Praksis

Institutt for spesialpedagogikk gjennomfører praksis på 2. og 3. år av bachelorstudiet og på 1. år av masterstudiet.

 

Bachelor i spesialpedagogikk, 2. år

  • Høstsemesteret: Ingen praksis
  • Vårsemesteret: uke 10-11. 2 ukers praksis i emnet sped2020.

Bachelor i spesialpedagogikk, 3. år

  • Høstsemesteret: uke 45-48. 4 ukers praksis i emnet sped3000,
  • Vårsemesteret: Prosjektpraksis uke 18-21 i emnet sped3000,

Master i spesialpedagogikk, 1. år

  • Høstsemesteret: uke 43-46. 4 ukers praksis i faglig fordypning
  • Vårsemesteret: uke 5-7 og 9-11. 6 ukers praksis i faglig fordypning kombinert med sped4000/sped4020 eller sped4001/sped4002

Retningslinjer for praksis

Felles retningslinjer for bachelor i spesialpedagogikk og master i spesialpedagogikk ble vedtatt av instituttstyret 6. juni 2017 (sak V 25/17). Dokumentet er tilgjengelig her.

 

Publisert 28. aug. 2017 10:54 - Sist endret 20. mars 2018 12:44