Veerle Garrels

Bilde av Veerle Garrels
English version of this page
Telefon +47-22858108
Rom 474
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • selvbestemmelse for personer med utviklingshemning
 • autismespekterforstyrrelser (tidlig intervensjon (TIOBA), TEACCH, kognitiv atferdsterapi)
 • utviklingshemning og seksualitet
 • kognitiv overbelastning
 • utviklingshemning og psykiske lidelser
 • utviklingshemning og opplæring i adaptive ferdigheter

Doktorgradsprosjekt

"Unge aktører: muligheter for selvbestemmelse for elever med utviklingshemning i grunnskolen"

Undervisning

SPED4600 Fordypning i utviklingshemning. Om tverrfaglig samordning rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov 

PBL på SPED2010 Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1

PBL på SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv

MOS grupper på SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk

 

 

Bakgrunn

Utdanning:

 • 2012: master i spesialpedagogikk, fordypning utviklingshemning, ISP, UiO
 • 2007- 2009: videreutdanning i spesialpedagogikk 1 & 2, Høgskolen i Akershus
 • 1998: praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Gent, Belgia
 • 1997: master i germansk filologi, Universitetet i Gent, Belgia
 • 1995: bachelor i germansk filologi, Universitetet i Gent, Belgia

Arbeidserfaring:

 • 2012 - 2015: spesialpedagog i autismeteamet ved Barnehabiliteringen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • 2010 - 2012: gruppeleder for forsterket avdeling for ungdommer med utviklingshemning og utfordrende atferd, Oslo kommune
 • 2009 - 2010: ledende miljøterapeut i avlastningsbolig, Oslo kommune
 • 2005 - 2009: miljøterapeut i avlastningsbolig, Oslo kommune
 • 2003 - 2005: lærer/assistent i spesialklasse, Abildsø skole

 

Publikasjoner

 • Garrels, Veerle (2017). Barn med autismespekterforstyrrelse i barnehagen, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 10.  s 220 - 238
 • Garrels, Veerle & Granlund, Mats (2017). Measuring self-determination in Norwegian students: adaptation and validation of the AIR Self-Determination Scale. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257. . doi: http://dx.doi.org/10.1080/08856257.2017.1342420
 • Garrels, Veerle (2016). Goal Setting and Planning for Norwegian Students with and without Intellectual Disabilities: Wishing Upon a Star?. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257. . doi: /10.1080/08856257.2016.1261487
 • Garrels, Veerle (2015). En framtid for TEACCH. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  02, s 30- 35
 • Garrels, Veerle & Halvorsen, Marianne (2015). "Vil ikke eller kan ikke"? Om eksekutive vansker og kognitiv overbelastning hos elever med autismespekterforstyrrelser. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (06), s 34- 41
 • Garrels, Veerle (2013). Fokus på selvbestemmelse. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  08, s 30- 35

Se alle arbeider i Cristin

 • Garrels, Veerle (2017, 28. april). Barneombudets rapport om spesialundervisning. [Radio].  Radio Nova.
 • Garrels, Veerle (2017, 20. mai). En annen sortering.  Vårt Land.
 • Garrels, Veerle & Granlund, Mats (2017). Exploring the relationship between self-determination and participation for students with intellectual disabilities..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2015 13:00 - Sist endret 26. apr. 2017 13:40