Aktuelle saker - Side 10

Publisert 4. feb. 2014 13:12

- Hvor reelt er demokratiet en hyller, spør forsker Ivar Morken og inviterer til fakultetets Grunnlovsseminar.

Publisert 4. feb. 2014 07:42

Studentene ved ISP er generelt fornøyde med studiene. Det viser NOKUTs nye studiebarometer.

Publisert 27. jan. 2014 13:42

Lyst på noe sosialt og faglig interessant? Institutt for pedagogikk lyser ut midler til studentledet tur nå.

Publisert Jan. 20, 2014 5:21 PM

Filipa de Sousa har observert bruk av spillet "The Walking Dead" ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen som pilot til sin PhD studie. NRK Hordaland var også tilstede.

Publisert 17. jan. 2014 15:35

Det omstridte tellekantsystemet har medført et høyere publiseringstempo blant norske forskere. Det viser en evaluering utført av Dansk center for forskningsanalyse, ved Aarhus universitet.

Publisert 13. jan. 2014 16:30

Christian Beck har forsket på hjemmeundervisning i over 20 år. «Reaksjonær»-spøkelset har han blitt vant til å leve med, men for Christian er det ønsket om frihet som driver ham.  - Vi er i ferd med å miste noe grunnleggende viktig i dagens skole.

Publisert 6. jan. 2014 14:12

Høsten 2014 vil de nye lektorstudentene ved UiO møte et femårig integrert studium som er nyrevidert.

Publisert 16. des. 2013 10:31

En ny vellykket digital hjemmeeksamen ved ILS er gjennomført. 160 studenter var meldt opp til digital hjemmeeksamen på Praktisk-pedagogisk utdanning torsdag 12. desember 2013.

Publisert 10. des. 2013 09:21

Masterstudentene Ragna Lill Stavnes og Stine Solberg ved ISP reiser ved nyttår til Berkeley for å skrive masteroppgave om uro i skolen. Deres oppfordring til andre som vurderer utveksling er klar: Reis!

Publisert 9. des. 2013 13:04

Bedre Skole er et fagligpedagogisk tidsskrift for lærere. I siste nummer er det tre artikler skrevet av forskere fra ILS.

Publisert 9. des. 2013 11:40

Mens det flere steder rapporteres at det er vanskelig å få personer med realfaglig bakgrunn til å velge lærerutdanning, gjelder dette øyensynlig ikke Universitetet i Oslo.

Publisert 9. des. 2013 08:25

Planlegging er en viktig del av alle gode forskningsprosjekter. En ny antologi tar for seg viktige elementer i denne fasen.

Publisert 25. nov. 2013 15:49

Einar Høigård var en av nestorene i norsk pedagogikk. Hans kamp mot nasifiseringen av skolen ledet til hans tidlige bortgang i en alder av bare 36 år (1907- 1943). Nå, 70 år etter, minner vi ham som en av de store.

Publisert 11. nov. 2013 12:30

Hilde Opdal og Ingvild Ovell har hatt fem uker praksis hos NHO. - Det er synd å dra nå, sier mastergradsstudentene i pedagogikk

Publisert 28. okt. 2013 17:07

Boka "Skolefronten - en historie om Einar Høigård og kampen mot nazifiseringen av det norske utdaningsystemet 1940 - 1945, er på beddingen. 29. november kommer forfatteren, Vegard Kvam, til instituttet for å snakke om boka, og det vil vil bli avduking av en minneplate i Helga Engs hus med  rektor til stede.

Publisert 18. okt. 2013 09:30

For 45 år siden landet det første flyet med krigsrammede og foreldreløse barn fra Sør-Vietnam i Norge.

Publisert 15. okt. 2013 16:52

Arild Boman jobber hardt for at UiO`s og fagmiljøenes historie ikke skal forsvinne. Nå har han gått på skattejakt i UiO og NRK arkiver og lagd jubileumsfilmen til SV fakultetets 50 års jubilieum.

Publisert 4. okt. 2013 07:54

Forskningsrapporten viser positive resultater for utenlandsadopterte barns utvikling etter ankomst til Norge.

Publisert 12. sep. 2013 08:01

En ny NIFU-rapport viser at den gjennomsnittlige årlige realveksten i FoU-utgifter til utdanningsforskning mellom 2007 og 2011 har vært på 14 prosent.

Publisert 2. sep. 2013 13:22

- Norsk skole har gått fra en grøft til en annen, sa vinneren av UiOs formidlingspris, professor Svein Sjøberg, i sitt prisforedrag.

Publisert 27. aug. 2013 13:14

Maria Vetleseter Bøe har fått Hans Majestet Kongens gullmedalje 2013 for fremragende, yngre forskere på grunnlag av sin PhD-avhandling:

"What's in it for me? Norwegian students' post-compulsory science in an expectancy-value perspective"

Publisert 20. aug. 2013 12:00

Flem Devold får Jonas-prisen 2013 for sitt livslange engasjement for barn og deres rettigheter gjennom avisspalten «På skråss».

Publisert 13. aug. 2013 11:00
Publisert 12. aug. 2013 12:44

- At hver og en av dere har funnet veien hit er strålende! Sa dekan Berit Karseth i sin tale til studentene ved semesterstart.

Publisert 20. juni 2013 12:08

Maria Vetlesæter Bøe tildeles Hans Majestet Kongens gullmedalje for yngre, fremragende forskere for 2013 fra Det utdanningsvitenskapelige fakultetet