Bli UV-fadder!

Fadderne er vår viktigste ressurs i møtet med de nye studentene, og vi legger inn en stor innsats på fakultetet for å lage en god fadderordning for alle.

UV søker ny visefaddersjef!

Det utdanningsvitenskapelige fakultet søker en positiv og engasjert visefaddersjef for perioden oktober 2017 til og med august 2018.

 

Meld deg på som fadder

De siste årene har vi hatt rekordmange påmeldte faddere, og målet vårt er å få enda flere i år. Vil du være med på laget kan vi garantere deg at du får en sosial og fin uke!

Påmeldingsskjema for fadderordningen 2018 kommer senere.

Hvorfor bør du bli fadder

Å være fadder er gøy!

Hva gjør du som fadder

Som fadder er du med på å gi nye studenter en fin start på studietiden.

Kontakt faddersjefene