Fakultet - Side 4

Publisert 30. nov. 2012 14:58

Mange småkommuner mangler nødvendig kunnskap og kapasitet til å følge opp skolereformen Kunnskapsløftet, viser ny evalueringsrapport.

Publisert 25. okt. 2012 09:22

Førstkommende søndag vises filmen «Fra fadervår til Facebook» på NRK2. Dette er en dokumentar om leseopplæringen i Norge fra 1700-tallet og fram til dagens digitale skolehverdag.  

Publisert 23. okt. 2012 07:46

Ønsker du å få noe ekstra ut av forskerutdanningen din? Forskerskolen NATED tar i mot nye søknader om opptak.

Publisert 4. okt. 2012 13:22

- Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og skolen, samt tilbakemeldingene fra nyutdannede lektorer er avgjørende for å lage en god lektorutdanning. Uansett hvordan den nye rammeplanen blir, sa Kunnskapsminister Kristin Halvorsen på årets nasjonale lektorkonferanse.

Publisert 3. juli 2012 09:58

Øyunn Syrstad Høydal har arbeidet med kommunikasjon de siste ti årene. Hun er journalist og sosiolog og kjenner UiO fra studier og flere år som journalist i Universitas.

Publisert 24. mai 2012 10:30

I forbindelse med arbeidskonflikt i offentlig sektor ble rundt 110 UV-ansatte tatt ut i streik fra og med torsdag 24 .mai.

Streiken ble avsluttet torsdag 7. juni.

Publisert 16. mai 2012 11:59

Fakultetet beklager publiseringen av en annonse for bachelorstudiet i pedagogikk som har skapt kontrovers.

Publisert 3. nov. 2011 23:25

Studentutvalget ved UV og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ønsker ansatte og studenter velkomne til arrangement i forbindelse med utdeling av undervisningsprisen 2011.

Publisert 26. sep. 2011 15:35

Det var tungt å motta budskapet om Erling Lars Dales brå bortgang lørdag kveld på et tidspunkt da han formelig sprudlet av livslyst, arbeidsglede og planer.

Publisert 12. sep. 2011 13:48

I en artikkel i serien om UiOs 200-års jubileum forteller amanuensis Geir Knudsen ved ILS om den 200-årige historien til lærerutdanning ved UiO.

Publisert 31. aug. 2011 15:27

Dette spørsmålet stilte vi "folk-på-sosiale-medier-flest" gjennom Facebook og Twitter. Og vi var overrasket over svaret.

Publisert 29. apr. 2011 13:00

Regjeringen la i dag fram en egen stortingsmelding om ungdomstrinnet som inneholder vurderinger av de viktigste utfordringene på ungdomstrinnet og forslag til hvordan ungdomsskolen skal fornyes.

Publisert 8. apr. 2011 12:53

- En spennende idédugnad ved UiO

Publisert 6. apr. 2011 17:11

Prosjekt Universitetsskole UiO ble lansert med stor interesse 4. april 2011 på Blindern. Prosjektet er et viktig ledd i styrkingen av lektorutdanningen og samarbeid med skoler og skoleeier.

Publisert 16. feb. 2011 14:48

Studentutvalget ved UV inviterte til debatt om baseskoler i Kjeller'n på Helga Engs hus på Blindern 16. februar. Det ble en interessant debatt som først og fremst trakk opp behovet for å skille mellom baser og "baser".

Publisert 1. feb. 2011 12:27

Ett av flere spennende UiO200 arrangementer i universitetets jubileumsår 2011 fant sted i Chateau Neuf mandag 31. januar: da applauderte både rektor og statsminister Oslo Katedralskole.

Publisert 9. nov. 2010 20:20

Den tradisjonsrike Helga Eng forelesningen ble avholdt den 21. oktober med Professor Sverker Sörlin. Han tok i årets åpne forelesning for seg temaet: ”Kunskapspolitik med mänskligt ansikte - är det möjligt?”

Publisert 27. okt. 2010 10:35

UV fakultetet etablerte en pris for fremragende undervisning ved fakultetet høsten 2009, og vinneren er nå klar!