Aktuelle saker - Side 7

Publisert 14. aug. 2015 13:08

Institutt for lærerutdanning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Tema for årets konferanse er ledelse og kompetanse i fremtidens skole.

Tid og sted:Skolelederdagen 2015: 21. september 21. sep. 2015 08:30 - 16:00, Georg Sverdrups hus Auditorium 1    

Publisert 6. aug. 2015 14:35

Fakultetsledelsen ved UV berømmer studentenes, ansattes, Politiets og UiOs håndtering av situasjonen som oppstod på nedre Blindern på onsdag.

Publisert 26. juni 2015 09:44

"EInfrastruktur for VIdeo Research"  er et av de 29 infrastrukturprosjektene som har fått innvilget støtte fra NFR.

 

Publisert 26. juni 2015 09:37

Studenter på ILS får begrunnelse for eksamenskarakter tilsendt automatisk. Både sensorene og studentene berømmer ordningen. Instituttet er først ute på UiO med denne ordningen. Studentene uttaler til Uniforum: "Instituttet har kultur for å lytte til studentene".

Publisert 25. juni 2015 14:06

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Publisert 22. juni 2015 14:18

IPED prosjektet "Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in knowledge and communication practices" kom gjennom nåløyet i Forskningsrådets nye KULMEDIA  program, som ett av tre. Det var 19 søknader totalt.

Publisert 16. juni 2015 09:55

NOU 2015:8 "Fremtidens skole" ble overlevert 15. juni til statsråd Torbjørn Røe Isaksen av NoU-utvalgets leder, UV-professor Sten Ludvigsen.

Publisert 10. juni 2015 08:22

Det er 960 kvalifiserte søkere til 175 studieplasser ved årsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning høsten 2015.

Publisert 6. mai 2015 16:43

Institutt for pedagogikk får med jevne mellomrom henvendelser fra internasjonale forskere som ønsker å tilbringe tid her. Fagmiljøer i forskningsfront kombinert med gode stipendordninger i hjemlandet kan ha gjort instituttet til et attraktivt besøksmål.

Publisert 30. apr. 2015 14:25

«UiO blant de 100 beste i verden på ni fagområder» er overskriften på dagens blogg fra rektor. Et av disse områdene er utdanningsvitenskap.

Publisert 27. apr. 2015 10:38

Professor emeritus Thorleif Lunds (ISP) artikkel Combining Qualitative and Quantitative Approaches: Some Arguments for Mixed Methods Research var fjorårets mest leste artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.

Publisert 23. apr. 2015 13:44

Hele 1220 studenter har søkt på 175 plasser ved årsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning med studiestart høsten 2015.

Publisert 23. apr. 2015 12:56
Publisert 20. apr. 2015 12:21

En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag

Publisert 9. apr. 2015 11:19

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har sammen med det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet tatt viktige skritt i retning av et tettere strategisk samarbeid om Lektorprogrammet ved UiO.

Publisert 27. mars 2015 09:48

Acta Didactica Norge ble publisert første gang i 2007, og har i 2015 valgt å flytte over til UiOs FRITT tjeneste. Tidsskriftet er det 10. i rekken som bruker tjenesten.

Publisert 25. mars 2015 11:08

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo lyser ut såkornmidler for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene. Midlene skal bidra til å støtte opp om Universitetsskoleprosjektet og ProTeds utviklingsområder.

Publisert 25. mars 2015 09:26

– IKT-bruken i norsk lærerutdanning har ofte vært preget av tilfeldigheter og ildsjeler, mener professor – og lærerutdanner, Andreas Lund ved Universitetet i Oslo.

Publisert 24. mars 2015 13:26

Førsteamanuensis Tone Dyrdal Solbrekke (IPED), har fått støtte fra Forskningsrådet til et internasjonalt prosjekt der hun og hennes kollegaer er både forskere og forskningsobjekt.

Publisert 17. mars 2015 10:12

I forbindelse med høstens semesterstart inviteres vitenskapelig ansatte ved fakultetet til å presentere forskningsprosjekter i «Grand prix-format».

Publisert 26. feb. 2015 09:32

Professor og instituttleder Ola Erstad ved IPED er utnevnt til nytt komitemedlem i Science Europe.

                                                                                          

Publisert 20. feb. 2015 13:19

Dokumentarfilmen "Folkeopplysning; Oppdragelse? Deltagelse? Deling?" kaster et kritisk blikk på begrepet "folkeopplysning". Den kommer i forbindelse med Folkeuniversitetets 150 års jubileum.

Publisert 11. feb. 2015 11:04

Masterstudiet i utdanningsledelse ved UiO får nok en gang toppkarakterer av studentene i NOKUTS Studiebarometer.

Publisert 9. feb. 2015 09:51

- Karrieren din starter når du begynner å studere, sier studentblogger og masterstudent på IPED,  Ingrid Somdal-Åmodt Vinje. Hun er en av ildsjelene bak årets Karriereuke.

Publisert 30. jan. 2015 11:51

Ny kunnskap om livet i skolen dokumenterer betydningen av profesjonsutvikling, der læreres læring, ledelse og skoleutvikling blir forstått i nær sammenheng med elevenes læring.