English version of this page

Kandidatmarkering for masterstudentar ved Institutt for pedagogikk og Institutt for spesialpedagogikk

Det utdanningsvitskaplege fakultet har gleda av å invitere vårens uteksaminerte masterkandidatar til kandidatmarkering.

Det arrangerast kandidatmarkering for masterstudentar ved Institutt for pedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk og for masterprogrammet i utdanningsledelse ved Institutt for lærarutdanning og skuleforskning. Lektorprogrammet vil arrangere si eiga kandidatmarkering, sjå eiga nettside.

Seremonien finn stad tysdag 6. juni, kl. 17.00 i Sophus Lies auditorium: http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl15/

Det vil bli kulturelle innslag, helsingar og overrekking av blomar og diplom til de nye kandidatane. Etter seremonien vil det bli forfriskningar i vestibylen utanfor auditoriet.

Grunna plassbegrensning i salen er det mogleg å ha med seg maks tre venar eller familiemedlemar på seremonien.

Dersom du er masterstudent på lektorprogrammet, finn du informasjon om kandidatmarkeringa på ei eiga informasjonsside.

Påmeldingsfristen er tysdag 23. mai. Meld deg på via nettskjema.

Velkomen!

 

Publisert 15. mars 2017 09:54 - Sist endret 31. mai 2017 10:10