UV 20 år - Jubileumsprogram

Det utdanningsvitenskapelige fakultet fyller 20 år, og markeres ved ulike arrangementer i hele 2016. Programmet vil oppdateres fortløpende og er ikke fullstendig per nå. 

 

Jubileumsprogram for UV-fakultetet

Onsdag 30.november kl.10.00 - 14.30 

 

Inkludering, mangfold og spesialpedagogiske utfordringer. Arrangeres av forskergruppen Inkludering og mangfold

Tirsdag 13. desember kl.10.00 - 15.30 

 

Informal Learning in the 21st Century. Arrangeres av forskergruppen MEDIATE

 


Tidligere arrangementer

Torsdag 21.januar kl. 10.30 - 16.00

Studentutvalget arrangerer Helga Hele Dagen med utdeling av UV-fakultetets undervisningspris 2015. Aud 1 . Fest fra kl.17.00. Sted:: Helga Engs hus, Aud 1.

 

 

Onsdag 30.mars kl. 11.30 - 15.45

 Styrking av barns språk i barnehage og tidlig skolealder.  Sted: Helga Engs hus Aud. 1

Ble arrangert av forskergruppen Child Language and Learning, CLL

 

Onsdag 6.april kl. 12.15 - 15.00

Ansvarliggjøring av skolen – støtte og kontroll?

Ble arrangert av forskergruppen Læreplanstudier, utdanningsledelse og styring, CLEG. Sted: Helga Engs hus Aud 3.

 

Mandag til onsdag 6 - 8.juni

Konferansen Bringing Teacher Education Forward. Ble arrangert av SISCO og ProTED. Sted: Georg Sverdrups Hus.

 

 

 Mandag 13.juni kl. 12.00 - 15.30

Tekstforståelse: Utvikling, undervisning og multiple tekster.Ble arrangert av forskergruppen TextDIM. 

 

 

Onsdag 14.september kl. 12.15 -  16.00 

Søkelys på lærerutdanning og læreres profesjonelle utvikling. Ble arrangert av forskergruppen Teacher Professionalism and Educational   Change: Practices, Purposes, Policies, TEPEC

 

 

 

 

Tirsdag 27.september kl.12.15-16.00

Søkelys på kvalitet i høyere utdanning Ble arrangert av forskergruppen Expert cultures and institutional dynamics: Studies in higher education and work (ExCID)

 

 Onsdag 28.september kl. 10.00 - 11.00 

Open lecture: Using large-scale assessments for monitoring and accountability. Organized by Centre for Educational Measurement, CEMO

 

Fredag 30.september kl. 11.00 - 12.00 

Open keynote lecture: Emerging models of education accountability. Organized by Centre for Educational Measurement, CEMO

 

Tirsdag 18.oktober kl. 13.15 - 16.00 

Hva kan vi lære av storskala utdanningsanalyser? Arrangert av forskergruppen LEA: Large-scale Educational Assessment

 


Onsdag 26.oktober kl. 10.15 - 18.00 

Democracy and Education: Reversing the Democratic Recession? Arrangert av forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk

 

 

 

 

 


Torsdag 27.oktober kl. 12.15 - 16.00 

 

Helga Eng-dagen: Tema i år er «Utdanning og demokrati». Helga Eng-forelesningen holdes av professor Marianna Papastephanou, Department of Education, University of Cyprus.

 

Publisert 22. feb. 2016 13:45 - Sist endret 16. nov. 2016 12:58