Beredskap ved UV

Det utdanningsvitenskapelige fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på   22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Det utdanningsvitenskapelige fakultet

 
Tittel/Stilling Navn Telefon Mobil

Dekan (leder)

Sten

Ludvigsen

22 84 07 12 95 77 46 52
Fakultetsdirektør

Bård

Kjos

22 85 82 40 91 89 74 58

Assisterende

fakultetsdirektør

Solveig

Bauge

Løland

22 85 80 56 99 56 30 63

Områdeleder

(Eiendom)

Lasse

Kaalstad

22 85 81 93 91 73 73 30

Seksjonssjef

(Studier)

Line

Sletten

22 85 57 52 92 40 51 17

Kommunikasjons-

rådgiver

Inger

Schedell

Flattum

  47 91 52 33

 

Publisert 23. mai 2012 15:15 - Sist endret 6. okt. 2017 09:12