Kari-Anne Bottegaard Næss

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Kari-Anne Bottegaard Næss
English version of this page
Telefon +47-22859163
Mobiltelefon +47-922 40 741
Rom 481
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Kommunikasjon
 • Språk- og taleutvikling/-vansker
 • Lese- og skriveutvikling/-vansker
 • Kommunikasjon- og språkintervensjoner
 • Teknologi i språkopplæringen
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Utviklingshemming
 • Down syndrom
 • Forskningsmetode

Bakgrunn

Utdanningsbakgrunn

 • 2012 Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, PhD I spesialpedagogikk
 • 2005 Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for spesialpedagogikk, master I spesialpedagogikk
 • 2001 Høgskolen i Sør-Trøndelag, logopedi 2. avd.
 • 2000 Høgskolen i Vestfold, spesialpedagogikk 1. avd.
 • 1994 Høgskolen i Sør-Trøndelag, folkedans grunnfag
 • 1994 Østlandets musikkonservatorium, musikk halvårsenhet
 • 1993 Høgskolen i Telemark, allmennlærer

Undervisning

Emneord: Spesialpedagogikk, spesialundervisning, språkutvikling og språkvansker, leseutvikling- og lesevansker, utviklingshemming, Down syndrom

Publikasjoner

 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Mjøberg, Anne Grethe (2017). Vokabularstimuleringstiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  2017(1), s 6- 17 Vis sammendrag
 • Smith, Elizabeth; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Jarrold, Christopher (2017). Assessing Pragmatic Communication in Children with Down syndrome. Journal of Communication Disorders.  ISSN 0021-9924.  68, s 10- 23 . doi: 10.1016/j.jcomdis.2017.06.003 Vis sammendrag
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Berntsen, Line (2016). Quality of Inclusion and Related Predictors: A Survey to Teachers of Pupils with Down Syndrome. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: /10.1080/00313831.2016.1212252
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2016). Cognitive stimulation of pupils with Down syndrome: A study of inferential talk during book-sharing. Journal of Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  55, s 287- 300 . doi: 10.1016/j.ridd.2016.05.004
 • Kalandadze, Tamar; Norbury, Courtenay; Nærland, Terje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Figurative language comprehension in individuals with autism spectrum disorder: A meta-analytic review. Autism.  ISSN 1362-3613. . doi: 10.1177/1362361316668652
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Development of phonological awareness in down syndrome: A meta-analysis and empirical study. Developmental Psychology.  ISSN 0012-1649.  52(2), s 177- 190 . doi: 10.1037/a0039840
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Ostad, Johanne; Dolva, Anne-Stine & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). The profile of social functioning in children with Down syndrom (The Down Syndrome LanguagePlus-project). Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  39(13), s 1320- 1331 . doi: 10.1080/09638288.2016.1194901
 • Guttormsen, Linn Stokke; Kefalianos, Elaina & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Communication attitudes in children who stutter: A meta-analytic review. Journal of fluency disorders.  ISSN 0094-730X.  46, s 1- 14 . doi: 10.1016/j.jfludis.2015.08.001
 • Karlsen, Asgjerd Vea & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Skriftspråklig begynneropplæring for elever med flerspråklig bakgrunn - en eksempelfortelling, I: Stein Laugerud; Maria Elisabeth Moskvil & Eva Maagerø (red.),  Flerkulturelt verksted: Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold.  Portal forlag.  ISBN 9788283140637.  Kapittel.  s 72 - 86
 • Midtlin, Hanne Sofie; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Taxt, Tone & Karlsen, Asgjerd Vea (2015). What communication strategies do AAC users want their communication partners to use? A preliminary study. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  37(14), s 1260- 1267 . doi: 10.3109/09638288.2014.961659
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). God kommunikasjon med ASK, I: Kari-Anne Bottegaard Næss & Asgjerd Vea Karlsen (red.),  God kommunikasjon med ASK-brukere.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1837-0.  Kapittel 1.  s 15 - 45
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Hulme, Charles (2015). Longitudinal relationships between language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome. Journal of Experimental Child Psychology (Print).  ISSN 0022-0965.  135, s 43- 55 . doi: 10.1016/j.jecp.2015.02.004
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne & Kruse, Jana (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1)
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2011). Language and verbal short-term memory skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Journal of Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  32(6), s 2225- 2234 . doi: 10.1016/j.ridd.2011.05.014
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Melby-Lervåg, Monica; Hulme, Charles & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2011). Reading skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Journal of Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  33((2012)), s 737- 747 . doi: doi:10.1016/j.ridd.2011.09.019

Se alle arbeider i Cristin

 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Karlsen, Asgjerd Vea (red.) (2015). God kommunikasjon med ASK-brukere. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1837-0.  261 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerseminar/opplæring DSL+ (kull nr. 2).
 • Engevik, Liv Inger; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Hagtvet, Bente Eriksen (2017). Cognitive stimulation via inferential talk during book-sharing.
 • Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kleppe Kristensen, Jarl; Mjøberg, Anne Grethe; Høibo, Ingrid Holmboe; Søyland, Lovise & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Lærerveiledning DSL+ del 2.
 • Hokstad, Silje; Smith, Liz & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017). Findings from a systematic review of language interventions for children with Down syndrome.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Bratlie, Siri Steffensen; Jarl, Kristensen; Valberg, Åsrun Edvardsen; Røe-Indregård, Hanne; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Wie, Ona Bø & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Learning Morphology with a Software App: the Effect of Input Variability.
 • Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Lærerseminar/opplæring DSL+.
 • Engevik, Liv Inger & Næss, Kari-Anne Bottegaard (red.) (2016). Utprøvinger av DSL+ − justeringer av undervisningsmateriale og pedagogiske fremgangsmåter. Blog post.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). DSL+.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Effectiveness of vocabulary interventions for individuals with Down syndrome, what can we learn, what’s missing, and where next?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Is focussed stimulation by parents effective to improve vocabulary in Down syndrome?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Markerte verdensdagen for Down syndrom på NRK P2.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Rekrutteringen er igang.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Teste språkapp for barn med Down sydnrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). The profile of social functioning in children with Down syndrome.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Vokabularets betydning - barn med Down syndrom..
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2016). Writing seminar in Madeira.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2016, 21. mars). Ny språkapp for barn med Down sydnrom. [Radio].
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Smith, Liz (2016). The DSL+ - an effective vocabulary intervention?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger & Hokstad, Silje (2016). The DSL+ - an effective vocabulary intervention?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Høibo, Ingrid Holmboe & Søyland, Lovise (2016). Lærerveiledning DSL+.
 • Smith, Liz; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Jarrold, Chris (2016). Pragmatic communication in children with Down syndrome.
 • Karlsen, Asgjerd Vea; Midtlin, Hanne Sofie; Taxt, Tone & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Kommunikasjonspartnere og kommunikasjonsstrategier, I: Kari-Anne Bottegaard Næss & Asgjerd Vea Karlsen (red.),  God kommunikasjon med ASK-brukere.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1837-0.  Kapittel 6.  s 187 - 215
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). A nice weekend.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Arbeidet med å komme i kontakt med aktuelle informanter til vår hovedstudie har startet.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). DSL+ - en effektiv vokabularintervensjon for barn med Down syndrom?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Down Syndrome Research Forum 2015.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Energihøsting den nye måten å lade iPaden på?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Informasjon om DSL+-prosjektet spres i rekordfart.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Inkludering, tilpassa læringsdialoger og kognitiv stimulering i arbeid med elever med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Kvalitet i forskningen.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Noen tanker om det å ta en doktorgrad.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Not all hits in our literature search fulfil the inclusion criteria in our systematic vocabulary intervention review.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015, 30. april). Ny app skal hjelpe barn med Down syndrom. [Radio].  P5.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Opprykksseminar for kvinnelige førsteamanuensiser.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). På rett vei.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Skal teste app i språkopplæringen.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Språkapp kan hjelpe barn med Down syndrom. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  04
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Tidlig språkstimulering er viktig for barn med Down syndrom.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Vellykket bildebokprosjekt.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). Vocabulary assessment.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2015). oes dose frequency play a role in the effectiveness of early vocabulary interventions?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygård, Egil; Ostad, Johanne; Dolva, Anne-Stine & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2015). The profile of social functioning in children with Down syndrome.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Smith, Liz (2015). Exploring the prevalence of reading skills in 7 year old children with Down syndrome: What characterises those with early reading skills relative to those without?.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard & Smith, Liz (2015). The Down syndrome Language Plus Project: Development of a new vocabulary Intervention for children with Down syndrome..
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz & Hokstad, Silje (2015). World Down syndrome day.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Høibo, Ingrid Holmboe & Søyland, Lovise (2015). Preparations for our writing seminar in Santorini.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz & Jarrold, Chris (2015). Assessing pragmatic communication in Down syndrome.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Næss, Kari-Anne Bottegaard & Wie, Ona Bø (2015). Hvordan kan vi best fremme ordlæring? Presentasjon av et nytt intervensjonsprosjekt for 6- og 7-åringer med typisk og atypisk utvikling.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2014). Unik studie av språkutvikling.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2013). Language development in children, In Ragnheidur Karlsdottir & Ingunn Hybertsen Lysø (ed.),  Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0009-5.  Kapittel.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Melby-Lervåg, Monica; Hulme, Charles & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Reading skills in children with Down syndrome: A meta-analytic review. Journal of Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  33(2), s 737- 747 . doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.019 Vis sammendrag
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2011). Barn med Down syndrom: Forstår og blir forstått?. Vis sammendrag
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2011). Stipendiattilværelsen ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2010). Language skills in Norwegian children with Down syndrome at six years of age.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig Alma Halaas; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2010). Language and memory skills in children with Down syndrome; A systematic meta-analytic review.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2009). Dysgrafi.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2009). Dysgrafi - elever som sliter med skriften. Skolemagasinet - Fagavis for læremidler og skoleutvikling.  (1)
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2009). Language phenotypes in children with Down syndrome: A preliminary meta-analytic review.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2008). Language development in children with Down syndrome born in 2002.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard (2008). Språkutvikling hos barn med Down syndrom.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. aug. 2013 08:00 - Sist endret 30. okt. 2017 11:00
include:feed: Could not fetch object for cache entry with key "http://dslplusproject.blogspot.no/".

Prosjekter

 • Effective Stuttering Treatment
 • Figurative Language comprehensionin Autism Spectrum Disorder
 • Language and Reading Development in Children with Down Syndrome
 • The Down Syndrome LanguagePlus-project
 • The Vocabulary Learning Challenge