Studenttidsskrift- Pedagogisk profil

Pedagogisk profil er et av de aller mest pedagogiske studenttidsskrift ved Universitetet i Oslo. Vi hører til ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Nr.1 - 2017

Nr.2 - 2016

 

Nr.1 - 2016

 

Nr.3 - 2015

 

Nr.2 - 2015

 

Nr.1 - 2015

 

Nr.3 - 2014

Nr.2 - 2014

Nr.1 - 2014

 

Nr.3 - 2013

Nr.2 - 2013

 

Nr.1 - 2013

 

Nr.3 - 2012

 

Nr.2 - 2012

 

Nr.1 - 2012

 

 

Nr.3 - 2011

 

Nr.2 2011

 

 

Nr.1 2011

 

 

Nr.3 2010

 

Nr.2 2010

 

Nr.1 2010

 

Nr.3 2009

 

 

 

 I redaksjonen er det en håndfull studenter, som jobber med å skaffe artikler, å arrangere intervjuer og å skrive selv. Tidsskriftet har ambisjoner om å være relevant, provoserende, opplysende og spennende -og kanskje vi kan gi leseren en liten aha-opplevelse med tanke på hvor bredt pedagogikkfaget kan sies å være. Vi ønsker å utdype tanken om at pedagogen er en ”potet” som kan ”brukes til alt”. Vi mener pedagogen har bred kunnskap, men at hun også er en fagperson med god kompetanse på sitt felt. I Pedagogisk profil prøver vi å gi et bilde av hva vi oppfatter dette feltet å være.