Aktuelle saker - Side 10

Publisert 30. apr. 2014 11:21

Hvis du skal forstå tenåringen din bedre, er det nødvendig at du ser verden fra den unges synsvinkel, mener professor Stein Erik Ulvund, som er bokaktuell med «Forstå tenåringen din».

Publisert 25. apr. 2014 12:55

Årets tall fra Samordna opptak viser en solid oppgang i antallet studenter som har våre studier som sitt førstevalg.  Det totale antallet søkere til studieprogram ved UV har også hatt en markant økning.

Publisert 14. apr. 2014 12:22

Det er nå nedsatt en faglig ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Målet er å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

Publisert 10. apr. 2014 14:30

To forprosjekter fra UV er tildelt midler fra Forskningsrådets nye innovasjonssatsing FINNUT.

Publisert 10. apr. 2014 11:08

Masterstudiet i utdanningsledelse ved UiO får toppkarakterer av studentene i NOKUTS nye studiebarometer. Studiet skårer bedre enn tilsvarende tilbud ved andre utdanningsinstitusjoner.

Publisert 31. mars 2014 13:48

Ida Helsing og Stine Pettersen Sandbo er enige om at IPED gjør noe lurt når de tilbyr praksis i mastergradsstudiene. Praksis er gunstig både for det faglige og det motivasjonelle, og for ikke å snakke om fordelene det kan ha når man senere skal ut å søke jobb.

Publisert 31. mars 2014 13:07

Tidsskriftet Bedre Skole presenterer smakebiter av prosjekter som foregår innenfor rammene av KiS (Kunnskap i skolen)  ved Universitetet i Oslo. I KiS samarbeider forskere fra fem fakulteter om å bringe fram skolerelevant forskning.

Publisert 14. mars 2014 14:43

Det utdanningsvitenskepelige fakultet og Institutt for pedagogikk`s minneord ved bisettelsen 13. mars 2014.

Publisert 4. mars 2014 10:33

Ola Erstads bok ”Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age” vil nå komme i arabisk utgave.

Publisert 24. feb. 2014 11:26

- Heldigvis er det ikke slik at vi må velge mellom å gjøre gjøre det godt i PISA eller utdanne gode samfunnsborgere, sa kunnskapsministeren da han deltok på frokostmøte i KiS-regi på UiO.

Publisert 20. feb. 2014 15:05

Det viktigste i pedagogikken er å få fram at elever på alle nivåer trenger lærere som ser dem og aksepterer dem som de er. Å bygge opp elevenes selvtillit er  det viktigste en lærer gjør.

Publisert 20. feb. 2014 11:23

Nå kan du ta PPU med italiensk, japansk, kinesisk, og russisk  i tillegg til de tradisjonelle skolespråkene engelsk, fransk, spansk og tysk.

Publisert 5. feb. 2014 14:18

– I vanlige familier er foreldrene de beste ekspertene på egne barn, skriver professor Stein Erik Ulvund i sin nye bok, Rakkerunger og englebarn – oppdragelse uten fasit.

Publisert 4. feb. 2014 13:12

- Hvor reelt er demokratiet en hyller, spør forsker Ivar Morken og inviterer til fakultetets Grunnlovsseminar.

Publisert 4. feb. 2014 07:42

Studentene ved ISP er generelt fornøyde med studiene. Det viser NOKUTs nye studiebarometer.

Publisert 27. jan. 2014 13:42

Lyst på noe sosialt og faglig interessant? Institutt for pedagogikk lyser ut midler til studentledet tur nå.

Publisert Jan. 20, 2014 5:21 PM

Filipa de Sousa har observert bruk av spillet "The Walking Dead" ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen som pilot til sin PhD studie. NRK Hordaland var også tilstede.

Publisert 17. jan. 2014 15:35

Det omstridte tellekantsystemet har medført et høyere publiseringstempo blant norske forskere. Det viser en evaluering utført av Dansk center for forskningsanalyse, ved Aarhus universitet.

Publisert 13. jan. 2014 16:30

Christian Beck har forsket på hjemmeundervisning i over 20 år. «Reaksjonær»-spøkelset har han blitt vant til å leve med, men for Christian er det ønsket om frihet som driver ham.  - Vi er i ferd med å miste noe grunnleggende viktig i dagens skole.

Publisert 6. jan. 2014 14:12

Høsten 2014 vil de nye lektorstudentene ved UiO møte et femårig integrert studium som er nyrevidert.

Publisert 10. des. 2013 09:21

Masterstudentene Ragna Lill Stavnes og Stine Solberg ved ISP reiser ved nyttår til Berkeley for å skrive masteroppgave om uro i skolen. Deres oppfordring til andre som vurderer utveksling er klar: Reis!

Publisert 9. des. 2013 08:25

Planlegging er en viktig del av alle gode forskningsprosjekter. En ny antologi tar for seg viktige elementer i denne fasen.

Publisert 25. nov. 2013 15:49

Einar Høigård var en av nestorene i norsk pedagogikk. Hans kamp mot nasifiseringen av skolen ledet til hans tidlige bortgang i en alder av bare 36 år (1907- 1943). Nå, 70 år etter, minner vi ham som en av de store.

Publisert 11. nov. 2013 12:30

Hilde Opdal og Ingvild Ovell har hatt fem uker praksis hos NHO. - Det er synd å dra nå, sier mastergradsstudentene i pedagogikk

Publisert 28. okt. 2013 17:07

Boka "Skolefronten - en historie om Einar Høigård og kampen mot nazifiseringen av det norske utdaningsystemet 1940 - 1945, er på beddingen. 29. november kommer forfatteren, Vegard Kvam, til instituttet for å snakke om boka, og det vil vil bli avduking av en minneplate i Helga Engs hus med  rektor til stede.