Ingvild Røste

Universitetslektor - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Ingvild Røste
English version of this page
Telefon +47-22858109
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Språk
 • Afasi

Undervisning

Bakgrunn

 • 2015: Universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk
 • 2007-2015: Rådgiver i Statped, avdeling språk/tale
 • 2009-2010: Logoped ved Oslo universitetssykehus
 • 2006-2007: Logoped ved Sunnaas spesialpedagogiske kompetansesenter
 • 2006: Master i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi, Universitetet i Oslo
Emneord: Logopedi, Språk, Afasi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Balčiūnienė, Ingrida; Bjekić, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Blom Johansson, Monica; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adrià; Røste, Ingvild; Hernández Sacristán, Carlos; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Eva; Sör, Ingrid; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of the Comprehensive Aphasia Test.
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Karlsen, Jannicke (2016). Redaktøren har ordet. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 3- 3
 • Lind, Marianne; Fyndanis, Valantis; Balciuniene, Ingrida; Bjekic, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Johansson, Monica Blom; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adria; Røste, Ingvild; Sacristan, Carlos Hernandez; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Efstathia; Sör, Ingrid; Varlokosta, Spyridoula; Vuksanovic, Jasmina; Zakarias, Lilla & Howard, David (2016). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Vis sammendrag
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Røste, Ingvild (2016). «Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?» Om observasjon, transkripsjon og analyse av sammenhengende tale. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 30- 39
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2015). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2), s 10- 14
 • Røste, Ingvild (2015). Spesialistordning innen logopedi i Sverige. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  61(2)
 • Kirmess, Melanie; Vøyne, Jannicke & Røste, Ingvild (2014). Referat: Norsk logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2014. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 32- 37
 • Røste, Ingvild (2014). Bokanmeldelse: Inkluderende praksis – Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2), s 39- 39
 • Røste, Ingvild (2014). Logoped – verdens 10. beste yrke?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(2)
 • Røste, Ingvild (2014). Nettvisitt hos våre skandinaviske søstertidsskrift. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(1)
 • Røste, Ingvild & Arntzen, Cathrine (2014). Artikkelserie: Hva kan skje etter et hjerneslag?. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  25(2), s 8- 9
 • Røste, Ingvild & Wilhelmsen, Gunvor B. (2014). Hva kan skje etter et hjerneslag?. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  25(1), s 14- 15
 • Kirmess, Melanie; Røste, Ingvild & Vøyne, Jannicke (2013). Referat: Norsk logopedlagets vinterkurs7.-9.mars 2013. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(2), s 34- 38
 • Røste, Ingvild (2013). Referat: Lansering av "Ordforrådet" på Universitet i Oslo. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 17
 • Røste, Ingvild & Lind, Marianne (2013). Flerspråklighet i fokus (referat). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 28- 31
 • Ericson, Pål & Røste, Ingvild (2012). Anmeldelse: Talepedagogene Åse Ørsted og Lotte Pedersen "Parkinson stemmetræning". Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(1)
 • Røste, Ingvild (2012). Skattekisten: intervju med Tone Finne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(2), s 54- 56
 • Røste, Ingvild; Kirmess, Melanie; Günther, Live & Vøyne, Jannicke (2012). Referat: Logopedlagets etterutdanningskurs og landsmøte 2012. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(3), s 35- 40
 • Røste, Ingvild (2011). Bokomtale: Jeg finner ikke ordene – Kommunikasjonsbok for afasirammede og fremmedspråklige. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(4)
 • Røste, Ingvild (2011). Bokomtale: Kathrin Schmidt – Du skal ikke dø. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(4)
 • Røste, Ingvild (2011). Hjernelørdag med språk som tema (referat). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(4)
 • Berntsen, Mari & Røste, Ingvild (2010). "Vent litt, nå er det min tur!" Bruk av grupper i afasirehabilitering, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 6.  s 105 - 119
 • Haaland-Johansen, Line & Røste, Ingvild (2010). "Jeg vil prate mye, jeg..." Logopedisk arbeid med en mann med afasi og taleapraksi, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 11.  s 178 - 190
 • Røste, Ingvild (2010). "20 spørsmål" som kommunikasjonstrening i ei afasigruppe, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 12.  s 191 - 203

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2015 13:05 - Sist endret 8. nov. 2016 16:37