Imac Maria Zambrana

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Imac Maria Zambrana
English version of this page
Telefon +47-22856073
Rom 482
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Språkutvikling og språkvansker
 • Tidlig kommunikasjon og sosial-kognitive ferdigheter
 • Læringsmekanismer og sosiale læringsprosesser

Bakgrunn

 • 2017-2018: Gjesteforsker ved Harvard Graduate School of Education, Harvard University
 • 2016 – d.d.: Førsteamanuensis ved ISP, UiO
 • 2016 – d.d.: Forsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (Atferdssenteret, Unirand)
 • 2012 – 2016: Postdoktor ved Atferdssenteret, Unirand
 • 2014 – 2015: Forsker tilknyttet prosjekt, Divisjon for Psykisk Helse, Folkehelseinstituttet
 • 2013: Gjeste-postdoktor ved Harvard Graduate School of Education, Harvard University
 • 2012 – 2012: Forsker ved Divisjon for Psykisk helse helse, Folkehelseinstituttet
 • 2012: Ph.D. i Psykologi ved UiO. Tittel på avhandling: “Predicting delay in language development. A longitudinal cohort study from 18 months to 5 years of age.
 • 2009 – 2012: Stipendiat ved Divisjon for Psykisk Helse, Folkehelseinstituttet

Priser og stipender

 • 2017: Pre-conference workshop grant (FINNUT), project no 274166, The Research Council of Norway 
 • 2017 – 2020: Mobility grants North America in educational research (UTNAM) for Dr. M. Rowe, project no 271841, The Research Council of Norway
 • 2017 – 2018: Personal Overseas Grants (FINNUT), project no 270461, The Research Council of Norway
 • 2017 – 2018: Fulbright Fellowship grant, Fulbright Foundation
 • 2017: Internal teaching grant, Department of Special Needs Education, University of Oslo
 • 2017: Internal research grant, Department of Special Needs Education, University of Oslo
 • 2015 – 2020: “Children’s Information Seeking: Its Development and Impacts on Learning” (Young Research Talents grant), project no 254974, Norwegian Research Council
 • 2013: “The influence of child care and home environment on learning and social functioning in transition to school and early school age” (Personal Mobility Grant), project no 224797/F11, Norwegian Research Council
 • 2012: The Psychological Department’s Ph.D. Research Price, Faculty of Social Sciences/ Dept. of Psychology, University of Oslo
 • 2009 – 2012: “Identification of preverbal precursors for early language delays and different language delay trajectories” (Ph.D. project grant), project no 2008/2/0003, Health and Rehabilitation, Norwegian Extra funds
 • 2007: Student travelling grant, UNIFOR

 

 

 

Emneord: Språkutvikling og språkvansker, Tidlig kommunikasjon og sosial-kognitive ferdigheter, Læringsmekanismer, Læringsprosesser og samspill

Publikasjoner

 • Gjerde, Line C.; Eilertsen, Espen Moen; Reichborn-Kjennerud, Ted; McAdams, Tom A.; Zachrisson, Henrik Daae; Zambrana, Imac Maria; Røysamb, Espen; Kendler, Kenneth S. & Ystrøm, Eivind (2017). Maternal perinatal and concurrent depressive symptoms and child behavior problems: a sibling comparison study. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines.  ISSN 0021-9630.  58(7), s 779- 786 . doi: 10.1111/jcpp.12704
 • Nordahl, Kristin Berg; Zambrana, Imac Maria & Forgatch, Marion S. (2016). Risk and Protective Factors Related to Fathers’ Positive Involvement and Negative Reinforcement With 1-Year-Olds. Parenting, science and practice.  ISSN 1529-5192.  16(1), s 1- 21 . doi: 10.1080/15295192.2016.1116891
 • Viana, Karine Maria Porpino; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2016). Beyond Conceptual Knowledge: The Impact of Children’s Theory-of-Mind on Dyadic Spatial Tasks. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  7(1635) . doi: 10.3389/fpsyg.2016.01635
 • Zambrana, Imac Maria; Vollrath, Margarete E.; Sengpiel, Verena; Jacobsson, Bo & Ystrøm, Eivind (2016). Preterm delivery and risk for early language delays: A sibling-control cohort study. International Journal of Epidemiology.  ISSN 0300-5771.  45(1), s 151- 159 . doi: 10.1093/ije/dyv329
 • Zambrana, Imac Maria; Dearing, Eric; Nærde, Ane & Zachrisson, Henrik Daae (2015). Time in Early Childhood Education and Care and language competence in Norwegian four-year-old girls and boys. European Early Childhood Education Research Journal.  ISSN 1350-293X. . doi: 10.1080/1350293X.2015.1035538
 • Zambrana, Imac Maria; Pons, Francisco; Eadie, Patricia & Ystrøm, Eivind (2014). Trajectories of language delay from age 3 to 5: Persistence, recovery and late onset. International journal of language and communication disorders.  ISSN 1368-2822.  49(3), s 304- 316 . doi: 10.1111/1460-6984.12073
 • Zambrana, Imac Maria; Ystrøm, Eivind; Schjølberg, Synnve & Pons, Francisco (2013). Action imitation at 1½ years is better than pointing gesture in predicting late development of language production at 3 years of age. Child Development.  ISSN 0009-3920.  84(2), s 560- 573 . doi: 10.1111/j.1467-8624.2012.01872.x
 • Zambrana, Imac Maria; Ystrøm, Eivind & Pons, Francisco (2012). Impact of gender, maternal education, and birth order on the development of language comprehension: A longitudinal study from 18 to 36 months of age. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics.  ISSN 0196-206X.  33(2), s 146- 155 . doi: 10.1097/DBP.0b013e31823d4f83

Se alle arbeider i Cristin

 • Hermansen, Tone Kristine; Ronfard, Samuel; Harris, Paul L.; Pons, Francisco & Zambrana, Imac Maria (2017). Are preschoolers’ questions impacted by prior inconsistent experiences during first-hand exploration?.
 • Nærde, Ane; Zambrana, Imac Maria; Owen, Margaret Tresch & Ystrom, Eivind (2017). Bi-directional Relations Between Maternal and Paternal Depressive Symptoms and Child Externalizing Behavior Across Early Childhood.
 • Viana, Karine Maria Porpino; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2017). Mental state understanding in typical and atypical development: social, parental and individual influencing factors. Paper.
 • Zambrana, Imac Maria (2017). Children’s Early Information Seeking.
 • Zambrana, Imac Maria; Harris, Paul L.; Ronfard, Samuel & Rowe, Meredith (2017). Parental and Child Reciprocal Input in Early Information Seeking Interactions.
 • Zambrana, Imac Maria; Harris, Paul L.; Ronfard, Samuel & Rowe, Meredith (2017). Preliminary associations between children's need for information and mothers' provision of information in task situations from 1 to 3 years of age.
 • Zambrana, Imac Maria; Ogden, Terje & Zachrisson, Henrik Daae (2017). Can pre-academic activities in ECEC boost later academic achievements in preschoolers with externalizing behaviors?.
 • Zambrana, Imac Maria (2016). Barn med eksternaliserende problematferd og førskoleaktiviteter i barnehagen.
 • Zambrana, Imac Maria (2016). Children's help and Information seeking.
 • Nordahl, Kristin B.; Forgatch, Marion S. & Zambrana, Imac Maria (2015). Predictors of Fathers’ Positive Involvement and Negative Reinforcement with One-Year-Olds.
 • Zambrana, Imac Maria (2015). Relations Between Childcare and Preschool skills: New findings from The Behavior Outlook Norwegian Developmental Study.
 • Zambrana, Imac Maria (2015). elations Between Childcare and Preschool skills: New findings from The Behavior Outlook Norwegian Developmental Study.
 • Zambrana, Imac Maria & Ronfard, Samuel (2015). Linking Children’s Actions with Objects to Child-Directed Speech About Objects.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Zambrana, Imac Maria & Nærde, Ane (2014). Språkkompetanse hos 4-åringer som har gått i barnehage.
 • Zambrana, Imac Maria (2014). Distinksjonen mellom hva som ble sagt og hvordan det ble sagt.
 • Zambrana, Imac Maria; Dearing, Eric; Nordahl, Kristin B.; Moser, Thomas & Zachrisson, Henrik Daae (2013). Childcare quality and peer groups: Associations with language and social skills.
 • Zambrana, Imac Maria (2012). Predicting delay in language development: a longitudinal cohort study from 18 months to 5 years of age. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 338.
 • Zambrana, Imac Maria; Ystrøm, Eivind & Pons, Francisco (2011). Predicting late development of language comprehension from 18 to 36 months. Paper.
 • Zambrana, Imac Maria; Ystrøm, Eivind & Pons, Francisco (2010). Early nonverbal communication and language from 18 to 36 months: A population study. Poster.
 • Schjølberg, Synnve; Lekhal, Ratib; Wang, Mari Vaage; Zambrana, Imac Maria; Mathiesen, Kristin Schjelderup; Magnus, Per & Roth, Christine (2008). Forsinket språkutvikling. En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt. 2008:10. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zambrana, Imac Maria & Schjølberg, Synnve (2007). Do maternal responses towards children with language disorder reflect the language level of the children. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2016 14:51 - Sist endret 20. okt. 2017 08:16