Praksis

Institutt for spesialpedagogikk gjennomfører praksis på 2. og 3. år av bachelorstudiet og på 1. år av masterstudiet.

 

Bachelor i spesialpedagogikk, 2. år

Bachelor i spesialpedagogikk, 3. år

Master i spesialpedagogikk, 1. år

Retningslinjer for praksis

Felles retningslinjer for bachelor i spesialpedagogikk og master i spesialpedagogikk ble vedtatt av instituttstyret 6. juni 2017 (sak V 25/17). Dokumentet er tilgjengelig her.

 

Publisert 28. aug. 2017 10:54 - Sist endret 20. mars 2018 12:44