudinal Connection Between Oral and Written Language Skills in Children at Risk for Dylexia. Submitted. Developmental Psychology.  ISSN 0012-1649.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2005). Norges forskningsråds evaluering av norsk pedagogisk forskning: noen hovedresultater og forslag til oppfølging. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  89(2), s 82- 88
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2005). Vitenskapelig kvalitet i spesialpedagogisk forskning - 2005. SP Spesialpedagogikk.  70(9), s 4- 7
 • Opdal, Liv Randi; Simonsen, Eva & Hagtvet, Bente Eriksen (2005). Spesialpedagogikk i akademia-tematisk profil i forskning ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (09), s 60- 72
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Horn, Erna (2004). De forebyggende mulighetene i tidlig stimulering, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 18.  s 363 - 381
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2003). Skriftspråkstimulering i første klasse: faglig innhold og didaktiske angrepsmåter, I: Kirsti Klette (red.),  Klasserommets praksisformer etter Reform 97.  Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.  Kap.7.  s 173 - 223
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Wold, Astri Heen (2003). On the Dialogical Basis of Meaning: Inquiries into Ragnar Rommetveit's Writings on Language, Thought and Communication. Mind, Culture, and Activity.  ISSN 1074-9039.  s 186- 204
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Spelling errors of good and poor decoders, In Nata Goulandris & Margaret Snowling (ed.),  Dyslexia in Different Languages. Cross-linguistic comparisons.  Whurr Publishers, London.  ISBN 1-86156-153-9.  s 181 - 207
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2002). Listening comprehension and reading comprehension in poor decoders: Evidence for the importance of syntactic and semantic skills as well as phonological skills. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  s 505- 539

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagtvet, Bente Eriksen; Frost, Jørgen & Refsahl, Vigdis (2015). Den intensive leseopplæringen. Dialog og mestring når lesingen har låst seg.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27716-1.  425 s.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2002). Språkstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19660-4.  445 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2017). Cognitive stimulation via inferential talk during book-sharing.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2017). Intensiv leseopplæring på skolens mellomtrinn: fra lesemotstand til lesing med optimisme..
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Gustafsson, Jan-Eric (2017). Long-term effects on reading of an invented writing intervention program in Grade 1..
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age.
 • Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2017). Concurrent and predictive validity of the Renfrew bus story test.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen; Røe-Indregård, Hanne; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Gustafsson, Jan-Eric (2016). From Writing to Reading. A Field Experiment at Grade 1..
 • Hofslundsengen, Hilde & Hagtvet, Bente Eriksen (2016). Children with low responsiveness to invented spelling intervention.
 • Hofslundsengen, Hilde; Magnusson, Maria; Svensson, Ann-Katrin; Mellgren, Elisabeth & Hagtvet, Bente Eriksen (2016). Preschool literacy environment in the Nordic countries.
 • Hofslundsengen, Hilde Christine; Hagtvet, Bente Eriksen & Gustafsson, Jan-Eric (2015). Invented spelling and its relationship to other early literacy skills and home literacy.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Wie, Ona Bø (2015). Hvordan kan vi best fremme ordlæring? Presentasjon av et nytt intervensjonsprosjekt for 6- og 7-åringer med typisk og atypisk utvikling.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2014). Et vindu til barns språklige kompetanse: Oppdagende skriving i barnehage og skole.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2, s 24- 30
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2014). Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review.
 • Hofslundsengen, Hilde Christine & Hagtvet, Bente Eriksen (2014). Longitudinal pattern of invented spelling development and its relationship to children’s linguistic foundations in preschool.
 • Hofslundsengen, Hilde Christine; Hagtvet, Bente Eriksen & Gustafsson, Jan-Eric (2014). Longitudinal effects of emergent literacy interventions in preschool.
 • Hofslundsengen, Hilde Christine & Hagtvet, Bente Eriksen (2013). Emergent Literacy Intervention in Norwegian Preschool.
 • Hofslundsengen, Hilde Christine & Hagtvet, Bente Eriksen (2013). Invented spelling in preschool.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2012). Bokstaver – skriving – lesing. Barnehagens rolle anno 2012.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2012). Förebyggande läsning och skrivning i förskoleklassen och specialpedagogisk ’reparation’ i åk 6.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2012). Mixed-methods in Research on Education.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2012). Pedagogikkevalueringen – og strategien for oppfølging: En rekapitulering. Hvor var utfordringene? Hva var anbefalingene?.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2012). Skriftsprogstimulering i dagtilbud og børnehaveklasse.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2012). Språkstimulering.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2012). Tidlig innsats. Om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Bente E. Hagtvet (Department of Special Needs Education, University of Oslo)Solveig A.H. Lyster - The importance of preschool phonological and nonphonological skills to later reading skills in children at familial risk of dyslexia.
 • Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Klem, Marianne; Hagtvet, Bente Eriksen & Lervåg, Arne (2012). Nonword Repetition Ability: More a Consequence than a Cause of Children's Vocabulary Development.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2010). Skriftspråkstimulering i dagtilbudet?.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2010). Language profiles in dyslexia:evidence from dyslexic parents and their offspring.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2009). Early Markers of Dyslexia in a Transaparent orthography.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2008). Skriftspråkstimulering i 4-7-årsalderen i utviklings- og læringsperspektiv.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2008). Longitudinal interrelations between general language skills, phonological awareness and reading in a semi regular orthography.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2007). Evaluering i et læringsperspektiv.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2007, 19. juni). Frykter kompetansetap innenfor spesialpedagogisk virksomhet. [Internett].  Statens Råd for funksjonshemmede.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2007). Hvordan kan dagtilbudet bidra til at gøre en forskel?.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2007). Kommunikasjon, språk og tekst.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2007). Lesevansker i et utviklingsperspektiv.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2007). Utdanningsforskning 2007. Hvilken utdanningsforskning trenger vi og hvordan skal vi styrke utdanningsforskningen?.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). At løfte sproget i hele uddannelsesforløpet.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2007). Oral and written language skills in poor and good readers. A longitudinell study of Norwegian children of familial risk of dyslexia age 5 through 9.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hagtvet, Bente Eriksen (2007). Dyslexia in Norwegian: The role of phonology, grammar and semantics.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Haug, Peder; Imsen, Gunn; Lillejord, Sølvi; Munthe, Elaine; Nergård, Jens-Ivar; Thuen, Harald & Turmo, Are (2006). En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning. Oppfølgingsutvalgets anbefalinger etter Forskningsrådets evaluering i 2004.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna; Lervåg, Arne Ola & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2006). EARLY ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT IN DYSLEXIC CHILDREN: DELAYED OR TYPICAL?.
 • Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hagtvet, Bente Eriksen (2006). Lingvistic and cognitive profiles of dyslexic poor decoders-poor reading comprehenders and poor decoders-good reading comprehenders.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Forebyggende muligheter i tidlig stimulering.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Forebyggende skriftspråkstimulering i barnehage og begynnerundervisning.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Hva blir spesialpedagogisk kompetanse i det fagdidaktiske området?.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Kvalitet i skolen - pedagogikk eller politikk?.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Morphemic awareness and early literacy in Norwegian.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Spesialpedagogikk som fag og utfordring våren 2004.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Sprogstimulering - tale og skrift i førskolealderen.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Språkstimulering av førskolebarn.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Språkstimulering i tale og skrift.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Teoretisk oppsummering om grunnlaget for mediert læring og dynamisk kartlegging.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2004). Tidlig sprogstimulering i børnhaver, SFO og skolens begyndervundervisning.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2004). Underlying sources of fluent reading of text. Phonemic awareness, naming speed and other sub-skills.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2003). Emotions and language. Two interactive developmental forces?.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Hagtvet, Knut Arne; Horn, Erna & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2003). Connections between spoken and written language: Early precursors of written language problems.
 • Klette, Kirsti; Aukrust, Vibeke Grøver; Hagtvet, Bente Eriksen & Hertzberg, Frøydis (2003). Synteserapport - klasserommets praksisformer etter Reform97.
 • Nilssen, Trude Nergård & Hagtvet, Bente Eriksen (2003). "Reading Problems in a Sample of Norwegian 11-Year-Old Children of Dyslexic Parents".
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2002). Emotions and language - Two interactive developmental forced.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2002). Grenselandet tale-skrift. Om utvikling av språklige ferdigheter.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2002). Literacy stimulation in Norwegian first grade classrooms after Reform 97.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2002). Oral language precursors of reading difficulties: A longitudinal study of children of dyslexic parents.
 • Hagtvet, Bente Eriksen (2002). Tidlige forløpere til lesevansker. Om sammenhenger mellom talespråklige ferdigheter i førskolealderen og lese- og skriveutviklingen i skolen.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2002). Oral language precursors of reading difficulties.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Opdal, Liv Randi (2002). Rapport over vitenskapelig virksomhet ved Institutt for spesialpedagogikk. 1998 og 1999. Forskningsprosjekter, publikasjoner og formidling.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. aug. 2010 16:20 - Sist endret 2. jan. 2014 11:05