2018

Sist endret 21. mars 2018 15:37 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 6. mars 2018 14:25 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 6. mars 2018 14:27 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 6. mars 2018 14:30 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 6. mars 2018 14:34 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 6. mars 2018 14:58 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 21. mars 2018 15:23 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 21. mars 2018 15:36 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 21. mars 2018 11:20 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 6. mars 2018 14:08 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 21. mars 2018 11:34 av Inger Schedell Flattum
Sist endret 8. mars 2018 09:22 av Bård Kjos

NERA-kongressen arrangeres i år for 46. gang. I tre dager, 8.-10. mars, er UV-fakultetet vertskap for mer enn 600 nordiske konferansedeltagere som skal vandre mellom Helga Engs hus og Georg Sverdrups hus for å få med seg de mange innleggene.

Sist endret 21. mars 2018 15:44 av Inger Schedell Flattum

Dette kommer frem i en ny rapport fra Forskningsrådet som konkluderer med at forskningsmiljøet og forskningsgruppene på Det utdanningsvitenskapelige fakultet er sterkest i landet. Sammenlignet med de andre universitetene og høgskolene i Norge presterer UVs forskningsgrupper klart best samlet sett.