Liv Inger Engevik

Bilde av Liv Inger Engevik
English version of this page
Telefon +47-22858027
Rom 482
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Utdanning

2015: PhD, Det utdanningsvitenskaplige fakultetet, UiO

2007: Master i spesialpedagogikk (fordypning: utviklingshemning), UiO

Yrkeserfaring

2016: Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO

2014-2016: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Røros kommune

2009-2013: Stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO

2007-2009: Spesialpedagog ved Ullevålsveien skole, Oslo kommune (spesialskole for elever med sammensatte lærevansker)

Faglige interesser

•  Lærevansker knyttet til utviklingshemning

•  Down syndrom

•  Kognitiv og språklig stimulering

•  Lærer-elev interaksjon og læringsdialoger

•  Observasjon med bruk av videokamera

Pågående forskningsprosjekter

The Down Syndrome LanguagePlus-project

Tidligere forskningsprosjekter

Doktorgradsavhandling knyttet til forskergruppen Child, Language & Learning:

Inkludering, tilpassa læringsdialogar og kognitiv stimulering i arbeid med elevar med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring

Samarbeid

Medforsker i prosjektet The Down Syndrome LanguagePlus-project (blogg)

Medlem i forskergruppa Child, Language & Learning

Tidligere medlem i the National Graduate School in Educational Research

Tidigere medlem i Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det utdanningsvitenskaplige Fakultet, UiO 

Emneord: Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Down syndrom, Lærer-elev interaksjon, Utviklingshemning, Læringsdialoger Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 4. jan. 2016 10:42 - Sist endret 8. nov. 2016 16:28