siljesy

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Epilepsi
  • Spesifikke lærevansker

Doktorgradsprosjekt

Nattlig epileptiform aktivitet og språklig fungering.
Hovedveileder: Solveig-Alma Halaas Lyster, professor ISP.
Medveileder: Marit Bjørnvold, lege, ph.d. Arbeidsted. Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, Nasjonalt senter for sjeldene epilepsirelaterte sykdommer, OUS
 

Bakgrunn

  • Grunnfag, mellomfag og storfag i musikkvitenskap
  • Grunnfag, mellomfag i spesialpedagogikk
  • Master i spesialpedagogikk, fordypning spesifikke lærevansker

Ansatt ved Solberg skole, Epilepsisentert i 4 år som spesialpedagog.

Samarbeid

Child Language and Learning (CLL)

 

Emneord: Språkutvikling og språkvansker, Epilepsi

Publikasjoner

  • Systad, Silje; Bjørnvold, Marit; Markhus, Rune & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Watch the language! Language and linguistic-cognitive abilities in children with nocturnal epileptiform activity. Epilepsy & Behavior.  ISSN 1525-5050.  66(1), s 10- 18 . doi: 10.1016/j.yebeh.2016.09.041

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. nov. 2010 12:47 - Sist endret 2. okt. 2013 13:47